• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
    Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Migratie

  • Politieklachten

  • Inhoudsopgave Observant #71 / februari 2018 Niet Transparante Wetenschap en Overheid

    1. Inhoudsopgave Observant #71 / februari 2018

    2. Hoogste orgaan Wetenschappelijke Integriteit LOWI:
    Universiteit van Leiden niet transparant bij onderzoek naar etnisch profileren. (samenvatting)

    3. Hoogste orgaan Wetenschappelijke Integriteit LOWI:
    Universiteit van Leiden niet transparant bij onderzoek naar etnisch profileren. (uitgebreid)

    4. Kailax technical details

    5. Kailax / Nir (Max) Levy: The magic hand of Israeli intelligence

    6. When the Dutch secret service came knocking on my door

    7. Interesse AIVD voor Marokkaanse solidariteitsnetwerken

    8. Bulk gegevens verzamelen is van alle tijden. Hield de BVD in de jaren tachtig mensen die op de Centrum Partij stemden in de gaten?

    9. Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk, word donateur

     

    Gehele Observant #71 LOWI: Niet Transparante Overheid en Wetenschap  (pdf)

    De treurige stand van de integriteit en openheid van de Nederlandse wetenschappelijke wereld is vervat in een zeer bijzonder advies van het LOWI (Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Over het LOWI is veel meer te zeggen, maar zoals altijd doet Buro Jansen & Janssen eerst uitgebreid onderzoek en presenteert dan de feiten, en in het kader een klacht van Buro Jansen & Janssen wordt daarom alleen op het advies ingegaan niet op het orgaan LOWI zelf. De teneur van het verhaal toont grote gelijkenis met een tool die de Nederlandse overheid naar alle waarschijnlijkheid gebruikt, Kailax. Het is een soort zwarte doos met een heel andere achterkant, in het geval van Kailax de Israëlische inlichtingendiensten, erg transparant is daarmee de rechtstaat niet, iets dat ook over de integriteit van de wetenschap gezegd kan worden. Blijkbaar is men blij om gegevens achter te houden en daarmee twijfelachtig onderzoek te blijven steunen, slecht voor de wetenschap, maar ook slecht voor de rechtstaat. Hetzelfde is terug te zien in twee benaderingsverhalen. Druk uitoefenen op burgers, die hun vrienden en bekenden moeten verlinken. Welke rechtsorde van deze intimidatie door de inlichtingendienst beter wordt, is niet duidelijk. En de data die daarmee wordt verzameld zit bij de inlichtingendiensten in het archief. Is dit ook data over kiezers die op bepaalde partijen hebben gestemd? Erg democratisch is die verzameling niet. De rechtsorde is niet gebaat bij een dienst die meekijkt terwijl u uw stem uitbrengt op democratische politieke partijen.

    Hoogste orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): Universiteit van Leiden niet transparant bij onderzoek naar etnisch profileren. (samenvatting) is een samenvatting van het langere artikel over de klacht van Buro Jansen & Janssen bij het LOWI naar aanleiding van een procedure bij de Universiteit van Leiden.

    Hoogste orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): Universiteit van Leiden niet transparant bij onderzoek naar etnisch profileren. (uitgebreid) vertelt het verhaal over een advies die het LOWI (Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit) heeft uitgebracht in de klacht van Buro Jansen & Janssen over het rapport van de Universiteit van Leiden van 2014 ‘Etnisch profileren in Den Haag. Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat’.

    Volgens het LOWI is “het niet expliciet vermelden van afspraken met de politie Haaglanden en van het lidmaatschap van professor Van der Leun van de Adviesraad van de politie Haaglanden niet heel transparant te noemen.” In haar eindconclusie oordeelt het LOWI echter dat er geen sprake van een schending van de wetenschappelijke integriteit. Het LOWI advies heeft dan ook geen verdere consequenties voor onderzoeksleider Van der Leun.

    Kailax technical details describes the technical details of a tool called Kailax. Buro Jansen has previously written about Kailax in the article ‘Kailax / Nir (Max) Levy; The magic hand of Israeli intelligence’. This piece focuses on some of the technical details of the Unlocker and a few mysteries that still need solving. All of this information is coming from the HackingTeam leak that happened in 2014.

    Kailax / Nir (Max) Levy; The magic hand of Israeli intelligence is an English translation of an article which was published in the beginning of 2017 and deals with the Kailax Unlocker which is exemplary of the secrecy and lack of transparency surrounding the trade in digital weapons. The Unlocker is a tool with which a burglar can gain entrance to any Windows computer, without the owner becoming aware.

    There is hardly any information about the Unlocker and its manufacturer Kailax in the public domain. The website www.kailax.com only contains the address details of the company (an address in Singapore), but no additional information. From public sources, we can only gather that the Berlin based company 2beuropa serves as an intermediary for Kailax.

    When the Dutch secret service came knocking on my door is the account of how the Dutch secret service (AIVD) approached Jurre van Bergen in 2013, and how he understands the events that took place. He was a student until summer 2013, and after OHM2013 was hired at an internet service provider. He also did some technical consulting and digital security trainings for Publeaks during that time. This is all prior to my involvement in Tails.

    It is important to tell the whole story, the run up to the approach, the approach itself, how and when it happened, and discuss the aftermath. This is not an isolated incident but rather a pattern of harassment of hackers and other communities. With the new Dutch security services law coming up now, the services will gain additional measures and more power, he thinks this story is more relevant than ever.

    Interesse AIVD voor Marokkaanse solidariteitsnetwerken vertelt het verhaal van ‘Daan’ die vanwege zijn betrokkenheid bij netwerken die in Nederland protestacties organiseren uit steun voor onderdrukte Marokkanen in het land van herkomst. ‘Daan’ werd divere keren door de AIVD benaderd. Op een manier die door hem als intimiderend werd ervaren.

    Bulk gegevens verzamelen is van alle tijden, hield de BVD in de jaren tachtig mensen die op de Centrum Partij stemden in de gaten?, beschrijft informatie uit BVD-documenten waaruit blijkt dat de geheime dienst in de vorige eeuw zeer uitvoerig de extreem-rechtse partij CP in de gaten hield. Hier was sprake van analoge bulkinterceptie waarbij ook niet aan de partij gelieerde personen het doelwit waren.

    Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk, word donateur. Wilt u dat Buro Jansen & Janssen de komende jaren onderzoek blijft doen naar politie, justitie en inlichtingendiensten, overheidsoptreden in het algemeen, bedrijven die meewerken aan repressief overheidsbeleid en/of zelf ook repressief of diep ingrijpen in het leven van burgers in Nederland en Europa steun ons dan.

    Word donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.