• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Politiële gegevensverwerking en Privacy

  In dit proefschrift stellen we vast in hoeverre met de wijziging van het wettelijke regime rond de verwerking van persoonsgegevens door de politie tegemoet is gekomen aan de knelpunten die onder het regime van de Wet politieregisters zijn geconstateerd. Sinds 1990 zijn er regels en normen voor het gebruik van politiële gegevensverzamelingen. Aanvankelijk waren ze opgenomen in de Wpolr; vanaf 1 januari 2008 is de Wpolg van kracht. Met de invoering van de Wet politiegegevens heeft de wetgever tegemoet willen komen aan de knelpunten die bij de uitvoering van de Wet politieregisters en de Wet bijzondere politieregisters naar voren zijn gekomen. De volgende probleemstelling (PS) is als leidraad van het onderzoek genomen.
  PS: In hoeverre waarborgt de Wet politiegegevens de goede uitvoering van de politietaak en de grondrechten van de burger effectiever dan de Wet politieregisters? Om deze probleemstelling te beantwoorden onderzoeken we de volgende drie onderzoeksvragen.

  Gehele artikel