• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • profiel vreemdelingen in detentie: Leeswijzer

  De profielschetsen heten respectievelijk ‘Profielschets van vreemdelingen in bewaring, een verkennend onderzoek uit september 2009’ en ‘Een profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010 van 1 februari 2012, definitief onderzoek’. Het verkennende onderzoek heeft betrekking op 2008. ‘Iedereen die in dit jaar als vreemdeling bij de sector DBV (Directie Bijzondere Voorzieningen, -red.) aanwezig is geweest, is meegenomen in het onderzoek. Concreet betekent dit een optelling van diegenen die aanwezig waren per 1 januari 2008, plus diegenen die in 2008 als vreemdeling zijn ingestroomd. Indien een vreemdeling meerdere keren in 2008 is ingestroomd, is gekozen om alleen de laatste instroom in de vreemdelingenbewaring mee te nemen in de selectie.’

  Het definitieve onderzoek van 2012 (profielschets 2010) is gebaseerd op peiljaar 2010: ‘Vreemdelingen die in dit jaar op een bestuursrechtelijke titel in een detentiecentrum (niet zijnde grenslogies) verbleven, zijn meegenomen in het onderzoek. Concreet betekent dit een optelling van diegenen die op 1 januari 2010 in een detentiecentrum verbleven, plus diegenen die in 2010 ‘nieuw’ als vreemdeling zijn ingestroomd. Indien een vreemdeling meerdere keren in 2010 is ingestroomd, is gekozen om alleen de laatste instroom in de vreemdelingenbewaring mee te nemen in de selectie.’

  In dit artikel wordt verder verwezen naar ‘profielschets 2008, het verkennende onderzoek’ en ‘profielschets 2010, het definitieve onderzoek’. Soms wordt ook de omschrijving van de profielschets uit 2008 of 2010 gebruikt voor het gemak. In de profielschetsen wordt soms verwezen naar cijfers uit 2006 tot 2008 of 2008 tot 2010, hieronder wordt hier niet verder aan gerefereerd. Het gaat dus om de profielschetsen van 2008 en 2010.

  Op sommige aspecten van de profielschetsen wordt niet ingegaan, zoals het man-vrouw onderscheid, de verschillende nationaliteiten, maar ook het aanvragen van asiel in vreemdelingendetentie en de specifieke verblijfsrechtelijke achtergrond van de gevangenen. Veel van die cijfers ontnemen het zicht op de belangrijkste vragen die in de profielschetsen niet direct beantwoord worden.

  Wat is de reden van staande houding of aanhouding van de vreemdelingen, oftewel: hoe zijn deze mensen in vreemdelingenbewaring terecht gekomen, is zo’n belangrijke vraag. En: hoe crimineel zijn deze mensen in vreemdelingenbewaring nu werkelijk? Wat is de duur van hun vreemdelingendetentie, hoe vaak worden zij vastgezet voor hetzelfde feit (het niet beschikken over geldige verblijfspapieren) en hoeveel minderjarige vreemdelingen worden opgesloten op grond van het niet bezitten van documenten?

  De profielschets 2008 is opgesteld door de afdeling Informatieanalyse en Documentatie (ID), die van 2010 door de afdeling Analyse, Strategie en Kennis (ASK) van DJI. Het gaat echter om dezelfde afdeling die slechts anders wordt genoemd. Voor de schetsen zijn ‘bestanden van DJI (bron Ten Uitvoer Legging Penitentiaire beschikkingen (TULP)/TULP Mir Management Informatie Reservoir), bestanden van de IND (bron INDIS het huidige informatiesysteem van de IND dat overgaat naar INDIGO) en informatie van het bestuursdepartement (bron Keten Management Informatiesysteem KMI) gebruikt.

   
  artikel als pdf
  het onderzoek
  profielschets 2008
  profielschets 2010