• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Stap 2: Inzage bij de politie

  Als je mag inzien wat betekent dat?

  Je krijgt geen schriftelijke kopie van je registraties, maar wordt uitgenodigd op het politiebureau en mag daar je gegevens overschrijven. Om je identiteit te controleren mag de politie dan naar je identiteitsbewijs vragen.

  Uitzonderingen

  Je krijgt niet altijd inzage van je gegevens bij de politie. Artikel 27 Wet politiegegevens (Wpg) bepaalt dat inzage achterwege blijft als ‘dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak of als gewichtige belangen van derden zich ertoe verzetten’. Geen inzage dus bij een lopend onderzoek of bijvoorbeeld ter bescherming van CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid) informatie of getuigen. Als je het hiermee niet eens bent dan kun je stappen ondernemen.

  Je wilt de informatie verwijderen of corrigeren

  Als de gegevens niet correct zijn, kun je in een brief aan de korpsbeheerder vragen de gegevens te corrigeren. Dit verzoek moet binnen vier weken beantwoord worden.
  Als je vindt dat de gegevens niet thuis horen in het betreffende politieregister kan je om verwijdering vragen. Ook dit kan door middel van het sturen van een brief aan de korpsbeheerder, waarop hij binnen vier weken moet antwoorden.