• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.1 Inleiding

  HOOFDSTUK 7 DE DELTA-METHODE:

  DOORLATEN VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN
  JUSTITIE

  7.1 Inleiding

  De commissie heeft intensief onderzoek gedaan naar de methode
  van het bewust doorlaten van drugs onder verantwoordelijkheid van
  politie en justitie, waarbij gestuurde informanten of beter gezegd
  burgerinfiltranten behulpzaam zijn. Deze methode, die bekend is
  geraakt als de Delta-methode, heeft mede ten grondslag gelegen aan
  de opheffing van het interregionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT), eind 1993. Bij haar aantreden in
  december 1994 stond voor de commissie vast dat ook de methode die
  gebruikt werd door het opgeheven IRT nader onderzocht moest worden.
  Zij kon toen nog niet voorzien dat deze delta-methode ook na de
  opheffing van het IRT door de CID in Kennemerland was voortgezet.
  Daarvoor kreeg zij de eerste aanwijzingen in maart 1995. De
  commissie beschikte over informatie dat een informant in Rotterdam
  actief was geweest bij het doorlaten van drugs nadat het IRT was
  opgeheven. Het ging hier om de zaak die later bekend werd onder de
  naam Bever. Op grond van deze gegevens en nieuwe feiten rond
  sigarettensmokkel is een rijksrecherche-onderzoek begonnen op
  aanvraag van de korpschef en de hoofdofficier van justitie in
  Haarlem en de hoofdofficier te Rotterdam. Nadat deze zaak in de
  openbaarheid was gekomen, heeft het College van procureurs-generaal
  een algemeen rijksrecherche-onderzoek gelast naar het functioneren
  van de CID Kennemerland. Vanaf het begin is de commissie in de
  persoon van haar voorzitter en de vice-voorzitter op de hoogte
  gehouden van de voortgang van het rijksrecherche-onderzoek. De
  commissie heeft gekozen voor een breder onderzoek dan de
  rijksrecherche. Niet alleen de politieregio Kennemerland was
  onderwerp van onderzoek, maar de commissie heeft ook gekeken naar
  enkele andere regio’s waar sprake was van het doorlaten van drugs
  onder regie van de politie, zoals Rotterdam, Gooi en Vechtstreek,
  Twente en Haaglanden. Noot De commissie wilde niet het
  onderzoek van de commissie-Wierenga, die onderzoek deed naar de
  redenen voor de opheffing van het IRT, volledig over te doen. De
  bestuurlijke en organisatorische verhoudingen rondom het IRT zijn
  derhalve geen direct onderwerp van onderzoek geweest van de
  commissie. De methode van het IRT en het oordeel van de
  commissie-Wierenga hierover daarentegen des te meer. Het onderzoek
  van de commissie naar deze methode leverde veel gegevens op. De
  commissie heeft noodgedwongen een selectie moeten maken uit deze
  gegevens. Tijdens het onderzoek naar deze methode werd de commissie
  geconfronteerd met elkaar tegensprekende verklaringen van leden van
  het OM en politiefunctionarissen. Indien mogelijk heeft de
  commissie een oordeel gegeven over de verschillende verklaringen.
  In een aantal gevallen bleek het niet mogelijk tot een oordeel te
  komen. Sommige feiten waren niet meer te achterhalen. Desondanks
  wordt in dit hoofdstuk een zo goed mogelijke chronologische
  weergave gegeven van de gebeurtenissen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken