• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer A.A.M. Hellemons

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 17

  14 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 14 september
  1995 in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den
  Haag

  Verhoord wordt de heer A.A.M. Hellemons
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik open de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer A.A.M.
  Hellemons, geboren 4 januari 1955 te Steenbergen. Mijnheer
  Hellemons, wilt u opstaan voor het afleggen van de belofte? De door
  u af te leggen belofte luidt: “Ik beloof dat ik de gehele waarheid
  en niets dan de waarheid zal zeggen”.
  De heer Hellemons:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hellemons, welkom bij de enqutecommissie. U bent hoofd
  van de Dienst technisch operationele ondersteuning van het Korps
  landelijke politiediensten en u bent afkomstig van de
  rijkspolitie.
  De heer Hellemons:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Wij hebben al een paar keer over de DTOO gesproken. Kunt u in
  het kort zeggen wat u doet?
  De heer Hellemons:
  De DTOO, de Dienst technisch operationele ondersteuning, houdt
  zich bezig met het verlenen van technische ondersteuning aan de
  Nederlandse politie. Je moet dan denken aan het verlenen van
  ondersteuning met apparatuur die erg gekwalificeerd is, die duur is
  en die bijzondere expertise vraagt voor de bediening. Het gaat om
  apparatuur en ondersteuning voor zaken die in de politieregio’s
  niet ter beschikking zijn. Onze dienst bestrijkt daarbij het
  volledige terrein van de politietaak, varirend van verkeer, milieu,
  rampenbestrijding, ME en grootschalig optreden tot waar het, naar
  ik aanneem, vandaag om gaat: recherche. De dienst is ruim 100
  mensen groot. Van onze capaciteit wordt 50% besteed aan
  recherche-activiteiten en 50% aan de andere zaken die ik heb
  genoemd.
  De voorzitter:
  Eigenlijk loopt uw geschiedenis binnen de politie van de
  dranghekken naar de peilbakens.
  De heer Hellemons:
  Dat is, kort samengevat, de hele geschiedenis van de laatste
  vijf jaar.
  De voorzitter:
  U bent, dacht ik, begonnen met het verlenen van bijstand aan
  verschillende korpsen bij problemen met de openbare orde. Hoe bent
  u gaandeweg in het recherchewerk terechtgekomen met technische
  middelen?
  De heer Hellemons:
  Dat heeft, denk ik, te maken met de prioriteiten en de aandacht
  binnen de Nederlandse politie. Recherche is iets wat de laatste
  jaren erg veel aandacht heeft. De criminaliteit, de georganiseerde
  criminaliteit, heeft erg veel aandacht. Wij zijn een
  klantenbedrijf, zoals dat heet. Dat betekent dat wij zelf geen
  operaties inzetten of onderzoeken hebben, maar dat wij alleen de
  zaken van anderen ondersteunen. Als anderen in hun werk erg veel
  aandacht geven aan recherche, betekent dat voor ons als bedrijf dat
  wij daar in wezen in mee moeten. Als onze gebruikers dat van belang
  vinden, houdt dat automatisch in dat wij ons meer en meer gaan
  toeleggen op recherche.
  De voorzitter:
  Welke technische middelen hebt u ten behoeve van de Nederlandse
  recherche tot uw beschikking?
  De heer Hellemons:
  Wij hebben geavanceerde plaatsbepalingssystemen ter
  beschikking. Ik wil graag, als u mij daar gelegenheid voor geeft
  tijdens dit verhoor, nog even reageren op een uitspraak die ik
  gisteren op televisie heb horen doen over de bruikbaarheid van
  peilbakens. Maar goed, laat ik eerst uw vraag beantwoorden.
  Geavanceerde plaatsbepalingssystemen zijn systemen die ons in staat
  stellen om voertuigen, vaartuigen en dat soort objecten te
  lokaliseren.
  De voorzitter:
  Peilzenders?
  De heer Hellemons:
  Een peilzender kan een voorbeeld zijn van een
  plaatsbepalingssysteem.
  De voorzitter:
  Wat kunt u nog meer zeggen over die plaatsbepalingsapparatuur,
  behalve dat het peilzenders zijn?
  De heer Hellemons:
  In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat het een veelheid van
  technische systemen is, gebaseerd op een veelheid van technische
  principes. Deze zijn op allerlei manieren te gebruiken, ook
  geografisch varirend van lokaal gebruik, regionaal gebruik en
  landelijk gebruik tot Europees gebruik en eventueel wereldwijd
  gebruik.
  De voorzitter:
  Dat wil zeggen: u hebt zowel instrumenten die volgen op korte
  afstand, als instrumenten die via een satelliet volgen op lange
  afstand.
  De heer Hellemons:
  U moet zich voorstellen dat elke zaak, om maar in het jargon te
  spreken, apart is. Bij elke zaak vindt er een soort proces plaats
  om het juiste technische middel te vinden voor die zaak. Er is een
  brede range van technische middelen; er is ook een brede range van
  behoeften in de verschillende soorten zaken. Feitelijk is het zo
  dat wij meestal de juiste technische oplossing voor een zaak weten
  te vinden.
  De voorzitter:
  Hebt u nu ook al apparatuur in huis, zoals bijvoorbeeld de NAVO
  die gebruikt om in Bosni te kijken waar precies een schuur
  staat?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Zo ver gaat het nog niet? Zit het daar een stukje onder, om het
  zo maar te zeggen?
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet hoe ver die NAVO-apparatuur gaat. Ik kan u daar
  dus geen antwoord op geven.
  De voorzitter:
  Wij mogen aannemen dat die heel precies is. Dat moet wel om
  precies aan te geven in welke loods een munitiedepot moet worden
  uitgeschakeld.
  De heer Hellemons:
  Als ik uw vraag vertaal in de vraag of wij in staat zijn om
  vrij nauwkeurig, met een nauwkeurigheid die enigszins lijkt op die
  van militaire systemen, objecten te vinden, dan is het antwoord
  ja.
  De voorzitter:
  Enigszins vergelijkbaar dus. Dat is de categorie peilbakens en
  satellietbakens voor het volgen op korte en op langere afstand. Als
  ik het fout zeg, moet u het maar zeggen. Wat hebt u daarnaast nog
  voor technische middelen?
  De heer Hellemons:
  Er is natuurlijk een lange lijst van uitrustingen. Er is veel
  uitrusting beschikbaar. Als ik het snel in drie categorien moet
  indelen, zou ik zeggen: plaatsbepalingsapparatuur – daar hebben wij
  het over gehad – video-observatie in allerlei variteiten en
  sensoren, zoals wij dat wel aanduiden. De laatste categorie betreft
  een range van apparatuur die ons in staat stelt om ergens een
  bepaalde gebeurtenis te bepalen. Ik noem bijvoorbeeld het
  constateren dat iemand ergens een ruimte betreedt of dat er in het
  oppervlaktewater stoffen geloosd worden die daar niet thuishoren.
  Dat noem ik sensoren.
  De voorzitter:
  Wordt het dan warmer of zo, als iemand een ruimte
  betreedt?
  De heer Hellemons:
  Dat zou kunnen. Ook daar is een veelheid aan technieken in
  gebruik. Algemeen bekend is, denk ik, dat er technieken zijn op het
  gebied van warmte-beeld. Die worden op veel plaatsen gebruikt. Daar
  is het ook weer zo dat er een veelheid aan apparatuur is en dat in
  de desbetreffende situatie die apparatuur erbij gehaald wordt die
  op dat gebied het beste zijn werk kan doen.
  De voorzitter:
  U plaatst die apparatuur ook?
  De heer Hellemons:
  Ja, wij plaatsen die apparatuur ook.
  De voorzitter:
  Hoe plaatst u die apparatuur?
  De heer Hellemons:
  Ik kan u niet precies vertellen hoe wij die apparatuur
  plaatsen. Ik kan u wel vertellen dat wij daarvoor een aantal
  specialisten in dienst hebben, wel eens wat gemakkelijk en snel
  aangeduid als de “sectie stiekem” uit Driebergen.
  De voorzitter:
  Dat is toch geen gekke naam.
  De heer Hellemons:
  Ik vind dat een naam die niet helemaal recht doet aan hetgeen
  daar gebeurt. Aan de ene kant ben ik gevleid, als men dat de
  “sectie stiekem” noemt, omdat dit aangeeft dat de informatie over
  hoe exact gewerkt wordt, goed afgeschermd is en niet aan alle
  kanten uitlekt. Dat blijft dus goed in de hand. Aan de andere kant
  heeft stiekem in mijn persoonlijke beleving ook iets van
  oncontroleerbaar, slecht en geniepig.
  De voorzitter:
  Als u het goed vindt, wil ik eerst zo goed mogelijk met u
  bepalen wat u doet en daarna ingaan op de controle en de vraag hoe
  rechtmatig, hoe ethisch en hoe juridisch iets is. Ik kom dus even
  terug op het laatste punt. U betreedt ook ruimtes om die apparatuur
  te plaatsen.
  De heer Hellemons:
  Ja. Dat gebeurt overigens vrij zelden. Het plaatsen van
  apparatuur komt honderden malen per jaar voor. Het betreden van
  ruimtes daarbij is in sommige jaren minder dan tien en anders tien
  of elf keer.
  De voorzitter:
  Hoeveel keer is dat vorig jaar gebeurd?
  De heer Hellemons:
  Dat kan ik even voor u opzoeken, want ik heb een paar cijfers
  daarover bij me. In 1994 is dat negenmaal gebeurd.
  De voorzitter:
  U hebt dus negenmaal een inkijkoperatie uitgevoerd, zoals wij
  dat noemen.
  De heer Hellemons:
  Neen, ik denk dat u een onderscheid moet maken. Een
  inkijkoperatie is het betreden van een pand om daar iets te zien of
  waar te nemen. Ik praat nu over het betreden van een pand om daar
  apparatuur aan te brengen. Dat gebeurt meestal op een auto, een
  vrachtauto en dat soort zaken. En dat is negen keer gebeurd. Het
  aantal inkijkoperaties dat in 1994 door onze dienst is gedaan, is
  vijf. Ik heb het idee dat de indruk bestaat dat door onze
  organisatie ontzettend veel inkijkoperaties gedaan worden. Dat
  aantal ligt bij ons echter erg laag.
  De voorzitter:
  Volgens onze informatie hebt u in totaal 370 inzetten gepleegd
  in 1994.
  De heer Hellemons:
  Wij hebben in 1994 2200 inzetten gehad. Dat gaat dan over het
  hele bedrijf, varirend van de grote commandocontainers en de
  radionetten tot de openbare orde. Dat is dus alles bij elkaar. Ik
  heb al aangegeven dat daarvan ongeveer 50% recherche is. Dat zijn
  dus ruim 1000 inzetten. In 370 gevallen van die ruim 1000 is het
  tactisch team, zoals wij dat noemen, ingezet om apparatuur te
  plaatsen. U moet zich voorstellen dat het omstandigheden zijn
  waarin het heel lastig en soms ook gevaarlijk is om die apparatuur
  te plaatsen. Zo moet u die 370 zien.
  De voorzitter:
  Even recapitulerend: van die ongeveer 1000 inzetten die uw
  dienst pleegt ten behoeve van de recherche, betreffen er ongeveer
  600 het plaatsen van video-apparatuur en het helpen van secties
  technische ondersteuning in de regio, wanneer zij niet de goede
  apparatuur hebben. Hoort daar in enige vorm ook nog bij het
  installeren van af- of meeluisterapparatuur?
  De heer Hellemons:
  Als u daar cijfers van wilt, kan ik zeggen dat ik die ook bij
  de hand heb. In 1994, als ik mij daar weer even toe mag beperken,
  hebben wij het zogenaamde direct afluisteren toegepast in 32
  gevallen. Dat zijn zaken waarbij bijvoorbeeld een
  politie-infiltrant deelnemer is aan bepaald gesprek. Op die titel
  wordt het gesprek dan opgenomen. Dat kan voor bewijslast zijn, maar
  het kan ook om veiligheidsredenen gebeuren. Elk jaar zijn er wel
  enkele gevallen van gijzeling en ontvoering, waarbij sprake is van
  levensbedreigende situaties. Als er dan afluisterapparatuur ingezet
  kan worden, is het niet direct een zaak van opsporing, maar is het
  over het algemeen een kwestie van het lokaliseren van gegijzelden
  of ontvoerden en er zicht op krijgen of iemand wel of niet in een
  pand is, waar die zich bevindt en of er veilig een inval gedaan kan
  worden. Dat is wat ik kan zeggen over direct afluisteren.
  De voorzitter:
  Meeluisteren is ook een term die wij wel eens horen. Een
  rechercheur zit bijvoorbeeld in een caf en heeft iets bij zich om
  beter te kunnen meeluisteren.
  De heer Hellemons:
  Dat is in ieder geval niet iets…
  De voorzitter:
  Dat doet u niet?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat is niet iets waar onze dienst mee te maken
  heeft.
  De voorzitter:
  Dat was de categorie afluisteren. Dan krijgen wij de categorie
  video-observatie. Hoeveel zou dat zijn?
  De heer Hellemons:
  Ik heb hier voor 1994 206 inzetten staan.
  De voorzitter:
  Als wij de plaatsbepalingsapparatuur even terzijde zetten, gaat
  u dan eens verder in de 1000?
  De heer Hellemons:
  Een aantal zaken betreft het sweepen, zoals wij dat in
  vaktermen wel eens noemen. Dat is het controleren van ruimtes op
  afluisterapparatuur van anderen, in wezen van criminelen. Dan is er
  het bewerken van videobeelden in een videolaboratorium. Wij hebben
  een videolaboratorium. Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Er is
  een overval op een tankstation. Er is een video-opname gemaakt van
  een voertuig. Het kenteken is echter niet te zien, omdat het
  voertuig in het duister of half in het duister staat. Wij
  beschikken over technieken om bijvoorbeeld zo’n kenteken naar voren
  te krijgen.
  De voorzitter:
  Dat rekent u ook onder die 1000.
  De heer Hellemons:
  Dat reken ik allemaal onder die 1000.
  De voorzitter:
  Daar gaat u bij wijze van spreken de deur niet voor uit.
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  U krijgt die videoband van een regiokorps en dat vraagt of u
  duidelijk kunt maken wie die meneer is of welk kenteken die auto
  heeft.
  De heer Hellemons:
  Wie die meneer is, is vaak erg moeilijk te bepalen. Het zijn
  meestal gegevens rond voertuigen en dergelijke. Het gaat om
  objecten die op een originele band niet duidelijk te onderkennen
  zijn, maar die met bepaalde computerbewerkingen wel herkenbaar te
  maken zijn.
  De voorzitter:
  Hoeveel heeft u er daarvan?
  De heer Hellemons:
  Ik heb er hier een 362. Dat is erg veel.
  De voorzitter:
  Dat is heel veel?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  De plaatselijke STO’s, de secties technische ondersteuning,
  hebben meestal minder spullen dan u. Vallen de inzetten die u voor
  die plaatselijke STO’s doet, ook onder die 1000?
  De heer Hellemons:
  Neen, de constructie…
  De voorzitter:
  Laten wij dat even opzij zetten en de 1000 afmaken.
  De heer Hellemons:
  Ik heb hier een aantal rubrieken staan, waar ik nu liever niet
  over praat. Het zijn geen grote aantallen, maar zij geven
  onmiddellijk de tactische middelen aan. Als u daar prijs op stelt,
  wil ik u deze gegevens graag overhandigen.
  De voorzitter:
  Kunt u het omschrijven?
  De heer Hellemons:
  Ik zou dat moeten omschrijven als de bijzondere inzet van
  technische apparatuur in allerlei bijzondere omstandigheden, waar
  het veiligheid betreft of… De grote rubrieken zijn video,
  plaatsbepaling, videolaboratorium en een stukje veiligheid. Deze
  lijst is vrij gedetailleerd. Ik wil die graag aan u overhandigen,
  maar er zit erg veel tactische informatie in. Ik vraag u dus
  vriendelijk om daar niet over door te vragen.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat daar veel tactische informatie in zit. De
  geheimen moeten ook niet allemaal op tafel liggen. Het gaat mij nu
  alleen om een omschrijving van waar het over handelt.
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat dat toch de rubrieken video en audio zijn, waar wij
  het al over hebben gehad. Dan is er de rubriek plaatsbepaling.
  Verder is er de restrubriek die ik aangeduid heb met sensoren. Deze
  betreft heel specifieke situaties en behelst heel specifieke
  elektronica die net een stukje informatie kan opleveren dat in zo’n
  zaak van belang kan zijn. Ik noemde het voorbeeld van het illegaal
  lozen van stoffen in het oppervlaktewater. Met bepaalde sensoren is
  het mogelijk om dat onmiddellijk te constateren. In zo’n soort
  verzamelrubriek…
  De voorzitter:
  Wordt in die verzamelrubriek op de details waarvan u niet wilt
  ingaan, nog afgeluisterd?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Het zijn dus allemaal technische middelen om bijvoorbeeld
  lozingen te kunnen vaststellen of vast te stellen dat men panden
  betreedt. Dan gaat het om warmte/beeldapparatuur etcetera.
  De heer Hellemons:
  Ja, dat is de categorie. Daar zit niets in van wat u zou
  aanduiden als direct afluisteren.
  De voorzitter:
  Daar zit geen direct afluisteren tussen?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat zit er niet tussen.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Hellemons, u liet in dit verband veiligheid vallen als
  algemene term. Veiligheid voor wie?
  De heer Hellemons:
  Wij hebben een afdeling die zich bezighoudt met de veiligheid
  van informatie en communicatie van politie en justitie. Dat kan
  inhouden dat…
  De heer Koekkoek:
  Ja, maar het ging om die restcategorie. In dat verband liet u
  de term veiligheid vallen. Veiligheid van wie?
  De heer Hellemons:
  Laat ik een voorbeeld noemen; dat spreekt, denk ik, het beste
  aan. Het gaat bijvoorbeeld om de veiligheid van een
  politie-infiltrant of een pseudo-koper die een bepaalde afspraak
  heeft met een crimineel. Hij wil weten of hij niet is onderkend of
  dat onmiddellijk door de crimineel ontdekt kan worden dat hij op
  een bepaalde manier…
  De voorzitter:
  Hij kan bijvoorbeeld op een bepaalde manier een seintje
  geven.
  De heer Hellemons:
  Zo zou je dat kunnen noemen.
  De voorzitter:
  Dan hebben wij alle categorien gehad, naast die waar ik het nu
  nog over wil hebben, namelijk de peilbakens en het aanbrengen
  daarvan. Klopt dat, als wij de 1000 bekijken?
  De heer Hellemons:
  Ja, dan ben ik er doorheen.
  De voorzitter:
  U zegt: wij hebben vijf keer een inkijkoperatie gedaan en wij
  hebben twaalf keer een bepaalde locatie betreden om peilapparatuur
  aan te brengen. Daarnaast brengt u die aan, zonder dat u een
  locatie behoeft te betreden.
  De heer Hellemons:
  Er wordt altijd geprobeerd – dat lijkt mij ook logisch – om
  niet de moeilijkste omstandigheden voor installatie op te zoeken,
  maar juist de gemakkelijkste omstandigheden. Dat betekent dat wij
  altijd zullen proberen om aan de openbare weg, om het zo maar uit
  te drukken, apparatuur te installeren.
  De voorzitter:
  Toen wij het drie dagen geleden met de heer Wooldrik over uw
  dienst hadden, sprak ik over de valse-sleutelcentrale. Dat is
  natuurlijk niet de naam die u aan uw dienst zou geven.
  De heer Hellemons:
  Neen, dat ligt voor mij in het verlengde van de “sectie
  stiekem”.
  De voorzitter:
  Maar daar kunt u natuurlijk wel gebruik van maken?
  De heer Hellemons:
  Ja. Zoals ik al gezegd heb, komt het voor dat wij plaatsen
  betreden. Dat zijn overigens nooit woningen, maar loodsen, schuren,
  garages en dergelijke. Woningen zijn nooit betreden; dat gebeurt
  niet.
  De voorzitter:
  U bent dus ook nooit betrokken geweest bij die garagebox
  waarvan het twijfelachtig was of dat een woning was of niet.
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet of wij op hetzelfde geval doelen. Er is wel een
  voorbeeld van een zaak waarbij wij een opdracht van de officier van
  justitie hadden.
  De voorzitter:
  Daar komen wij zo op terug.
  De heer Hellemons:
  Prima, maar dat zal aangeven dat wij inderdaad niet in woningen
  komen.
  De heer De Graaf:
  Ik ga nog even door op die woningen. U zei dat in bijzondere
  gevallen, zoals ontvoeringen, bijvoorbeeld wel afgeluisterd wordt.
  Geldt dat niet ook voor woningen? Wordt er in dat soort
  noodgevallen wel in woningen…
  De heer Hellemons:
  In dat soort noodgevallen kan een woning…
  De heer De Graaf:
  Kan of is?
  De heer Hellemons:
  Dat hangt ervan af waar een ontvoerde zich bevindt. Het kan,
  maar het gebeurt niet standaard.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat het kan. U zei net: wij hebben nooit een woning
  betreden. Nu wil ik weten of het ook voor die bijzondere gevallen
  geldt dat u nooit een woning hebt betreden met uw dienst?
  De heer Hellemons:
  De vraag was gericht op het plaatsen van
  plaatsbepalingsapparatuur in ruimtes. Daar betreden wij nooit
  woningen bij. In die bijzondere gevallen, dus als het gaat om
  levensbedreigende situaties, zullen wij eventueel wel een woning
  betreden.
  De voorzitter:
  Dan is dat ook voorgekomen?
  De heer Hellemons:
  Dan is dat ook voorkomen.
  De voorzitter:
  Wij waren bij de sleutels gebleven.
  De heer Hellemons:
  Het is helaas niet zo dat de deur altijd uitnodigend openstaat,
  als je een plaats betreedt. Het is de opvatting in ons bedrijf dat
  je, als je plaatsen betreedt, gequipeerd moet zijn om dat veilig,
  goed en professioneel te doen. Dat betekent gewoon dat je een stuk
  technische expertise achter je moet hebben. Wat aangeduid wordt als
  de sleutelcentrale, is niets anders dan onze technische werkplaats
  die ons in staat stelt om dit soort activiteiten op een goede en
  professionele wijze te ondernemen.
  De voorzitter:
  Zonder dat u tekenen van uw aanwezigheid achterlaat?
  De heer Hellemons:
  Dat is in ieder geval de bedoeling.
  De voorzitter:
  En dan kunt u van die sleutels gebruik maken. Wie is in
  Nederland uw grootste klant voor dit soort activiteiten?
  De heer Hellemons:
  U bedoelt voor technische ondersteuning bij recherche in zijn
  algemeenheid?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hellemons:
  Ik denk de regio Amsterdam.
  De voorzitter:
  Amsterdam/Amstelland?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  Kunt u nu zien dat sommige regio’s beter uitgerust zijn en hier
  meer aandacht aan besteden dan andere?
  De heer Hellemons:
  Ik neem aan dat u nu duidt op de voorzieningen in de secties
  technische ondersteuning. De sectie technische ondersteuning is
  eigenlijk een heel kleine kopie van de dienst in Driebergen met de
  bedoeling om werkzaamheden die technisch niet al te complex zijn,
  die geen specialisten vergen en die geen apparatuur vergen die erg
  geavanceerd of buitengewoon duur is, in de regio’s te kunnen
  verrichten. Die secties technische ondersteuning zijn er in alle
  regio’s, maar het is wel zo dat daar een heel groot verschil in
  zit. Sommige van die secties bevatten een paar mensen; andere zijn
  wat groter. Sommige hebben wat meer materieel; andere wat minder.
  Zij zijn ook verschillend georganiseerd, verschillend opgehangen in
  de organisatie. Daar zitten verschillen in, behoorlijke
  verschillen.
  De voorzitter:
  Wij waren bijvoorbeeld in Den Haag en daar klaagde men erover
  dat men in feite nauwelijks meer had dan een Agfa clack. Komt u dat
  wel eens tegen? Zoals ik het nu zeg, is het natuurlijk wat
  overdreven.
  De heer Hellemons:
  Ja, ik denk dat dat inderdaad wat overdreven is. De verschillen
  zijn echter groot. Er zijn aanmerkelijk minder uitgeruste secties
  technische ondersteuning en er zijn ook redelijk goed uitgeruste
  secties technische ondersteuning. Daar zit volgens mij geen lijn
  in. Ik kan daar geen doorsneebeeld van geven.
  De voorzitter:
  U hebt nu ook in handen de voorbereiding van het direct
  afluisteren, indien dat bij wet zou worden toegestaan.
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  U bent zich al aan het voorbereiden om dat te kunnen
  uitvoeren?
  De heer Hellemons:
  Die voorbereiding gaat natuurlijk niet verder dan dat er
  nagedacht wordt over de apparatuur die daarvoor nodig is. Daar is
  bijzondere apparatuur voor nodig. Daar is natuurlijk ook allerlei
  bijzondere expertise voor nodig. Dat zou de wet in formele zin
  zijn. Ik doel dan op de wet inzake het direct afluisteren, zoals
  die thans als voorstel voorligt. Er zouden dan zelfs woningen
  kunnen worden betreden. U kunt zich voorstellen dat je, wanneer de
  wet op een goede dag wordt afgekondigd, niet de volgende dag als
  dienst gequipeerd bent om dat vakkundig te doen. Het vergt heel
  veel expertise en heel veel deskundigheid. Het vergt ook heel veel
  interne begeleiding, controle en sturing. En dat zijn processen
  waar wij driftig over nadenken voor het geval de wet er inderdaad
  komt.
  De voorzitter:
  Nadenken en voorbereiden?
  De heer Hellemons:
  Als u nadenken en voorbereiden bedoelt in de zin van nadenken
  over apparatuur, technische concepten, ontwerpen en
  dergelijke…
  De voorzitter:
  In de concept-AMvB die hierover in de maak is, wordt u genoemd
  als degene die dit bij uitsluiting moet gaan doen.
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Bent u er al klaar voor?
  De heer Hellemons:
  Neen, ik denk het niet. Wij hebben het net gehad over de
  mogelijkheden die er zijn op basis van andere situaties. Ik zou
  daar zeer zeker niet tevreden mee zijn. Er zou dan toch nog wel wat
  moeten gebeuren.
  De voorzitter:
  Gisteren heeft onze laatste getuige gezegd dat hetgeen
  voorhanden is, eigenlijk niet goed werkt.
  De heer Hellemons:
  Dat heb ik gehoord, maar ik ben het in het geheel niet met hem
  eens.
  De voorzitter:
  Maar hij rijdt ermee rond; u stuurt de mensen eruit.
  De heer Hellemons:
  De vraag is waar hij mee rondrijdt. Ik wil hier graag bij
  aantekenen dat er, zoals ik al aangegeven heb, een enorme variteit
  aan plaatsbepalingssystemen is. Ik neem aan dat de getuige van
  gisteren doelt op een standaardmethodiek van een
  observatieteam.
  De voorzitter:
  Het plakken van een…
  De heer Hellemons:
  Van een peilbaken, zoals u waarschijnlijk wilde opmerken. Ik
  teken hierbij aan dat er op dit moment heel andere systemen bij
  onze dienst in gebruik zijn. Ongetwijfeld zullen er vanavond rijen
  deskundigen op de televisie komen en in de krant staan, die
  allemaal laten zien dat een peilbaken piept en dat je met een
  apparaat, waarvan zij driftig verkondigen dat het echt maar 120 ex
  BTW kost, die peilzender onmiddellijk te pakken hebt aan de andere
  kant van de kamer. Ik durf hier echter absoluut te beweren dat wij
  goede systemen in gebruik hebben. Ik daag elke crimineel uit om die
  te vinden. Ik denk dat dat niet lukt.
  De heer Vos:
  Betekent dat ook dat het niet nodig is om een partij kwijt te
  raken, als die middelen gebruikt worden?
  De heer Hellemons:
  Dat ligt eraan welk systeem je gebruikt. Zoals ik al zei,
  vraagt elke zaak om zijn eigen systeem. De meer geavanceerde
  systemen worden natuurlijk ook gebruikt in de meer complexe zaken.
  Daarnaast is er eerstelijnsapparatuur voor de observatieteams; u
  hebt dat gisteren kunnen horen. Maar dat dat niveau van apparatuur
  de limit zou zijn, dat criminelen erom lachen en dat je, als je bij
  de handelaar op de hoek voor 120 je zwarte doosje gekocht heb, van
  de politie af bent qua plaatsbepaling, daar heb ik toch een heel
  andere mening over.
  De heer Vos:
  Maar als er een beroep wordt gedaan op uw expertise, is het
  niet nodig dat verkeersproblemen, zoals stoplichten en dergelijke,
  eraan bijdragen dat bijvoorbeeld auto’s kwijtraken?
  De heer Hellemons:
  Ik kan dat natuurlijk nooit zeggen. Dat behoeft niet in alle
  gevallen zo te zijn. Ik wil alleen zeggen dat er aanmerkelijk
  geavanceerdere plaatsbepalingssystemen in gebruik zijn dan de
  systemen waar uw laatste getuige van gisteren kennelijk op
  doelde.
  De voorzitter:
  U hebt dus betere spullen die er niet gelijk uitgehaald kunnen
  worden.
  De heer Hellemons:
  Ja, dat weet ik absoluut zeker.
  De voorzitter:
  Wij hebben gisteren echter ook begrepen dat het allemaal een
  kwestie van geld is. Als Kloosterman 12.000 had gehad, had hij al
  een betere portofoon.
  De heer Hellemons:
  Nou praten wij in dit geval niet over een portofoon; dat is een
  verbindingsmiddel om met elkaar te communiceren. Ik denk dat geld
  daarin ook nog betrekkelijk is. Ik ben sinds de start van deze
  dienst in Driebergen hierbij betrokken. Ik ken de hele
  wordingsgeschiedenis. Ik denk ook – het klinkt wellicht wat
  arrogant – dat ik enigszins verstand heb van
  toepassingsmogelijkheden van technologie; niet van wat er in het
  zwarte doosje zelf gebeurt, want ik ben niet echt handig, maar wel
  van de toepassingsmogelijkheden. Ik denk dat het niet zo is dat het
  allemaal zo gemakkelijk onderkend wordt. Het is ook niet zo dat
  geld – daar ging uw vraag over – allesbepalend is. Een heleboel
  systemen kun je gewoon nergens kopen. Er wordt vaak gespeculeerd
  dat Defensie geweldige mogelijkheden heeft met systemen. Ik weet
  dat niet. Defensie is echter altijd een grote markt geweest voor
  bedrijven, ook om apparatuur te ontwikkelen. De politie is dat
  niet. Het gaat bij ons altijd om kleine aantallen. Het idee dat je
  apparatuur overal vlot kunt kopen, en dat het alleen maar een
  kwestie van geld is, bestrijd ik. En dat geldt ook voor de
  tegenpartij.
  De voorzitter:
  Tot een bepaald niveau is het een kwestie van geld, maar
  daarboven is er nog een speciale categorie die niet gewoon in de
  winkel te koop is.
  De heer Hellemons:
  Neen, die is absoluut niet in het bedrijfsleven te koop. Daar
  komt gewoon een stuk eigen creativiteit en eigen kennis aan te
  pas.
  De voorzitter:
  Maar er blijft natuurlijk altijd een soort competitie om elkaar
  bij te blijven. Dat is evident.
  De heer Hellemons:
  Het heeft volgens mij met professionaliteit te maken hoe je met
  het onderwerp omgaat. Ik denk dat je nooit moet proberen om op
  bepaalde bekende gebieden met elkaar te concurreren. Het is veel
  interessanter om de technisch wat minder bekende gebieden op te
  zoeken. En daar wil ik het graag bij laten.
  De heer Vos:
  Ik wil nog even terugkomen op uw belangrijkste klant, de regio
  Amsterdam. Is het juist dat Amsterdam gebruik maakt van uw
  volledige pakket technische dienstverlening? Welke middelen heeft
  men daar zelf ter beschikking? Kunt u dat in grote lijnen
  aangeven?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat Amsterdam van onze gehele range aan middelen
  gebruik maakt. Ik heb daar geen specifieke getallen of dergelijke
  over, maar ik kan wel van die stelling uitgaan. Men heeft in
  Amsterdam zelf ook een STO , een eerstelijnsorganisatie. Ik weet
  niet hoeveel middelen daar precies zijn. Ik weet alleen dat in
  behoorlijke mate van onze diensten gebruik gemaakt wordt.
  De heer Rabbae:
  De heer Kloosterman schetste gisteren een pover beeld van uw
  technische arsenaal. Hoe komt het dat er een verschil van inzicht
  is tussen u en de heer Kloosterman?
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet of er een verschil van inzicht is. Ik praat liever
  over bekendheid met.
  De heer Rabbae:
  Hoe komt dat?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat de heer Kloosterman kennelijk onvoldoende bekend is
  met de mogelijkheden die er bij de Nederlandse politie zijn. Wij
  zouden ons dat als bedrijf in Driebergen misschien moeten
  aantrekken, in die zin dat wij in zijn omgeving kennelijk niet
  duidelijk genoeg hebben kunnen maken welke soorten ondersteuning
  beschikbaar zijn.
  De voorzitter:
  Maar dat kan toch niet? Iedereen weet toch wat u kan.
  De heer Hellemons:
  Kennelijk niet!
  De voorzitter:
  Hij werkt, zoals hij zegt, natuurlijk met de dingen die hem ter
  beschikking worden gesteld. Ik kan mij dus voorstellen dat dat dan
  zijn oordeel is.
  De heer Rouvoet:
  Ik borduur hier even op voort. U zegt nu duidelijk dat er een
  stuk onbekendheid is. Als de heer Kloosterman en zijn collega’s in
  de rest van het land zich evenwel bij u melden, hebt u dan genoeg
  van die geavanceerde apparatuur om recherche-Nederland te
  bedienen?
  De heer Hellemons:
  Ik kan dat niet helemaal overzien. Als de vraag naar en het
  gebruik van dit soort middelen enorm toeneemt, dan zou het zo
  kunnen zijn dat wij niet voldoende apparatuur hebben en dat wij
  kwantitatief te kort komen. Dat kan ik nu niet overzien. Op dit
  moment kunnen wij het aantal aanvragen – ik heb de getallen genoemd
  – in redelijkheid bedienen. Dat is best wel eens wat improviseren.
  Er moet wel eens overleg plaatsvinden tussen de verschillende
  gebruikers.
  De voorzitter:
  Nu is het aantal aanvragen de laatste jaren enorm gestegen. Het
  is ongeveer drie keer zoveel als drie jaar geleden.
  De heer Hellemons:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Waar ziet u nu een enorme toename in?
  De heer Hellemons:
  Zonder het type zaken direct te kunnen aanduiden, kan ik zeggen
  dat ik een enorme toename zie in zaken waar normaal gesproken heel
  veel arbeidstijd…
  De voorzitter:
  In het observeren gaat zitten, bijvoorbeeld.
  De heer Hellemons:
  Ja, in het observeren gaat zitten. Die arbeidstijd is er niet.
  Dat is veel te duur. Mocht u daarin genteresseerd zijn, ik heb een
  paar cijfers bij me over wat technologische observatie kost in
  vergelijking met fysieke observatie .
  De voorzitter:
  U bent veel goedkoper dan een OT-ploeg.
  De heer Hellemons:
  Laat ik het zo zeggen: bepaalde vormen van observatie zijn
  steeds minder goed te financieren, omdat zij erg duur zijn. De
  tweede rubriek waarvoor mensen ons steeds meer bereiken, betreft
  die gevallen waarin de normale tactieken gewoon niet werken.
  De voorzitter:
  Zoals?
  De heer Hellemons:
  Laat ik het voorbeeld van milieucriminaliteit nemen. Het is een
  theoretische casus van een transportbedrijf dat verdacht wordt van
  het illegaal dumpen van chemisch afval. Dat gebeurt dwars door het
  gereguleerde vervoer heen. Men heeft tien vrachtauto’s; die rijden
  door heel Nederland of heel Europa. Dat gaat 24 uur per dag door.
  Daartussen zitten ergens die illegale transporten. Als je dat met
  traditionele methodieken of tactieken van observatie wilt
  achterhalen, dan zou je dat erg lang moeten volhouden. Dat kan wel
  eens gebeuren. Dan heb je evenwel, om het heel direct te zeggen,
  geen poot om op te staan. Je krijgt er absoluut geen vinger
  achter.
  De voorzitter:
  Maar u moet dan bij wijze van spreken wel tien wagens
  behandelen.
  De heer Hellemons:
  Ja, dat kan. Met elektronica, met plaatsbepalingsapparatuur,
  kun je dan vaak vrij snel het totale beeld boven water krijgen. De
  elektronica tilt eigenlijk de essentile punten in de zaak naar
  boven. Daar kun je dan snel op door rechercheren en de zaak rond
  maken. Voor dat soort zaken weten mensen ons steeds meer te
  vinden.
  De voorzitter:
  Omdat het er uiteindelijk om gaat dat u met uw technische
  hulpmiddel, dat op zichzelf geen personeelskosten met zich brengt,
  snel ziet waar zo’n auto naar toe gaat en waar die verdwijnt.
  De heer Hellemons:
  Als u wilt, stel ik het u straks na het verhoor graag ter
  beschikking. Als u vergelijkingen maakt, zeker over langdurige
  observatie…
  De voorzitter:
  Maar dat kunt u toch gewoon zeggen. De effectiviteit is toch
  geen staatsgeheim.
  De heer Hellemons:
  Neen. Laat ik u een voorbeeld noemen. Ik denk dat een
  observatieteam dat met acht mensen werkt, over 24 uur ongeveer
  10.000 kost en dat de elektronica hetzelfde spelletje voor zo’n 300
  doet. Dat is het verschil.
  De voorzitter:
  Voor 300?
  De heer Hellemons:
  Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat in alle gevallen
  kan. Er zijn ook gevallen waarin je echt je ogen nodig hebt, omdat
  je bepaalde waarnemingen wilt doen en je het echt zelf moet zien.
  Het heeft er natuurlijk mee te maken hoe helder je je behoefte
  definieert van wat je precies wilt weten. Als het echter alleen om
  plaatsbepaling gaat, is technologie volgens mij een zeer
  interessante bezigheid die enorm veel geld bespaart en die ook heel
  effectief kan zijn, waar mensen dat niet meer kunnen zijn.
  De voorzitter:
  Wij hebben begrepen dat het ook effectief is op bijvoorbeeld
  schepen etcetera.
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  Bent u wel eens overlopen?
  De heer Hellemons:
  Neen, nog nooit.
  De voorzitter:
  Dat wil zeggen dat men u gesnapt heeft bij uw
  werkzaamheden.
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Is dat afkloppen? Is dat geluk? Of is dat kunde?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat het gewoon professionaliteit is. Het is ook een
  kwestie van goede voorbereiding. Over deze activiteiten – wij
  hebben het dan over de plaatsingsoperaties van ons tactische team –
  gaan nogal wat indianenverhalen rond. Die spreken tot de
  verbeelding. De naam James Bond komt steeds naar voren.
  De voorzitter:
  Die heb ik nog niet gehoord.
  De heer Hellemons:
  Als ik de kranten en de publikaties bekijk, dan wordt het toch
  in de sfeer getrokken van een jongensboekachtige sensationele
  individuele activiteit. Mensen hebben daar waarschijnlijk beelden
  bij van snelle jongens in vetleren jasjes en op sportschoenen. Zo
  werkt het echter niet.
  De heer De Graaf:
  Zo ziet James Bond er niet uit.
  De heer Hellemons:
  In zijn vrije tijd af en toe wel, begrijp ik.
  De voorzitter:
  Op zichzelf is er natuurlijk niets mis met die jasjes en die
  sportschoenen. Er zijn echter keren dat u ervan moet afzien.
  De heer Hellemons:
  En dat is ook een deel van de professionaliteit. Ten eerste is
  het zo dat je alles wat je doet, technisch buitengewoon moet
  voorbereiden. Je moet reserve houden bij al je zaken. En dan kom ik
  op uw opmerking dat er ook zaken zijn met risico’s. Je moet de
  risico’s heel nuchter inschatten. Je moet niet zo eager zijn om
  altijd maar te willen scoren of apparatuur te plaatsen. Als de
  risico’s te groot zijn – de risico’s voor mensen, de risico’s voor
  het stuk gaan van de zaak of de risico’s voor het onderkennen van
  apparatuur – dan moet je het gewoon niet doen. En dat is
  professionaliteit.
  De heer Rabbae:
  Er zijn gevallen waarin de accu het laat afweten.
  De heer Hellemons:
  Ik weet op welke zaak u doelt. Wij hebben wel eens een zaak
  gehad – dat is zeer uitzonderlijk – waarbij wij grote technische
  problemen hebben gehad. Dat kan best eens voorkomen. Ik zal de
  laatste zijn om te zeggen dat, als je 100 inzetten hebt, er ook 100
  feilloos lopen. Zo gaat het natuurlijk niet in de praktijk.
  De voorzitter:
  Maar u hebt nog nooit in een aangetekend pakje een van uw
  instrumenten teruggekregen?
  De heer Hellemons:
  Bij mijn weten zijn wij in alle zaken die wij op dit gebied
  gedaan hebben – sinds wij het tactisch team hebben, dus eind
  1992/begin 1993, zijn er 700 800 inzetten geweest – welgeteld twee
  keer apparatuur kwijtgeraakt. Dat is overigens niet gebeurd, omdat
  die bewust door tegenstanders was onderkend. Er waren gewoon
  onvoorziene omstandigheden opgetreden, waardoor wij de apparatuur
  kwijt raakten en die in andere handen kwam. Dat is echter ook een
  stukje van de calculatie. Je kunt nooit 100% bereiken. Je kunt er
  echter wel naar streven om heel dicht tegen die 100% aan te
  zitten.
  De voorzitter:
  Ik wil nu overgaan op de verhouding van uw dienst tot het gezag
  en het ministerie.
  De heer Rabbae:
  Voorzitter! Voordat u daartoe overgaat, wil ik de heer
  Hellemons nog een vraag stellen over de huidige balans in
  technologische zin tussen zijn arsenaal en dat van de tegenstander.
  Wat is zijn opvatting daarover? Loopt hij voor? Loopt hij achter?
  Staan zij gelijk?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat hier een aantal discussies door elkaar lopen. Er
  wordt vaak geroepen dat criminelen geld hebben. Als wij horen wat
  voor bedragen er omgaan in de drugshandel, dan kan de aanschafprijs
  van apparatuur niet echt een probleem zijn voor criminelen.
  Criminelen maken natuurlijk gebruik van communicatiestructuren. Dat
  zijn vaak helemaal niet specifieke communicatiestructuren voor
  criminelen, maar gewoon complexe communicatiestructuren die wij
  allemaal gebruiken, zoals GSM, dataverkeer en computerverkeer. En
  dat geeft voor de politie natuurlijk problemen, omdat het aftappen
  van een analoge telefoonlijn, zoals wij dat sinds 1972 doen,
  technisch toch iets heel anders is dan het aftappen van een
  ingewikkeld systeem als GSM. Daar proberen wij met wetgeving dan
  ook zoveel mogelijk een vinger achter te krijgen. Als het gaat om
  de wat meer operationele technieken als peilbakens en dergelijke,
  vind ik dat wij niet op achterstand staan. Ik ben ook niet bang dat
  wij daar op achterstand komen te staan, als wij maar in het gebruik
  van die technologie investeren. En dan praat ik echt niet over
  dramatische bedragen. Als ik u vertel dat ik bij onze dienst alle
  recherchetechnologie die wij hebben – dat is best veel, ook gezien
  het aantal zaken – inclusief het onderhoud en dergelijke, financier
  voor 6 mln. 6,5 mln. per jaar, dan kunt u daar toch niet van
  achterover vallen. Ik denk dus niet dat wij op achterstand behoeven
  te komen, maar dan zullen wij er wel in moeten investeren en zullen
  wij er veel aandacht aan moeten besteden.
  De voorzitter:
  Mag ik nog n ding vragen over de inzet van middelen? Assisteert
  u ook regionale diensten bij inkijkoperaties ?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Weet u dat zeker?
  De heer Hellemons:
  Dat hangt ervan af wat u assisteren noemt. Als wij in een regio
  een inkijkoperatie doen, dan doen wij die zelf. Het kan wel zo zijn
  dat wij samenwerken met bijvoorbeeld een arrestatieteam dat voor
  ons de beveiliging om ons heen organiseert. Het is niet zo dat wij
  samenwerken om een bepaald pand binnen te komen. Dat doen wij
  autonoom.
  De heer De Graaf:
  Eerder ging het gesprek even over de vraag wat onder
  inkijkoperaties moest worden verstaan. Toen hebt u gezegd dat u
  “inplaatsoperaties” doet, om het zo maar te zeggen. U hebt dat
  woord wel niet gebruikt, maar ik vertaal het even zo. Als het erom
  gaat om waar te nemen wat er in een besloten ruimte, niet zijnde
  een woning, gebeurt – dat kan door even te kijken, maar dat kan ook
  door middel van bijvoorbeeld video-observatie – dan wordt uw dienst
  gevraagd om op bijzondere manieren binnen te komen en daar
  bijvoorbeeld een videocamera te plaatsen. Dat gebeurt toch ook? Het
  gebeurt niet alleen rond peilbakens, maar ook bij wat wij verstaan
  onder inkijkoperaties.
  De heer Hellemons:
  Wij doen een zeer beperkt aantal inkijkoperaties. Vorig jaar
  waren dat er, als ik het goed heb, twee en dit jaar zijn het er
  negen.
  De heer De Graaf:
  Dat is een explosieve groei, zou ik zeggen.
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Wij doen het op een
  bepaalde manier, in die zin dat wij hoge eisen stellen aan de
  veiligheid en de kwaliteit van ons optreden. Dan kom ik even terug
  op de vraag van de heer Van Traa of wij dat samen met anderen doen.
  Wij doen dat voor anderen. Het kan zo zijn dat anderen de
  bescherming om ons heen organiseren. Tja, ik zit even moeilijk hoe
  ik uw vraag…
  De voorzitter:
  De vraag is of u het samen met anderen uit de regiodienst
  doet.
  De heer Hellemons:
  Wij zullen het zelden fysiek samen met anderen doen.
  De voorzitter:
  Het kan dus wel voorkomen.
  De heer Hellemons:
  Het zou kunnen voorkomen. Over het algemeen zullen wij er de
  voorkeur aan geven om, als men de vraag aan ons stelt – men kan het
  natuurlijk ook zelf doen – dit te doen met de vakeisen die wij
  daaraan stellen.
  De voorzitter:
  Hebt u wel eens een videocamera in een loods geplaatst?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  In welk jaar?
  De heer Hellemons:
  Ik denk in 1992.
  De voorzitter:
  Had dat te maken met levensbedreigende situaties?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat had niet te maken met levensbedreigende situaties.
  Dat had, als ik het mij goed herinner, te maken met een van de
  grootste drugsvangsten die in Nederland ooit gedaan zijn.
  De voorzitter:
  Onder welke vlag gebeurde dat officieel: als inkijkoperatie of
  als huiszoeking? Staat u dat nog bij?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat staat mij niet bij.
  De voorzitter:
  Dan komen wij op de vraag van de controle. Is dat n keer of
  meer keren gebeurd?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat het plaatsen van een videocamera in een loods n
  keer is gebeurd. Dat is de enige zaak die ik ken. Als het meer zou
  zijn, dan praten wij over de jaren heen over n of twee meer. Dat is
  echter de enige zaak die ik ken.
  De voorzitter:
  Is dat ooit gemeld?
  De heer Hellemons:
  Dat is naar mijn idee zeker gemeld.
  De voorzitter:
  Is daar proces-verbaal van gemaakt?
  De heer Hellemons:
  Ik denk niet dat er een proces-verbaal van gemaakt is. Er is
  wel overleg met dan wel een opdracht van het openbaar ministerie
  geweest. Eigenlijk maken wij pas sinds een jaar tot anderhalf jaar
  stringent een proces-verbaal van elke zaak, elke inzet.
  De voorzitter:
  Ik kom daar zo nog even op terug. Ik kom nu op uw verhouding
  tot het ministerie en de minister als korpsbeheerder, om het zo
  maar te zeggen. Wanneer wist het ministerie wat u allemaal in
  ontwikkeling had en wat u precies deed? Kwam u naar het ministerie
  toe of kwam het ministerie naar u toe?
  De heer Hellemons:
  Ik denk beide.
  De voorzitter:
  Er is er altijd n de eerste.
  De heer Hellemons:
  De start van de ontwikkeling van dit soort technologie binnen
  de Nederlandse politie is begonnen met het TORO-rapport. TORO is
  technische ondersteuning recherche-operaties. U zult dit wellicht
  ook aangetroffen hebben bij uw onderzoek. Als ik het mij goed
  herinner, dateert dat rapport van 1988 of 1989. Het is via de
  geigende kanalen, zoals de centrale politie recherchecommissie, de
  RAC en dergelijke, naar de ministeries gegaan. Daar is eigenlijk
  voor het eerst aangekondigd dat op een gestructureerde manier
  technische ondersteuning, om het zo maar aan te duiden, binnen de
  Nederlandse politie georganiseerd zou moeten worden. Daar is ook in
  ambtelijke stukken vrij veel over gecommuniceerd. Ik meen mij zelfs
  te herinneren dat in een aantal beleidsplannen van de departementen
  gezegd is dat intensivering van het gebruik van technologie zeer
  wenselijk zou zijn.
  De voorzitter:
  Maar wanneer komt het gesprek op gang over de vraag tot hoever
  u kunt gaan en met wie?
  De heer Hellemons:
  U bedoelt de vraag tot hoever je technisch kunt gaan?
  De voorzitter:
  Neen, nu niet meer technisch. Ik bedoel de vraag tot hoever je
  juridisch kunt gaan, wat er mag en wat er niet mag.
  De heer Hellemons:
  Wat er mag en wat er niet mag, is voornamelijk een zaak van het
  openbaar ministerie en de recherchechef. Dat is gebaseerd op
  formele voorschriften, jurisprudentie en dergelijke. Dat is niet
  zozeer een zaak van onze dienst en het ministerie.
  De voorzitter:
  Ja, maar het ministerie is toch uw korpsbeheerder. Dat moet
  toch ook enige zeggenschap en enig inzicht hebben. Het moet u toch
  eventueel ook sturen ten aanzien van de vraag wat u wel en niet kan
  en mag doen.
  De heer Hellemons:
  Als u mij vraagt wanneer dat specifiek besproken is… Ik ga
  ervan uit dat het gedurende die jaren gewoon vanzelfsprekend is
  geweest dat wij hebben geopereerd.
  De voorzitter:
  Heeft men precies nagevraagd wat u deed?
  De heer Hellemons:
  Wij hebben heel vaak mensen van het ministerie bij ons op
  bezoek gehad. Wij hebben heel veel mensen op bezoek gehad:
  presidenten van hoven en officieren van justitie.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. Het gaat mij nu evenwel over de vraag wanneer
  het ministerie er goed over genformeerd kon zijn wat u deed, en of
  er daarbij discussie was over de vraag wat mag en wat niet
  mag.
  De heer Hellemons:
  Gezien alle ambtelijke correspondentie, gezien alle begrotingen
  en gezien nota bene de reorganisatie van de Nederlandse politie,
  waarbij dit bedrijf in de inrichtingsplannen uitgebreid beschreven
  is, heb ik het idee dat men op het ministerie de ontwikkelingen
  uitstekend heeft kunnen volgen.
  De voorzitter:
  De heer Wooldrik heeft gezegd dat er in 1993 een uitgebreidere
  discussie is geweest met uw dienst, met u, over de vraag wat er kan
  en wat er niet kan.
  De heer Hellemons:
  Dan doelt de heer Wooldrik op een bijeenkomst in Driebergen,
  waar ook rechters-commissarissen en officieren van justitie bij
  geweest zijn. Toen hebben wij gezegd: technologie krijgt steeds
  meer impact; wij voorzien een aantal ontwikkelingen; wij zouden toe
  moeten naar een toegesneden regelgeving; de vraag is hoe je omgaat
  met ethische aspecten. Ik neem aan dat de heer Wooldrik daarop
  gedoeld heeft. Dat is inderdaad in 1993 geweest.
  De voorzitter:
  Is toen de vraag opgekomen of de minister dit ook moest
  weten?
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet of dat bij de heer Wooldrik opgekomen is.
  De voorzitter:
  Dat is in zo’n gesprek in ieder geval niet ter sprake
  gekomen.
  De heer Hellemons:
  Neen, wij hebben in de loop der jaren wel de vorige minister
  enkele keren op bezoek gehad in ons bedrijf.
  De voorzitter:
  Welke minister is bij u op bezoek geweest?
  De heer Hellemons:
  Minister Hirsch Ballin is bij ons op bezoek geweest.
  De voorzitter:
  Heeft hij ook de gouden toer gehad?
  De heer Hellemons:
  Ja. Hoewel wij naar buiten toe zeer gesloten zijn over waar wij
  mee bezig zijn – het gaat niet aan dat allerlei tactische
  informatie op straat komt te liggen – zijn wij altijd zeer open
  geweest tegenover allerlei doelgroepen die wij belangrijk vinden
  voor ons werk. Ik noem de rechterlijke macht, het openbaar
  ministerie, uiteraard de minister, onze korpsbeheerder, en nog
  anderen. Wij hebben het altijd zeer op prijs gesteld dat mensen ons
  bezocht hebben en met ons gepraat hebben.
  De voorzitter:
  Wanneer kon de minister dus weten wat u deed?
  De heer Hellemons:
  Ik denk de hele tijd. Wat mij betreft, kon iedereen…
  De voorzitter:
  Maar wanneer wist hij het? Wanneer was de toer?
  De heer Hellemons:
  Dat weet ik niet meer precies, maar het is toch al de nodige
  jaren geleden dat hij voor het eerst geweest is.
  De voorzitter:
  In ieder geval voor 1993?
  De heer Hellemons:
  Ik denk het wel.
  De voorzitter:
  En heeft hij toen zelf gevraagd wat de grenzen waren?
  De heer Hellemons:
  Wat de grenzen zijn, hoever het gaat en of toegesneden
  regelgeving wel of niet voor handen is, zijn vragen die wij bij elk
  bezoek altijd graag naar voren brengen van onze kant. Wij zien
  natuurlijk als geen ander de groei van de impact van die
  technologie en dus de noodzakelijkheid van een goed juridisch
  instrumentarium daaromheen. Tot op heden wordt het laatste meer
  gevormd door jurisprudentie dan door wetgeving in formele zin.
  De voorzitter:
  Dat is duidelijk. Hebt u op dit moment een officier van
  justitie die het gezag over u heeft?
  De heer Hellemons:
  U bedoelt een vaste officier die het gezag over ons heeft?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hellemons:
  Neen, ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Die hebt u niet?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Het is nu zo dat er bij elke aanvraag die u krijgt, een
  machtiging van een officier van justitie moet zitten.
  De heer Hellemons:
  Ja, sinds anderhalf jaar opereren wij alleen, als wij een
  schriftelijke opdracht of machtiging van een officier van justitie
  in ons bezit hebben.
  De voorzitter:
  En daarvoor was een verzoek van de politie voldoende?
  De heer Hellemons:
  Dan moet ik even teruggaan in de historie. Onze dienst bestaat
  ongeveer 5 6 jaar. Voordat wij het tactisch team hadden, plaatsten
  wij onder dat soort omstandigheden geen apparatuur. Wij hadden daar
  namelijk niet de mensen voor. Toestemming van een officier van
  justitie speelde voor onze dienst dus niet tot eind 1992. Het
  tactisch team is eind 1992/begin 1993 met zijn werk begonnen. Toen
  werden de mogelijkheden, operationeel gezien, nog wat groter. Met
  de groei van die hele ontwikkeling is eigenlijk ook het regime van
  toezicht mee gegroeid. Vrij snel daarna zijn wij aan de
  recherchechef gaan vragen of de officier het ook goed vond. Dan
  kregen wij het antwoord: de officier vindt het goed. Daarna hebben
  wij gevraagd of de officier dat zelf even kon zeggen.
  De voorzitter:
  Even bellen!
  De heer Hellemons:
  Ja, even bellen. De laatste stap was dat wij het schriftelijk
  wilden hebben van de officier, zodat er geen misverstanden konden
  ontstaan over de exacte opdracht die aan ons gegeven werd. Als er
  bijvoorbeeld een peilbaken geplaatst moet worden op een vrachtauto,
  moet er geen misverstand over bestaan of dat van de officier alleen
  aan de openbare weg mag of dat dit volgens hem ook moet kunnen, als
  die vrachtauto in een bepaalde loods staat. Nu is het zo dat er
  voor alle operaties van te voren een schriftelijke opdracht van het
  OM moet zijn.
  De voorzitter:
  En u maakt proces-verbaal?
  De heer Hellemons:
  Het proces-verbaal loopt daar in tijd iets op achter. In het
  begin, in 1992, maakten wij geen processen-verbaal. Wat wij er in
  1995 ook van denken, dat gebeurde niet binnen de CID. Er werd ook
  niet om gevraagd door het OM. Ter zitting kwam het haast niet aan
  de orde.
  De voorzitter:
  Omdat het als CID-informatie verpakt kon worden?
  De heer Hellemons:
  Dat zou in theorie kunnen. Dat kan ik natuurlijk niet per zaak
  overzien, maar dat zou kunnen.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog een vraag over de toestemming van de officier van
  justitie. Ben ik goed genformeerd dat u geen mededelingen doet over
  hoe u exact iets plaatst?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  U hebt ook eerlijk tegen ons gezegd dat dat uw
  verantwoordelijkheid is.
  De heer Hellemons:
  De interne regel van een schriftelijke opdracht hanteren wij
  sinds ongeveer anderhalf jaar; die van een proces-verbaal sinds
  ongeveer een jaar. Die is daar namelijk wat achteraan gekomen. Wij
  maken een proces-verbaal waarin wij zeggen dat wij die vrachtauto,
  om maar bij dat voorbeeld te blijven, in een bepaalde tijdsperiode
  voorzien hebben van een peilbaken.
  De heer De Graaf:
  Dat is precies mijn vraag. U zegt wel dat u de opdracht hebt
  uitgevoerd, maar niet hoe u dat precies hebt gedaan. Dat is
  natuurlijk een bescherming van uw tactische gegevens. Waar geeft de
  officier van justitie nu echter toestemming voor? Dat weet hij
  niet. Hij zegt: plaats iets in of aan een vrachtwagen. Hij weet
  echter niet of u daar een besloten terrein voor moet betreden of
  niet.
  De heer Hellemons:
  Ja, dat weet hij wel. Ik heb zojuist gezegd dat hij dat in zijn
  opdracht aan ons moet aangeven. Als hij niet aangeeft dat wij een
  besloten terrein mogen betreden, betreden wij dus geen besloten
  terrein. Als wij daarvoor een loods moeten betreden, dan moet hij
  dat specifiek in zijn opdracht aangeven en dan vermelden wij dat
  ook in het proces-verbaal. Wat wij daar alleen niet in zetten, is
  of het een zwart of een groen kastje was, of dit eronder of erop
  zat en of er vier of vijf antennes op zaten. De feitelijke
  tactische informatie vermelden wij dus niet. Voor de rest vermelden
  wij precies wat wij gedaan hebben.
  De heer De Graaf:
  Wie kan buiten de mensen van uw eigen tactische dienst om
  controleren wat u precies hebt gedaan?
  De heer Hellemons:
  De rechter, want daar komt het proces-verbaal terecht.
  De heer De Graaf:
  U zei net dat in het proces-verbaal niet staat wat er precies
  is gebeurd.
  De heer Hellemons:
  In het proces-verbaal staat niet of de plaatsing heeft
  plaatsgevonden met twee of met zes mensen, of het systeem X of Y
  was, of het frequentie A of B was…
  De heer De Graaf:
  Waar precies…
  De heer Hellemons:
  Dat staat er wel in. U begrijpt evenwel dat wij dat soort
  informatie – informatie over apparatuur en dergelijke – niet kunnen
  vermelden. Onze mensen zijn ook enkele keren voor geweest in grote
  zaken. Toen is volledig geaccepteerd dat dat soort informatie niet
  kan worden opgenomen in een proces-verbaal dat openbaar is. De
  rechter heeft toen ingestemd met een proces-verbaal waarin stond
  dat er een peilbaken geplaatst was, waar dat gebeurd was en in
  wiens opdracht. De informatie over eventueel besloten erven of
  besloten ruimtes en panden, niet zijnde woningen, zit daar gewoon
  in.
  De voorzitter:
  Het punt is dat de officier die daarvoor een machtiging geeft,
  niet weet hoe u het doet. Dat vertelt u aan geen enkele
  officier.
  De heer Hellemons:
  Neen, de technologie die wij gebruiken, en de tactiek van
  uitvoering vertellen wij eigenlijk aan niemand.
  De voorzitter:
  Een CID-officier heeft normaal gesproken het gezag over wat de
  CID doet. Zo’n officier hebt u echter niet?
  De heer Hellemons:
  Neen, het zou heel goed zijn, als wij als korps wel zo’n
  officier hadden. Op dit moment hebben wij die echter niet voor dit
  specifieke onderwerp.
  De voorzitter:
  De machtiging van de officier heeft in feite weinig van doen
  met de vraag of uw actie juridisch rechtmatig is of niet.
  De heer Hellemons:
  Hoe bedoelt u dat precies?
  De voorzitter:
  De actie wordt er op zichzelf niet rechtmatiger of minder
  rechtmatig door, als een officier daar een machtiging voor heeft
  gegeven of niet. Daardoor wordt natuurlijk wel de beheerslijn
  duidelijk vastgesteld, in die zin dat er iemand
  verantwoordelijkheid voor neemt.
  De heer Hellemons:
  Ik meen begrepen te hebben dat een aantal rechters daar de
  laatste tijd toch anders over denkt. Men wil terecht dat dit soort
  operaties controleerbaar zijn en dat duidelijk is dat daar toezicht
  op gehouden is. Dat is ook de taak en de rol van het OM. Ik denk
  dat dit wel degelijk bijdraagt tot een stukje rechtmatigheid; ik
  kan dat eigenlijk niet anders zien.
  De heer Koekkoek:
  Zijn er in het verleden misverstanden geweest over de
  toelaatbaarheid van de inzet? Ik noem bijvoorbeeld het misverstand
  over de vraag of de officier van justitie het wist. U sprak zelf
  over misverstanden. Wat voor misverstanden waren er?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat er misverstanden kunnen ontstaan, als niet goed en
  dus niet schriftelijk is vastgelegd wat precies de opdracht is. Ik
  heb de indruk dat er in het verleden in enkele gevallen – in mijn
  beleving gaat het niet om grote aantallen – een misverstand geweest
  is over de exacte opdracht. Ik praat dan over de tijd, voordat wij
  deze procedure hebben ingevoerd.
  De heer Koekkoek:
  Een misverstand bij u, in die zin dat u dacht dat het in orde
  was en dat de officier het goed vond, terwijl dat niet zo was?
  De heer Hellemons:
  Ja, of dat er niet duidelijk over gecommuniceerd was wat de
  officier precies goed vond. Vandaar dat wij nu heel expliciet
  vragen of de officier, als hij bijvoorbeeld een peilbaken
  genstalleerd wil hebben, het goed vindt dat wij dat op een
  vrachtauto aanbrengen en of dat ook op een besloten erf mag, als de
  vrachtauto toevallig in een loods staat. Wij vragen de officier van
  justitie of hij dat specifiek wil aangeven.
  De voorzitter:
  Is het niet een weerspiegeling van de algemene praktijk dat,
  als vroeger in politieland gevraagd werd of de officier het goed
  vond, vaak geantwoord werd dat hij dat goed vond of dat daarover
  gesproken was, terwijl het uiteindelijk iets anders bleek te
  zitten?
  De heer Hellemons:
  U zegt dat dit vaak en algemeen gebeurde. Zo wil ik dat zeker
  niet aanduiden.
  De voorzitter:
  Laat ik het dan zo zeggen: dat het in politieland
  voorkwam.
  De heer Hellemons:
  Dat kon voorkomen. En wij willen dat graag uitsluiten.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog even een vervolgvraag stellen. Kunt u een concreet
  voorbeeld geven van zo’n misverstand in het verleden?
  De heer Hellemons:
  Laat ik het voorbeeld van die vrachtauto maar weer even nemen.
  Zoals gezegd, maken wij onderscheid tussen…
  De heer Koekkoek:
  Ik wil graag een historisch voorbeeld.
  De heer Hellemons:
  Dat is een voorbeeld en tegelijkertijd praktijk. Er komt een
  opdracht, een machtiging, om bij een vrachtauto een peilbaken te
  installeren. Wij gaan van de veronderstelling uit dat dit ook op
  een besloten erf mag. Achteraf vindt, in dit geval, de officier dat
  dit eigenlijk alleen maar aan de openbare weg had gemogen.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u de plaats noemen?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Het was in de provincie Utrecht.
  De heer Hellemons:
  Ik kan dat nu niet zeggen.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil nog een vraag stellen over de verantwoordelijkheid in de
  beheerslijn richting minister en de politieke verantwoordelijkheid.
  U zit natuurlijk ook niet stil; u bent bezig met innovatie en
  vernieuwing van technologien, omdat u bij wilt blijven en liefst
  voor wilt lopen. Als u een nieuw snufje of een nieuwe vondst hebt,
  gaat u dan actief richting departement, omdat u meent dat daar in
  de politieke lijn via het departement naar de minister bekendheid
  mee moet zijn, of wacht u daarmee tot het eerstvolgende bezoek van
  de minister?
  De heer Hellemons:
  U moet zich voorstellen dat de technologie snel veroudert. Dat
  is niet, omdat het zo snel roest, maar omdat er zo snel nieuwe
  betere methodieken komen. Als met een betere nieuwe technologie
  eigenlijk hetzelfde gedaan wordt en als het op geen enkele wijze te
  maken heeft met andere vormen van opsporingsonderzoek, bevoegdheden
  of dwangmiddelen, dan beschouwen wij die innovatie als een normaal
  intern bedrijfsproces. Dat zullen wij dan ook niet steeds
  onmiddellijk aan de minister melden. Stel dat wij op methoden of
  technieken zouden stuiten waarmee je bepaalde dingen kunt doen die
  je voorheen echt niet kon doen, dan hebben wij daar best wel
  contact over met het ministerie.
  De heer Rouvoet:
  Is het voorgekomen dat u eigener beweging naar het departement
  bent gegaan om iets te melden, omdat het niet alleen iets beters,
  maar echt iets nieuws was?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De heer Rouvoet:
  Is dat recent gebeurd? Gebeurt het vaak? Geeft u eens een
  indruk?
  De heer Hellemons:
  Neen, het gebeurt niet vaak. In alle eerlijkheid moet ik zeggen
  dat dit ook nog wel eens gepaard gaat met het verzoek om nieuwe
  activiteiten te supporten of te steunen.
  De heer Rouvoet:
  En waar komt u dan terecht op het ministerie?
  De heer Hellemons:
  Ik communiceer, behoudens informeel, over het algemeen niet
  rechtstreeks met het ministerie. Als ik iets dergelijks heb, dan
  zal ik dat melden aan mijn korpschef. Mijn korpschef zal dan op
  zijn niveau contacten onderhouden met het ministerie. Ik neem aan
  dat hij contact heeft met de directeur-generaal.
  De heer Rabbae:
  Hebt u ook rechters op bezoek gehad?
  De heer Hellemons:
  Heel veel.
  De heer Rabbae:
  Hebt u ook gepleit voor jurisprudentie om ruimte te creren voor
  deze apparatuur?
  De heer Hellemons:
  Wij pleiten al vijf jaar bij voortduring voor
  duidelijkheid.
  De heer Rabbae:
  Hebt u ervoor gepleit dat zij begrip opbrengen voor de
  toepassing van nieuwe apparatuur die in de wet niet gedekt is?
  De heer Hellemons:
  Bij dat soort bezoeken hebben wij steeds enkele doelen voor
  ogen gehad. Ten eerste hebben wij de rechter die in
  processen-verbaal zeer beperkt iets leest over peilbakens en
  dergelijke, enige informatie gegeven over wat hij zich daarbij moet
  voorstellen en hoe een en ander in zijn werk gaat. Ik meen dat wij
  daar erg ver in zijn gegaan. Voor veel rechters zal het, denk ik,
  een kreet uit het proces-verbaal zijn, terwijl niet altijd
  duidelijk zal zijn wat dit betekent. Verder hebben wij steeds
  gevraagd wat eigenlijk nodig is. Het gebruik van dit soort
  technologien is gewoon onmisbaar geworden. Ik zie het belang
  daarvan in de toekomst nog veel meer toenemen. Het is dus nodig dat
  er spelregels komen, mogelijk in jurisprudentie, maar bij voorkeur
  in meer formele regelgeving.
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik. Kunt u zich herinneren wat over het algemeen de
  reactie van de rechters is op uw pleidooi?
  De heer Hellemons:
  Ik denk erg positief. Ik weet eigenlijk wel zeker dat die
  reactie erg positief is.
  De voorzitter:
  De jurisprudentie is u toch goed gestemd?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat de jurisprudentie altijd gunstig gestemd kan zijn
  of zal zijn voor een ieder die op een gedegen, controleerbare en in
  redelijkheid acceptabele manier werkt, ook in een veld waarin op
  dat moment niet echt regelgeving voorhanden is.
  De heer Vos:
  Kunt u nog eens uitleggen hoe u die verantwoordelijkheid nu
  precies ziet? Is het juist dat de verantwoordelijkheid voor de
  inzet bij de officier ligt en dat alleen de verantwoordelijkheid
  voor de technische verwerking bij u ligt?
  De heer Hellemons:
  Ja. De officier geeft opdracht tot inzet van het middel. De
  verantwoordelijkheid voor de correcte technische uitvoering ligt
  natuurlijk bij onze dienst.
  De heer Vos:
  Vindt u dan dat het op uw weg ligt om u met jurisprudentie
  bezig te houden of vindt u dat het bij de officier ligt om zich
  daarmee bezig te houden? Moet men u eigenlijk maar laten
  sleutelen?
  De heer Hellemons:
  Als wij allemaal onmondig zouden doen wat in onze
  functie-omschrijving staat – dat is sleutelen en aanbrengen van
  apparatuur – dan zou u daar gelijk in kunnen hebben. Ik vind echter
  dat wij ons als dienst niet onmondig moeten opstellen. Ik vind dat
  wij al degenen die in dit proces van niet alleen jurisprudentie,
  maar ook regelgeving een rol spelen – het sprekendste voorbeeld
  daarvan is de commissie waar ik nu tegenover zit – ter kennis
  moeten brengen dat er problemen bestaan ten aanzien van
  regelgeving, voorschriften en duidelijkheid. Ik beschouw het als
  mijn taak of als een heel normaal iets dat ik dit soort zaken naar
  voren breng daar waar zij thuishoren.
  De voorzitter:
  U krijgt of hebt een medewerker juridische en ethische zaken in
  dienst.
  De heer Hellemons:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Wat zou u ethisch niet willen doen, terwijl het juridisch wel
  mag?
  De heer Hellemons:
  U wilt voorbeelden?
  De voorzitter:
  Ik wil n heel sprekend voorbeeld van iets wat mag, maar wat u
  ethisch gezien niet wilt doen.
  De heer Hellemons:
  Ik wil u een voorbeeld en een voorbeeld andersom geven.
  De voorzitter:
  Neen, ik wil juist een voorbeeld hebben van iets wat juridisch
  mag, maar ethisch niet.
  De heer Hellemons:
  Ik zal u een voorbeeld geven. Het kwam nogal eens voor –
  misschien komt het nog wel voor, maar daar heb ik geen zicht op,
  omdat wij het niet doen – dat burgers verzocht werd om een
  videocamera te mogen plaatsen in hun woning om een crimineel pand
  te observeren. Als de eigenaar van die woning daar toestemming voor
  geeft, is daar juridisch niets mis mee. Dan is dat allemaal keurig
  afgedekt. Als je echter tegelijkertijd weet, kunt weten, kunt
  vermoeden of kunt aannemen dat het gaat om forse criminelen en dat
  naderhand ter zitting of anderszins best wel eens boven water zou
  kunnen komen waar die videocamera gestaan heeft en dat mensen daar
  last mee kunnen krijgen, dan vind ik dat je dat ethisch niet kunt
  doen. Juridisch heb je die video-observatie dus keurig
  gerealiseerd, maar je kunt het die mensen niet aandoen. Je doet dan
  namelijk iets wat zij niet kunnen overzien en daardoor breng je hen
  in de problemen. Ik denk dat het dan een schone taak is om, hoe
  moeilijk het ook is, ervoor te zorgen dat die video-observatie op
  een andere manier gemaakt wordt.
  De voorzitter:
  En dan nu de vraag wat ethisch wel mag en juridisch niet?
  De heer Hellemons:
  Daar kan ik u een voorbeeld van geven van een zaak die volgens
  mij sprekend is. Wij hebben een videocamera geplaatst in een tehuis
  voor geestelijk gehandicapten. Er bestond een ernstig vermoeden dat
  geestelijk gehandicapte meisjes daar verkracht werden door een van
  de personeelsleden. Na lang studeren – daar is echt lang naar
  gekeken – bleek er geen andere methodiek te vinden te zijn om dat
  boven water te krijgen, dan het plaatsen van een video in een
  besloten ruimte binnen die inrichting. Juridisch mag dit niet, maar
  ik heb geen enkele twijfel gehad om eraan mee te werken.
  De voorzitter:
  Waarom mag het juridisch niet?
  De heer Hellemons:
  Omdat video-observatie in besloten ruimtes niet is
  toegestaan.
  De voorzitter:
  Waarom is dat niet toegestaan?
  De heer Hellemons:
  Omdat het wettelijk niet mag. Het is gewoon verboden.
  De voorzitter:
  Waar staat dat het niet mag?
  De heer Hellemons:
  Het is niet toegestaan om dat soort observaties te maken.
  De voorzitter:
  Waar staat dat dan?
  De heer Hellemons:
  Je zou het moeten onderbrengen bij artikel 139 en volgende van
  het Wetboek van Strafrecht.
  De heer Vos:
  Met alle respect, maar is het wel juist wat u zegt? Is het
  toetsingscriterium niet of betrokkene op de plek waar hij zich
  bevindt, verwachten mag dat het in beslotenheid plaatsvindt? In een
  inrichting zijn natuurlijk veel plekken waar mensen die er werken,
  geenszins mogen verwachten dat die besloten zijn.
  De heer Hellemons:
  Ik probeer met het voorbeeld aan te geven dat er
  video-apparatuur geplaatst wordt op een plaats waar je dat normaal
  gesproken nooit zou doen. Op juridische gronden wijs je dat
  onmiddellijk af, maar de belangen zijn zo zwaarwegend dat je vindt
  dat het toch moet.
  De heer Vos:
  Ik denk dat uw zuiverheid te loven is, maar dat u in dezen iets
  te zuiver bent.
  De voorzitter:
  Wel, dit oordeel van de heer Vos kunnen wij meenemen in onze
  overweging. U wilde zoven niet antwoorden op de vraag van de heer
  Koekkoek.
  De heer Hellemons:
  Kunt u de vraag nog even herhalen?
  De heer Koekkoek:
  U noemde als voorbeeld het plaatsen van een peilbaken in een
  loods, waarbij niet duidelijk was hoever de toestemming van de
  officier van justitie ging. Ik heb toen gevraagd of zich dat
  voordeed in de provincie Utrecht. U wilde daar geen antwoord op
  geven. Kunt u ook het tijdstip aangeven?
  De heer Hellemons:
  Ik wilde daar geen antwoord op geven, omdat ik niet precies
  weet of dat inderdaad in de provincie Utrecht was. Ik weet dat er
  zo’n geval geweest is.
  De voorzitter:
  Was dat onder uw dienst?
  De heer Hellemons:
  Ik weet dat zo’n soort situatie zich wel eens heeft voorgedaan
  in onze dienst. Ik weet echter niet of wij over hetzelfde praten.
  Ik kan daar dus geen antwoord op geven.
  De voorzitter:
  In de voorbereiding van dit verhoor hebt u, naar ik aanneem,
  toch wel de gevallen doorgenomen waarin iets mis is gegaan.
  De heer Hellemons:
  Hoe bedoelt u: waar iets mis is gegaan?
  De voorzitter:
  Waar op vermeend gezag van een officier iets door uw dienst
  gedaan is op aanvraag van een andere politiedienst, terwijl die
  toestemming van de officier er later niet bleek te zijn.
  De heer Hellemons:
  Neen, dat soort specifieke gevallen heb ik niet
  doorgenomen.
  De voorzitter:
  Maar die zijn er wel.
  De heer Hellemons:
  Ik weet dat er in het verleden – ik praat dan over de jaren,
  voordat wij expliciet die toestemming van de officier van justitie
  vroegen – een paar van die gevallen geweest zijn. Ik weet alleen
  niet meer precies…
  De voorzitter:
  Kunt u nu een van die gevallen noemen?
  De heer Hellemons:
  Neen, ik heb dat niet paraat. Ik weet alleen dat er enkele van
  die gevallen geweest zijn.
  De voorzitter:
  En zelf bent u daar nooit direct bij betrokken geweest?
  De heer Hellemons:
  Neen. U praat over gevallen waarin er een misverstand is
  geweest. Als daar sprake van is, kom je daar pas naderhand
  achter.
  De voorzitter:
  Ja, maar dat bedoel ik. Er is bijvoorbeeld een inkijkoperatie
  geweest. Er is gezegd dat er toestemming is van de officier, maar
  die blijkt er niet te zijn. Geeft u daar eens een voorbeeld
  van?
  De heer Hellemons:
  Ik heb daar geen voorbeeld van paraat. Ik weet dat dit in een
  aantal gevallen gebeurd is, maar ik heb daar geen voorbeeld van
  paraat.
  De voorzitter:
  Daar is onlangs toch nog over gesproken?
  De heer Hellemons:
  Ik weet niet waar u op doelt.
  De voorzitter:
  Er is toch een zaak geweest die vrij veel aandacht gevraagd
  heeft. Dat is de zaak-R. Daar is dit ook aan de orde geweest.
  De heer Hellemons:
  Ja, maar dat ging niet om operaties van onze dienst. Het ging
  om…
  De voorzitter:
  In die zin hebt u er wel van gehoord dat daar inkijkoperaties
  zijn geweest, zonder dat er toestemming voor was.
  De heer Hellemons:
  Het gaat om inkijkoperaties van anderen, niet van onze
  dienst.
  De voorzitter:
  En zelf bent u middels uw dienst nooit direct betrokken geweest
  bij dat soort operaties, waarbij later bleek dat de officier van
  justitie er geen toestemming voor gegeven had?
  De heer Hellemons:
  Zoals ik zei, ik denk dat dat…
  De voorzitter:
  Neen, dat hebben wij opgelost. Ik wil echter nog graag een
  antwoord van u hebben op deze vraag.
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat wij langs elkaar heen praten.
  De heer Koekkoek:
  Ik weet niet of het helemaal opgelost is. U had zelf een
  voorbeeld in gedachten van iets wat u deed, terwijl dat niet
  helemaal gedekt was door de officier van justitie. Er was een
  misverstand.
  De heer Hellemons:
  Ja, ik heb alleen niet paraat of dat uw geval in de regio
  Utrecht is.
  De heer Koekkoek:
  Neen, het gaat niet om mijn geval. Het gaat om uw geval.
  De heer Hellemons:
  Ik heb niet paraat of het voorbeeld dat u gegeven hebt – ik
  weet dat zo’n voorbeeld wel eens gespeeld heeft – in de regio
  Utrecht was. En dat vroeg u mij.
  De heer Koekkoek:
  Het gaat erom dat u een geval in uw gedachten had, waarbij de
  toestemming van de officier van justitie niet zo ver ging als u
  dacht. Heeft zich dat voorgedaan bij uw dienst?
  De heer Hellemons:
  Ja, daar heb ik, denk ik, voorbeelden van gegeven. Ik heb het
  voorbeeld van de vrachtauto genoemd.
  De heer Koekkoek:
  Precies. Wanneer heeft zich dat voorgedaan?
  De heer Hellemons:
  Ik denk in 1992/1993.
  De heer Koekkoek:
  Waar deed zich dat voor?
  De heer Hellemons:
  Dat probeer ik u steeds duidelijk te maken: dat weet ik niet;
  dat heb ik niet paraat.
  De heer Rabbae:
  In welk arrondissement zat de officier van justitie waar het om
  ging?
  De heer Hellemons:
  Als ik u zeg dat ik niet paraat heb waar dat was, dan weet ik
  dus ook niet welke officier het was.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hellemons, mochten wij dat specifieke punt nog nodig
  hebben, dan kunnen wij u natuurlijk altijd vragen om dat nogmaals
  na te kijken. Ik neem aan dat u daar op zichzelf geen bezwaar tegen
  hebt.
  De heer Hellemons:
  Neen, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen.
  De voorzitter:
  Mochten wij die informatie dus nog schriftelijk willen hebben,
  dan kunnen wij die schriftelijk van u krijgen.
  De heer Hellemons:
  Ja, absoluut.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog twee korte vragen. Ik heb nog geen voorbeeld gehoord
  van een geval waarin een officier van justitie nadrukkelijk een
  machtiging verleende en waarin het operationeel mogelijk was, maar
  wat u ethisch niet verantwoord vond. Is dat voorgekomen?
  De heer Hellemons:
  Ethisch niet; ik kan u wel een voorbeeld geven van
  juridisch.
  De heer De Graaf:
  Een voorbeeld dat de dienst, ondanks dat de officier van
  justitie als juridisch toetser vond dat het mocht, het niet deed,
  omdat zij het juridisch niet verantwoord vond.
  De heer Hellemons:
  Ja, dat is een voorbeeld van een concrete zaak die in het
  buitenland gespeeld heeft. Misschien moet ik nog vertellen dat wij
  voor een bepaald soort operatie, het plaatsen van apparatuur, ook
  in het buitenland kunnen opereren, mits dat middels een rogatoire
  commissie, een onderzoeksopdracht van de officier van justitie,
  afgedekt is. Alleen, dat is 50% van het verhaal. Vervolgens moeten
  de justitile autoriteiten in het land, waar het moet gebeuren, ook
  toestemming geven. Wij willen dat zij dat expliciet doen. Op het
  moment dat de officier ons de opdracht geeft met daarbij de
  reisopdracht en de rogatoire commissie om een bepaalde
  opsporingshandeling te plegen in dat land, krijgen wij formeel een
  opdracht. Als wij daar ter plekke komen en het desbetreffende gezag
  aldaar ons geen toestemming of niet expliciet toestemming verleent,
  kappen wij de zaak af. Dan gaan wij terug en zeggen tegen de
  officier: u hebt ons die opdracht gegeven, maar het gaat helaas
  niet door.
  De heer De Graaf:
  Dan is er sprake van een onmogelijkheid. Het is een soort
  overmachtssituatie. Ik vroeg u echter of u uw eigen juridische
  afweging maakt, ondanks dat de officier van justitie die daar
  eigenlijk voor is aangesteld, zegt: ik vind dat het mag; bovendien
  geef ik de opdracht daartoe.
  De heer Hellemons:
  Wij zullen zelf altijd in die opdrachten meedenken.
  De heer De Graaf:
  Is het voorgekomen?
  De heer Hellemons:
  Het heeft wel eens geleid tot discussies.
  De heer De Graaf:
  Met als uitslag?
  De heer Hellemons:
  Laat ik heel helder zijn: de officier van justitie is
  natuurlijk verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek; de
  officier van justitie stuurt aan. Als ik zelf evenwel de indruk zou
  hebben dat de officier van justitie dingen van mij vraagt of mij
  dingen opdraagt die volgens mij echt niet kunnen, dan zal ik die
  niet uitvoeren. Ik heb namelijk ook nog altijd een eigen
  verantwoordelijkheid.
  De voorzitter:
  De vraag is: wanneer is dat gebeurd en in wat voor geval.
  De heer Hellemons:
  Ik geloof niet dat het zo specifiek gebeurd is dat de officier
  van justitie een schriftelijke opdracht heeft gegeven om iets te
  doen en dat wij toen gezegd hebben dat wij dat niet wilden doen. Ik
  weet wel dat er in een aantal zaken forse discussies gevoerd zijn
  over de vraag of het wel of niet kon. Een voorbeeld heb ik echter
  niet paraat. Als u een paar voorbeelden wilt hebben van gevallen
  waarin met de officier van justitie gediscussieerd is over de vraag
  of het wel of niet kan, dan zal ik u die graag…
  De voorzitter:
  Ik wil u vragen om het volgende voor ons als commissie te doen.
  Wilt u al die vragen naar concrete voorbeelden en jaartallen, die
  aan het eind van dit verhoor gesteld zijn, maar waarop u het
  antwoord nu niet paraat hebt, alsnog schriftelijk
  beantwoorden?
  De heer Hellemons:
  Dat zijn in mijn beleving twee vragen, namelijk de vraag van de
  heer Koekkoek en de vraag die nu gesteld is over zaken waarin
  discussie gevoerd is met de officieren van justitie.
  De voorzitter:
  Het precieze aantal vragen kunnen wij aan de hand van het
  stenogram vaststellen. Dit waren in ieder geval de belangrijkste
  vragen. U zou ons verplichten, als u die antwoorden nog
  schriftelijk aan de commissie wilt doen toekomen.
  De heer Hellemons:
  Die krijgt u van mij.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 11.24 uur


  Inhoudsopgave en zoeken