• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer R. Karstens

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 26

  25 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 25 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  de heer R. Karstens
  Zie ook: Tweede verhoor de heer R. Karstens (red.)
  Aanvang 12.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de parlementaire enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer R.
  Karstens, geboren op 28 november 1956. Ik schors de vergadering
  enkele ogenblikken en verzoek de griffier te bezien of de heer
  Karstens aanwezig is. De vergadering wordt enige ogenblikken
  geschorst.
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering. Wij moeten constateren dat de heer
  Karstens die wij opgeroepen hebben niet verschijnt. Wij zullen
  nagaan welke precieze redenen er zijn voor het niet verschijnen van
  de getuige. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat wij zeer
  onlangs in kennis zijn gesteld van een brief van de minister van
  Justitie waarin wordt gemeld dat mogelijk een beroep op het belang
  van de Staat zal worden gedaan. Wij zullen ons beraden op deze
  situatie en wij zullen ons beraden of het moet komen tot een
  dagvaarding van de heer Karstens. De brief van de minister van
  Justitie heeft ons, zoals gezegd, eerst onlangs bereikt. Derhalve
  enig uitstel van deze vergadering en derhalve de mededelingen die
  ik nu doe. Wij zullen dus precies nagaan of er voor ons redenen
  zijn voor dagvaarding, daarbij in acht nemend de brief van de
  minister van Justitie die ons zojuist heeft bereikt en waarin zij
  zegt dat een mogelijk beroep op het belang van de Staat gedaan zal
  worden. Ik schors de vergadering tot 14.00 uur. Sluiting


  Inhoudsopgave en zoeken