• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Solidarity imprisoned activists with/without Facebook

  On the 23rd of June 2014, I opened Facebook and found news that two friends had been arrested after participating in protests on the other side of the world. Natalie Lowrey is an Australian environmental activist who was arrested in Malaysia on 22 June during a peaceful action against Australian-owned Lynas Corporation’s rare earth plant in Malaysia. Yara Sallam is an Egyptian feminist activist who was arrested in Egypt on 21 June during a peaceful demonstration against the country’s anti-protest law. These two women human rights defenders (WHRDs) and friends who I had met at different moments in my activist life were now in jail, and I was alarmed and worried. lees meer

  Dangerous Partnership

  Samenvatting van Dangerous Partnership
  Als link toegevoegd ook het vervolg rapport van 2014

  The United Nations is increasingly hiring Private Military and Security Companies (PMSCs) for a wide array of se¬curity services. The UN’s leadership says these services are needed to protect the organization’s staff and worldwide operations from growing threats and unprecedented dangers. But many reports from governments, NGOs and the media have shown how PMSCs have committed serious human rights abuses, killed or injured innocent civilians, engaged in financial malfeasance and committed many other breaches of the law. Given the track record of these companies, serious questions arise as to whether PMSCs are appropriate UN partners for the complex task of cre¬ating a secure, just and lawful world. Opacity around the UN’s use of PMSCs has so far prevented a healthy debate.
  This report aims to clarify the issue and reflect on its implications for the future of the UN. The report will consider the problems as well as possible solutions – not just through regulatory reform but also through re-thinking the UN’s ap¬proach to peace and security frameworks more generally. It is our hope to stimulate debate and discussion, so as to break through the silence and to re-think the role of a more democratic and effective UN in the years ahead. lees meer

  Getuigenverklaring van R.A.T. betreffende de aanho

  In de nacht van donderdag op vrijdag was ik werkzaam bij het bedrijf N. op het terrein R. Rond een uur of één ’s nachts tijdens een rookpauze kwam er een surveillerende politieauto langs. De agenten draaiden het terrein op en vroegen wat wij daar zo laat nog deden. Wij antwoorden dat we aan het werk waren, waarna de agenten vroegen waar we dan aan werkten gezien het tijdstip. Na een korte uitleg en een vriendelijke groet gingen de agenten verder met hun ronde. Op deze manier ben ik ook gewend dat het contact met politie in de nacht verloopt.
  lees meer

  Verslag van de arrestatie van arrestant 9

  Op maandag 31 december 2008 ben ik met 27 mensen, inclusief de buschauffeur, in de bus gestapt om een aantal lawaaidemonstraties te houden bij verschillende migrantengevangenissen. Onze eerste demonstratie was bij de bajesboten in Zaanstad. We plaatsten ons voor de hekken met twee spandoeken, een megafoon en vuurwerk. Ongeveer 10 minuten hebben we leuzen geroepen naar de mensen in de bajes en er is vuurwerk afgestoken. Een paar bewakers leken melding te maken van onze actie maar ze deden verder niets. Toen ontdekten we dat een van de hekken open was. Er werd tegen aan geduwd en een deel van de groep liep een aantal meters het terrein op. De bewaking kwam aanlopen maar ze bleven op grote afstand staan kijken en ze maakten verder geen contact met ons. Na twee minuten liepen we allemaal weer terug naar de bus. Nadat we het hek uit waren, heeft de bewaking het gesloten. Op het moment dat we bijna allemaal weer in de bus zaten en wilden vertrekken, kwamen er wat politieauto’s aanrijden. Er werd vrijwel meteen gezegd dat de hele bus was aangehouden en we werden gedwongen mee naar het politiebureau te rijden.
  lees meer

  Heiligt het doel de middelen

  Terrorisme en mensenrechten, het lijken op het eerste oog twee onverenigbare
  begrippen. Want is er een wredere en meedogenlozere ondermijning van het
  mensenrechtenstelsel denkbaar dan het hedendaagse terrorisme zoals dat sinds 11 september 2001 de wereld in haar greep houdt? De bloedige aanslagen in Amerika en de daaropvolgende aanslagen in Europa, met name die in Madrid en Londen, hadden en hebben een impact zonder weerga en het terrorisme mag met recht het meest ingewikkelde mondiale vraagstuk van deze tijd worden genoemd. De tegenstelling lijkt evident. Terreurdaden schenden het recht op leven en vele andere mensenrechten, beginselen waar onze huidige samenleving op is gestoeld.
  lees meer

  Afgeschermde Getuigen

  Mr. F.J.E. Krips is raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie

  Op 1 juni 2006 is de wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen (afgeschermde getuigen) in werking getreden, hierna te noemen de Wet afgeschermde getuigen (Besluit van … tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afgeschermde getuigen, Stb.). lees meer

  Strafbare verheerlijking

  Uit Nederlands Juristenblad 2005, jaargang 80, aflevering 32, 1693-1697.

  Het Wetsontwerp strafbare verheerlijking

  Op 12 juli van dit jaar, twee dagen voor de quatorze juillet, heeft minister Donner een wetsontwerp ter consultatie het land in gestuurd dat een nieuw artikel aan de beletterde reeks van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht wil toevoegen. Het is een ongure reeks want van a tot en met g worden achtereenvolgens strafbaar gesteld: belediging van mensgroepen op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele gezindheid, het aanzetten tot discriminatie of geweld tegen deze mensgroepen, het verspreiden van openbare mededelingen met gelijke strekking, het verschaffen van stoffelijke steun aan deze handelingen en het in de uitoefening van een beroep opzettelijk discrimineren van deze mensgroepen. Als je van het plegen van deze delicten een beroep of gewoonte maakt of het samen met iemand anders doet, leidt dit tot strafverdubbeling, behalve als het om hulpverlening gaat. lees meer

  Scriptie wetsvoorstel strafbare verheerlijking

  Mag ik in de toekomst in Nederland zeggen dat ik de aanslagen op 11 september 2001 het grootste kunstwerk dat je je kan voorstellen vind? Er zijn wellicht mensen die het niet smaakvol vinden, maar is het strafwaardig? In het kort gaat deze scriptie over die vraag. lees meer

  Opsporing terroristische misdrijven

  Het conceptwetsvoorstel voorkoming, opsporing en vervolging van terroristische
  misdrijven: terrorisme bestrijding door marginalisering strafvorderlijke waarborgen
  lees meer

  Naar een cyclopisch (straf)recht

  ‘Hoe gaan onze democratische leiders met deze gevolgen en gevaren van hun nieuwe anti-terreur politiek om? Ze hebben oog voor de gevaren van terrorisme, maar missen een tweede oog waarmee ze de gevaren van hun eigen aanpak in de gaten kunnen houden. Eenogige leiders.
  (…..)
  Ja, sommige leiders gloriëren zelfs in de ferme aanpak. Zij zien daarin niet een te betreuren uitzondering, maar een wending naar permanent beter beleid die al veel eerder gemaakt had moeten worden.’ (Herman van Gunsteren)
  lees meer

  Terrorisme en het strafproces

  ‘(…) in een oorlog tegen het terrorisme (is het, TP) niet zonneklaar waarom de macht van de president uitgebreid zou moeten worden. (…) Er is dan ook geen reden waarom zijn bevoegdheden niet voortdurend onder democratische toetsing zouden moeten staan door de rechtbanken, het Congres en de vrije media. Het probleem dat hierbij herhaaldelijk om de hoek komt kijken is een overmatige eerbied van de kant van zowel de wetgevende als de rechterlijke macht voor de rol van de uitvoerende macht als opperbevelhebber.’
  Michael Ignatieff lees meer

  reactie op artikel van Minister Remkes

  Op 24 november stond op de opiniepagina een artikel van mijn hand onder de door de redactie gekozen kop ‘AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken’. Minister Remkes reageerde in NRC Handelsblad van 3 december. Volgens Remkes zou mijn kritiek suggestief, tendentieus, misplaatst en ondeugdelijk zijn.
  lees meer

  AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken

  NRC Handelblad

  Zolang de informatie van de inlichtingendienst AIVD niet betrouwbaar genoeg is, is het geen goed idee met nieuwe repressieve wetgeving op het terrein van terroristische misdrijven te komen, meent Louis Sèvéke. lees meer

  Veiligheidsdienst mag veel te veel

  Trouw

  Bevoegdheden AIVD zijn onduidelijk

  Keer op keer blijkt dat er onvoldoende controle is op het handelen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Ze kan haar taakstelling erg ruim en creatief interpreteren. Het is tijd voor een parlementair onderzoek en duidelijker regels. lees meer

  Administratieve Apartheid

  Het vreemdelingenbeleid is de afgelopen jaren in rap tempo aangescherpt. De uitsluiting van mensen met en zonder verblijfsvergunning voert de boventoon. Nieuwkomers worden geweerd, migranten die hier al zijn worden in hun rechtspositie aangetast.
  lees meer