• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 10 juli 2001 (11.07)
  (OR. fr,en)
  10731/01
  LIMITE
  JAI 74
  NOTA
  van: het voorzitterschap
  aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)
  Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  lees meer

  Resolutie van de Raad van betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

   

   

   

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

  Brussel, 4 juli 2001

  10536/01

  ENFOPOL 71

  NOTA                                                                                                                           van:                 Belgische delegatie

  aan:                 Groep Politiële Samenwerking                                                                                        nr. vorig doc.: 9833/1/01 ENFOPOL 59 REV 1 ; Pbl. C 196, 13.7.1999, blz. 1                                    Betreft:            Voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

                           – Nieuwe Resolutie van de Raad                                                                                    

  Resolutie van de Raad van …………. betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming  en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie
  lees meer

  Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

  23490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

  Nr. 197 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Den Haag, 5 juli 2001

  In zijn brief van 29 juni j.l. (23 490, nr. 196) heeft mijn ambtgenoot van Justitie reeds aangegeven dat u zo spoedig mogelijk geïnformeerd zult worden over de agenda van de speciale bijeenkomst van de JBZ-Raad van 13 juli a.s. naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de Europese Raad te Goteburg van 15 en 16 juni j.l.

  lees meer

  Verslag betreffende de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid

  EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 1998 (07.05)

  DERAAD (OR.en)

  765211198

  NOTA

  REV 1 LIMITE ENFOPOL56

  van: het voorzitterschap

  aan: de Groep Politiële Samenwerking (deskundigen openbare orde)

  Betreft : Verslag betreffende de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid

  1.INLEIDING

  .

  Op 26 mei 1997 heeft de Raad JBZ een gemeenschappelijk optreden aangenomen, dat bedoeld is om de dreiging van transnationale misdaad en ordeverstoringen tot een minimum te beperken (ENFOPOL 11 l).

  lees meer

  Dringend: Update für Polizeidatenbanken

  Brigitte Zarzer   08.09.2001

  Die Weitergabe von personenbezogenen Daten brachte österreichische Genua-Aktivisten in Bedrängnis und führte zu einer Diskussion über den unkontrollierten polizeilichen Datenaustausch im EU-Parlament

  Wenn Verdachtsmomente an ausländische Behörden weitergegeben werden, kann das fatale Folgen haben, wie sich im Fall der mehr als drei Wochen inhaftierten VolxTheater-Kulturkarawane gezeigt hat. Datenschützer, Oppositionspolitiker und die betroffenen Genua-Aktivisten mobilisieren jetzt für die “Entrümpelung” der österreichischen Polizeidatenbanken. Die Debatte erreichte inzwischen auch Straßburg. Grüne und Linksparteien warnen vor polizeilichem Informationsaustausch ohne Kontrolle.

  lees meer

  Handboek Openbare Orde

  9069/ 02 jel/ NGS/ rl 1 DG H II
  NL

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 23 mei 2002 (31.05)
  (OR. es)

  9069/ 02

  ENFOPOL 66
  NOTA
  van: het voorzitterschap
  aan: de Groep politiële samenwerking
  nr. vorig doc.: 10916/ 01 JAI 82, 11572/ 01 ENFOPOL 90
  Betreft: Handboek voor de beveiliging van de Europese Raden en van andere soortgelijke evenementen

  De Groep politiële samenwerking is door het Comité van artikel 36 gemandateerd om, rekening
  houdend met het voorstel van de Task Force van Politiechefs, een handboek op te stellen ten behoeve van de politieautoriteiten en -diensten tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere soortgelijke evenementen.

  Het kader waarbinnen dit mandaat moet worden uitgevoerd is aangegeven in de conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, van 13 juli 2001, betreffende de veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen
  (doc. 10916/ 01 JAI 82).

  lees meer

  Europese aanscherping artikel 140 op komst

  ‘Dit wetsartikel legitimeert politieke vervolging in Europa’ zegt advocaat Marq Wijngaarden. Het bestuurslid van de Coornhert Liga is verontrust over de voorgenomen uitbreiding van artikel 140 op Europees niveau: ‘Ook actiegroepen, vakbonden en pressiegroepen kunnen op deze manier gecriminaliseerd worden’. De Raad van Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie (de JBZ-Raad) besprak donderdag 19 maart een voorstel om de strafbaarstelling van lidmaatschap van een criminele organisatie uit te breiden. Met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde misdaad vallen voortaan ook pogingen tot beïnvloeding van de staat onder de strafbaarheid. Dit voorstel heeft vergaande invloed op de Nederlandse wetgeving. lees meer

  Nieuwe wetten openbare orde in de maak

  Sorgdrager stelt nieuwe openbare orde wetten voor,
  Europa werkt aan een nieuw artikel 140

  Eind november behandelde de Commissie Justitie van de Tweede Kamer een brief van minister van justitie Sorgdrager over de arrestaties bij de Eurotop. Sorgdrager reageerde met die brief op de evaluatie van de Amsterdamse driehoek van de Eurotop. Net als de Amsterdamse driehoek vindt Sorgdrager, dat ondanks het niet vervolgen van de arrestanten, de beslissing om art. 140 te gebruiken bij Vrankrijk terecht is. Ze baseert haar mening op een ambtsbericht van het College van Procureurs-Generaal d.d. 18 november 1997.
  Daarin wordt gesteld dat ‘alle toen beschikbare, nu ook ter tafel liggende informatie erop wijst dat een criminele organisatie gevormd was’. Docters van Leeuwen stelt in dit ambtsbericht dat strafrechtelijke vervolging niet plaats kon vinden omdat ‘de voor deze bewijsvoering noodzakelijke huiszoeking in Vrankrijk afgelast is moeten worden, was uiteraard niet te voorzien, evenmin als het feit dat inlichtingen van de BVD waarop de beleidsbeslissing tot optreden gebaseerd was, juist bleken, maar naderhand niet geconcretiseerd in termen van individuele personen’. Justitie blijft er dus wel bij dat er in termen van een organisatie gedacht kan worden. Dat het individuele bewijs niet geleverd kan worden ligt niet aan de politie. maar aan de arrestanten die niet meewerken.
  Natuurlijk weten ze wel beter, alleen moeten Vrakking en Patijn gespaard worden. Docters van Leeuwen eindigt het ambtsbericht met de opmerking dat ‘voor toekomstige grootschalige en gewelddadige acties artikel 140 door de jurisprudentie een beperkte betekenis heeft als grondslag voor strafrechtelijk optreden’. De jurisprudentie waar Docters van Leeuwen op doelt is het treffen tussen Ajax- en Feyenoordsupporters in Beverwijk. ‘Daarin bleek het niet mogelijk om twee groepen, over wier planmatige en systematische gewelddadigheid -gezien de uitgesproken veroordelingen- geen verschil van mening mogelijk is, veroordeeld te krijgen voor deelname aan een criminele organisatie’. Docters van Leeuwen spreekt dan ook nog eens de verwachting uit dat ‘de samenleving in toenemende mate vormen van organisatiegeweld staat te wachten’. Conclusie: artikel 140 is niet meer voldoende om in de toekomst dit soort zaken aan te kunnen pakken.

  lees meer

  Europese aanscherping artikel 140 op komst

  ‘Dit wetsartikel legitimeert politieke vervolging in Europa’ zegt advocaat Marq Wijngaarden. Het bestuurslid van de Coornhert Liga is verontrust over de voorgenomen uitbreiding van artikel 140 op Europees niveau: ‘Ook actiegroepen, vakbonden en pressiegroepen kunnen op deze manier gecriminaliseerd worden’. De Raad van Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie (de JBZ-Raad) besprak donderdag 19 maart een voorstel om de strafbaarstelling van lidmaatschap van een criminele organisatie uit te breiden. Met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde misdaad vallen voortaan ook pogingen tot beïnvloeding van de staat onder de strafbaarheid. Dit voorstel heeft vergaande invloed op de Nederlandse wetgeving.

  lees meer

  Openbare orde bewaard?

  Sorgdrager stelt nieuwe openbare orde wetten voor,
  Europa werkt aan een nieuw artikel 140

  Eind november behandelde de Commissie Justitie van de Tweede Kamer een brief van minister van justitie Sorgdrager over de arrestaties bij de Eurotop. Sorgdrager reageerde met die brief op de evaluatie van de Amsterdamse driehoek van de Eurotop. Net als de Amsterdamse driehoek vindt Sorgdrager, dat ondanks het niet vervolgen van de arrestanten, de beslissing om art. 140 te gebruiken bij Vrankrijk terecht is. Ze baseert haar mening op een ambtsbericht van het College van Procureurs-Generaal d.d. 18 november 1997. lees meer

  EU rot op september 1997; Zwartboek Eurotop

  Na de Eurotop was de verwarring en verontwaardiging over het gevoerde politie- en Justitieoptreden onder tegenstanders van de Eurotop groot. De gevestigde politiek en media leken echter niet onder de indruk van de arrestatie van meer dan 700 onschuldige burgers, het misbruik van wetsartikelen door het Openbaar Ministerie, slechte arrestantenbehandeling en massale deportatie van buitenlandse arrestanten.

  lees meer

  Openbare orde verstoord? Artikel 140 en de Eurotop.

  Supportersrellen, ontruimingen, Eurotoppen, demonstraties van extreem rechts, de ‘openbare orde’ mag zich weer verheugen op een fikse belangstelling. Niet alleen door de problemen, maar juist door de creatieve oplossingen die Justitie verzint om vermeende relschoppers te vervolgen. Meer en meer wordt artikel 140 uit de kast getrokken, maar zelden leidt het tot vervolgingen. De roep om scherpere maatregelen borrelt dan ook al weer op. lees meer

  Openbare orde verstoord? Artikel 140 en de Eurotop

  Supportersrellen, ontruimingen, Eurotoppen, demonstraties van extreem rechts, de ‘openbare orde’ mag zich weer verheugen op een fikse belangstelling. Niet alleen door de problemen, maar juist door de creatieve oplossingen die Justitie verzint om vermeende relschoppers te vervolgen. Meer en meer wordt artikel 140 uit de kast getrokken, maar zelden leidt het tot vervolgingen. De roep om scherpere maatregelen borrelt dan ook al weer op.

  lees meer

    nieuwere artikelen >>