• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #19, april 2003

  Globalisten onder de loep

  4 april 2003
  Erik Timmerman
  Hoewel het ‘globalisme’ al weer min of meer over het hoogtepunt heen lijkt, in ieder geval wat betreft media-aandacht, neemt de aandacht van de kant van politie- en inlichtingendiensten niet bepaald af. De afgelopen tijd lieten deze diensten zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau blijken onverminderd geïnteresseerd te zijn in globalisten.


  Identificatieplicht

  Identificatieplicht.nl
  maart 2003
  Door Erik Timmerman
  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.


  Veiligheidsdienst mag veel te veel

  Trouw
  8 maart 2003
  Door Louis Sèvéke
  Keer op keer blijkt dat er onvoldoende controle is op het handelen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Ze kan haar taakstelling erg ruim en creatief interpreteren. Het is tijd voor een parlementair onderzoek en duidelijker regels.
  Louis Sévèke is werkzaam bij het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) te Nijmegen, Postbus 1501, 6501 BM Nijmegen, tel/fax: 024-3233586, obiv@dds.nl


  Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra

  23 november 2001
  De Binnenlandse Veiligheidsdienst verricht in het kader van zijn wettelijke taken ondermeer onderzoek naar fenomenen en maakt op basis hiervan analyses. Als resultaat van een onderzoek naar het fenomeen Takfir Wal Hijra is een analyse vervaardigd. waarin de theoretische basis van de verschillende varianten van deze stroming binnen het radicale islamisme wordt uiteengezet. Bij de totstandkoming van de studie is gebruik gemaakt van gezaghebbende openen gesloten bronnen.


  Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie
  Rapport van de Algemene Rekenkamer

  10 april 2003
  De informatie-uitwisseling tussen de politieregio’s en tussen de politie en inlichtingendienst functioneert niet goed. Dit geldt zowel voor recherche-informatie als voor informatie over terrorisme. Wel zijn er initiatieven in gang gezet om de informatiehuishouding van de Nederlandse politie te verbeteren. Een informatiesysteem voor terrorisme bij de politie moet nog worden ingericht. De informatie-uitwisseling tussen politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is voor verbetering vatbaar. Dit staat in het rapport Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie dat de Algemene Rekenkamer op 10 april 2003 heeft gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer heeft al jarenlang kritiek op de uitwisseling van recherche-informatie binnen de politie-organisatie. Zo is de kwaliteit van de basisregistraties vaak matig en hebben de regionale politiekorpsen verschillende registratiesystemen die niet goed op elkaar aansluiten.

   


  Aantal delegaties bij de EU afgeluisterd

  maart 2003
  Een aantal links naar artikelen over het afluisterschandaal bij de EU


  Requisitoir in de zaak tegen Volkert van der G.

  Om.nl
  1 april 2003
  Waarom had Volkert bij zijn aanhouding een bivakmuts op zak? Waarom had hij zich die ochtend niet geschoren, hoewel hij het zó belangrijk vond om bij de uitvoering van zijn moordplan qua kleding en oorringen niet op te vallen, en terwijl hij een stoppelbaard juist wel te opvallend vond (rc blz.16 en 18)? Waarom vertelde Volkert aan de politie dat een latex handschoen helemaal stuk gaat als je daarmee in de bosjes tussen takken en wortels graaft (VERD/47), terwijl zijn handschoenen níet stuk waren (verklaring zitting 27-3-03), maar slechts het linker pinktopje miste? Waarom kan hij zich niet herinneren hoe hij zich zijn laatste avond, nacht en ochtend thuis heeft gevoeld (verklaring zitting 27-03-03)?

   


  Uitspraak van de Hoge Raad inzake een tussen een informant en het Openbaar Ministerie gesloten overeenkomst

  28 maart 2003
  Hoge Raad der Nederlanden ‘s-Gravenhage
  In deze zaak (C01/313) gaat het om een overeenkomst tussen een informant – K. – en het Openbaar Ministerie waarin een geheimhoudingsverplichting is opgenomen. In cassatie is de vraag aan de orde hoe deze geheimhoudingsverplichting zich verhoudt tot de verplichting van de minister van justitie om inlichtingen te verschaffen aan het parlement (art. 68 Grondwet) en tot de verplichting van het Openbaar Ministerie om inlichtingen te verschaffen aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, thans AIVD) op grond van het in deze zaak nog toepasselijke art. 22 van de oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

   


  Proces in Rome tegen anarchisten levert hoge straffen op

  februari 2003
  El Paso
  Angela María lo Vecchio [bij ons beter bekend als Paula Lo Vecchio, die in 1998 in Amsterdam werd opgepakt en naar Italië werd uitgeleverd] is tot 15 jaar veroordeeld

   


  Voorstel van de Europese Conventie over politie-, justitie en migratiesamenwerking

  maart 2003
  Ontwerp van artikel 31 in deel I, en ontwerp van de artikelen in deel II betreffende ‘de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’

  Commentaar van Commissie Meijers en Statewatch

  maart 2003
  De Commissie Meijers en Statewatch hebben een flink aantal amendementen ingediend bij de Conventie

   


  Studie naar de Europese Unie en 11 september

  januari 2003
  Inventarisatie van de maatregelen ter bestrijding van terrorisme door de Europese Unie