• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 10.1 Inleiding

  10 INTERNATIONALE OPSPORING

  10.1 Inleiding

  In dit hoofdstuk wordt de internationale samenwerking en
  gegevensuitwisseling ter bestrijding van de grensoverschrijdende
  (georganiseerde) misdaad beschreven. Tevens komt het functioneren
  van buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland en dat van
  Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland aan de orde.
  Samenwerking en gegevensuitwisseling kunnen diverse vormen
  aannemen. Hier staan de internationale assistentieverzoeken
  centraal waarin bijzondere opsporingsmethoden zoals
  (grensoverschrijdende) observatie, gecontroleerde aflevering,
  pseudo-koop en infiltratie worden gehanteerd. Deze
  assistentieverzoeken doen zich tegenwoordig met grotere regelmaat
  voor, omdat het aantal internationaal gecordineerde
  opsporingsonderzoeken, alsmede het aantal internationaal opererende
  criminele groepen is toegenomen. In .10.2 wordt ingegaan op
  justitile en politile rechtshulp in het algemeen. Hoewel het
  juridisch van belang is of het daarbij gaat om hulp door Nederland
  aan het buitenland, of vice versa blijkt dit onderscheid in de
  praktijk soms moeilijk te maken, omdat dikwijls sprake is van een
  intensieve samenwerking. Daarom is in de opzet in .10.3 gekozen
  voor de samenvattende term informatie-uitwisseling, al vertroebelt
  deze enigszins het juridisch relevante onderscheid. De
  daaropvolgende paragrafen betreffen het gebruik van niet-wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden in internationaal verband: in .10.4
  wordt ingegaan op de uitvoering van buitenlandse
  assistentieverzoeken door Nederland en .10.5 de uitvoering van
  Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland. De laatste
  paragrafen gaan over het optreden van opsporingsambtenaren buiten
  de landsgrenzen: .10.6 betreft Nederlandse opsporingsambtenaren in
  het buitenland en .10.7 de buitenlandse opsporingsambtenaren in
  Nederland. Afgesloten wordt met enkele conclusies.

  In het rapport Opsporing gezocht betroffen enkele
  vraagpunten uitdrukkelijk de internationale samenwerking: 8F Hoe
  vindt feitelijk internationale informatie-uitwisseling plaats
  tussen politieorganisaties in verschillende landen?

  8G Hoe wordt feitelijk omgegaan met verzoeken om ondersteuning
  vanuit het buitenland bij infiltratie-en observatieacties?


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken