• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 7.3 Ontstaansgeschiedenis

  7.3 Ontstaansgeschiedenis

  Vanaf het begin van de jaren tachtig werkte het Duitse
  Bundeskriminalamt (BKA) samen met de Nederlandse politie bij
  gecontroleerde afleveringen. Noot Deze gecontroleerde
  afleveringen werden over het algemeen in beslag genomen nadat zij
  door de ontvangende organisatie aan anderen waren doorverkocht.
  Daarbij speelden zowel de lokale CID-en als de NCID een belangrijke
  rol. Het BKA maakte voor de financiering van een deel van dat
  traject gebruik van crimineel geld.

  De kosten van deze operaties en een belangrijk deel van de
  onkosten van de informant werden gefinancierd met gelden die door
  de criminele organisatie aan de informant ter beschikking werden
  gesteld. Door de criminele organisatie werden na de overdracht van
  de partij hasj de transportkosten aan de informant betaald. Door de
  informant werd dit geld overgedragen aan het BKA, die het
  transport, de kosten van opslag en de onkosten van de informant
  daarmee financierde. Noot

  Dit hele traject werd buiten de processtukken gehouden. Daarbij
  is incidenteel ook een proefzending op de markt terecht gekomen. De
  Nederlandse politie deed op deze manier in de jaren tachtig de
  eerste ervaringen op met gecontroleerde afleveringen die later in
  het traject in beslag werden genomen. Het begin van de specifieke
  Delte-methode door de Nederlandse politie ligt naar alle
  waarschijnlijkheid aan het eind van de jaren tachtig in Dordrecht.
  Een medewerker van de CRI en een FIOD-ambtenaar benaderen dan de
  CID van de Rijkspolitie in Dordrecht met de vraag om een informant,
  die goed ingevoerd was in de
  Hollandse netwerken, via het doorlaten van drugs meer informatie
  over deze criminele groepen te laten verkrijgen. In 1989 wordt deze
  methode in eenvoudiger vorm feitelijk voor het eerst gebruikt door
  de CID Dordrecht onder leiding van de CID-chef Van der Putten.

  De heer Van der Putten :
  Laat ik het als volgt formuleren. Ik heb de afgelopen
  maanden natuurlijk zitten denken hoe een en ander is ontstaan. Ik
  durf rustig te stellen dat ik misschien de architect ben van het
  systeem. Maar op dat systeem kunnen weer variaties gemaakt worden.
  Laat ik zeggen dat ik de basis gelegd heb voor hetgeen later
  gevolgd is.
  Noot

  In nauwe samenwerking met een medewerker van de
  FIOD/douanerecherche, De Jongh, worden containers ingeklaard en
  buiten het douaneterrein gebracht. De Jongh draagt er zorg voor dat
  de containers niet worden gecontroleerd. Daarvoor heeft hij
  afspraken gemaakt met de douane. Indien De Jongh verzoekt een
  bepaalde container niet te controleren dan laat de douane deze
  container doorgaan. De Jongh krijgt de informatie over de
  containers met drugs van de betrokken CID-functionarissen.

  De vrachtwagen met containers worden gereden door een chauffeur,
  hier te noemen M., die een transportbedrijf heeft. In eerste
  instantie heeft CID-chef Dordrecht Van der Putten geprobeerd een
  politiechauffeur te krijgen van een infiltratieteam. Naar het
  oordeel van Van der Putten hadden deze chauffeurs onvoldoende
  kwaliteiten, zodat hij zich gedwongen zag een burgerchauffeur te
  gebruiken. In de periode 1989-1990 huurt de CID Dordrecht een loods
  waar de drugs worden opgeslagen. Noot De CID Dordrecht
  maakt gebruik van verschillende loodsen die alle betaald worden
  door criminelen. In totaal wordt ongeveer fl. 150.000,- huur
  betaald voor de loodsen. Noot

  De CID Dordrecht richt tevens een aantal gefingeerde bedrijven
  op ten behoeve van het verzorgen van de bestemmingsadressen. In de
  periode 1991-1992 worden twee nepbedrijven opgericht die dienen als
  bestemmingsadres. De kosten van deze nepbedrijven worden betaald
  met geld van de criminele organisatie door tussenkomst van de
  informant. Noot En van deze gefingeerde bedrijven was
  een bedrijf in kleding met een vestigingsplaats in het buitenland
  en in Nederland. Men heeft getracht door het zenden naar en
  ontvangen van post op het fake-adres het bedrijf een enigszins
  realistisch aanzien te geven. Het blijft onduidelijk hoeveel
  containers in deze periode zijn doorgelaten met medeweten van
  politie en justitie. Naar de indruk van de commissie gaat het hier
  om enkele containers met drugs die op de beschreven wijze zijn
  binnengehaald. Hiervoor is door officier van justitie Berserik
  toestemming verleend. De drugs in deze containers zouden
  grotendeels in beslag zijn genomen. Een deel van de drugs in deze
  containers is op de markt terecht gekomen. Noot Vast
  staat dat de methode van het doorlaten van softdrugs met behulp van
  een informant al is begonnen voordat het IRT daar mee bezig was.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken