• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Inleiding

  Inleiding

  Uit de door de commissie verzamelde en bestudeerde
  jurisprudentie (achterin deze bijlage weergegeven) is een selectie
  gemaakt van in deze bijlage te behandelen zaken. Hierbij ging de
  voorkeur uit naar uitspraken die geclassificeerd kunnen worden als
  standaard-arrest met betrekking tot de beoordeling van het gebruik
  van bijzondere opsporingsmethoden danwel naar zaken die vanwege hun
  actualiteit kunnen bijdragen aan beeldvorming van het geldend recht
  hieromtrent.Overzicht samengevatte jurisprudentie

  Infiltratie

  Tallon             HR 4 december
  1979, NJ 1980, 356 m.nt ThWvV
  V-Mann David             HR 17
  januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt ThWvV
  Ambtelijk bevel             HR 3 mei
  1988, NJ 1989, 165 Ldi            
  EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 m.nt EAA

  Onvolledig dossier            
  Gerechtshof Amsterdam 4 februari 1993, NJ 1994, 113
  Illegaal gokken             HR 4
  januari 1994, NJ 1994, 294 Ramola        
      Rechtbank Rotterdam 16 mei 1995 en gerechtshof
  ‘s-Gravenhage 27

  december 1995 (niet gepubliceerd).
  AH Oosterbeek             Rechtbank
  Arnhem 18 april 1995, nr. 05/0750902/92
  Gecontroleerde aflevering, pseudoverkoop en frontstore
  Doorzending Aruba             HR 22
  oktober 1985, NJ 1986, 346 Hugo          
    HR 2 november 1993, nr. 94.851 (DD
  94.110)(en ECRM 18 mei 1995,
  24384/94(ongepubliceerd))
  Observatie
  Foto’s Zeedijk             HR 25 juni
  1985, NJ 1986, 109 m.nt ThWvV
  Schaduwarresten I en II            
  HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 511 en 564 m.nt ThWvV
  Edamse bijstandsvrouw             HR
  9 januari 1987, NJ 1987, 928 m.nt EAA
  Onbevangen jezelf zijn             HR
  19 februari 1991, NJ 1992, 50 m.nt C
  Hoorn van de haak             HR 21
  maart 1989, NJ 1989, 864 m.nt ThWvV
  Wierdense bijstandsfraude            
  HR 11 november 1994, NJ 1995, 400 m.nt HJS
  Peilzender in fiets            
  Rechtbank Rotterdam, 12 augustus 1993, nr.
  10/06020993(+07066793);
  10/069797-92(peilzender in fiets) en
  gerechtshof ‘s-Gravenhage, 16 februari
  1994, rolnr. 2200191193, park.nrs.
  1006020993 en 1006979792
  Garagebox             HR 6 juni 1995,
  nr. 99.663
  XTC I             Gerechtshof
  Amsterdam 9 juni 1994, NJ 1994, 709 en HR 27 juni 1995, NJ
  1995, 752 (DD 25 (1995) 10 (dec) nr.
  95.428)
  Betreden van plaatsen en inkijkoperaties
  Keukenkastjes             HR 28 mei
  1985, NJ 1985, 822, m.nt ThWvW
  Omgekatte auto’s            
  Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 12 juni 1992, nr.037.044/92 en
  gerechtshof
  ‘s-Hertogenbosch, 19 december 1992,
  nr. 20.001178.92
  Niemietz             EHRM 16 december
  1992, NJ 1993, 400, m.nt EJD
  Sinis             HR 31 mei 1994, NJ
  1995, 29 m.nt Kn Zaak Henk R.          
    Gerechtshof Amsterdam 1 december 1994, NJ 1995, 159

  Zaak Charles Z.            
  Gerechtshof Amsterdam, 10 januari 1995, NJ 1995, 254 (en HR 19
  december 1995, nr. 101.269
  ongepubliceerd)
  Informatie en getuigen
  Kostovski             HR 25 september
  1984, NJ 1985, 426 m.nt ThWvV en EHRM 20 november
  1989, NJ 1990, 245 m.nt EAA
  Edwards             EHRM 16 december
  1992, NJCM
  Bulletin 1993, p. 449-453 met
  commentaar Myer
  Kroongetuige St. Maarten            
  HR 15 februari 1994, NJ 1994, 322 m.nt. AHJS
  Coral Sea             HR 26 april
  1994, NJ 1994, 736 Witwassen informatie        
      HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch

  Plea-bargaining             HR 28
  maart 1995, nr. 99.127 Laundry          
    Rechtbank Rotterdam, 14 juni 1995, nr. 10.035458/94

  Informationele privacy
  Leander             EHRM 26 maart
  1987, NJCM-bulletin 13-2 (1988) p. 148-166
  Inlichtingen PTT             HR 8
  november 1994, nr. 97.639 in NJB 27 januari 1995, nr. 15, p.
  54-55
  Tijdelijk register             HR 7
  februari 1995, NJ 1995, 308


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken