• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Onbevangen jezelf zijn

  Onbevangen jezelf zijn

  HR 19 februari 1991, NJ 1992, 50 m.nt. C
  (Artt. 94, 552a Sv, 10 Grondwet, 8 en 10 EVRM)
  Procedure: Beschikking in de raadkamer op beroep in cassatie tegen
  een beschikking van rechtbank op een beklag als bedoeld in art.
  552a Sv, ingediend door vennootschap CLT en vennootschap
  RTL-Veronique (aangaande inbeslagname van filmbanden).

  Na een uit de hand gelopen demonstratie waarbij stenen werden
  gegooid zowel naar leden van de mobiele eenheid en naar een
  ambulance wagen als naar de Zwitserse en Indonesische ambassade en
  waarbij 28 politieambtenaren gewond raakten en schade aan de
  ambulance en de ambassadegebouwen werd toegebracht, zijn banden met
  opnamen, gemaakt door cameraploegen van de NOS en RTL-Veronique, na
  een daartoestrekkend bevel van de rechter-commissaris uitgeleverd
  en in beslag genomen. Tijdens de gebeurtenissen was ook een
  politiefotograaf aanwezig, doch veel van de gebeurtenissen vielen
  buiten bereik van zijn foto-apparatuur.

  Beide genoemde organisaties (CLT en RTL-Veronique) dienden een
  klacht in tegen de inbeslagneming en de kennisneming door politie
  en justitie van de informatie op de inbeslaggenomen banden.
  Rechtsvraag:

  In hoeverre vormt de inbeslagneming en het gebruik van de
  filmbanden voor het strafrechtelijk onderzoek een inbreuk van de
  privacy van gefilmden en op het recht van vrije meningsuiting en de
  vrije nieuwsvergaring (derde en vierde cassatiemiddel)?

  Hoge Raad:
  Voor zover het middel de klacht bevat dat door het strafrechtelijk
  beslag op de journalistieke filmopnamen het recht op de
  persoonlijke levenssfeer van de betogers en/of demonstranten is
  geschonden, ziet het eraan voorbij dat, in de vaststelling de
  rechtbank omtrent de feiten ligt besloten en in de toelichting op
  het middel wordt opgemerkt, de filmopnamen slechts betrekking
  hadden op hetgeen in het openbaar geschiedde, terwijl niet is
  vastgesteld of aangevoerd dat de opnamen betrekking hadden op
  situaties waarin, naar moest worden aangenomen, de betrokkenen
  onbevangen zichzelf wilden zijn (…) (8.1) (…) en dat er geen
  andere mogelijkheid meer was dan de inbeslagneming van
  onderwerpelijke banden om de identiteit van de desbetreffende
  daders te achterhalen – het belang van RTL-V bij een vrije
  nieuwsvergaring ten achtergesteld moet worden bij het belang van de
  strafvordering (het aan de dag brengen van misdrijven die de
  nationale en de internationale rechtsorde ernstig aantasten) (…)
  (9.1)


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken