• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Hoorn van de haak

  Hoorn van de haak

  HR 21 maart 1989, NJ 1989, 864 M.nt. ThWvV
  (Art. 125 g Sv)
  Telefoonverbinding bleef open na telefoongesprek, waardoor de
  politie huiskamergesprekken kon afluisteren. In het cassatiemiddel
  wordt aangevoerd dat i.c. geen telefoongesprekken als bedoeld in
  art. 125g Sv waren afgeluisterd. Bewijsmateriaal afkomstig uit
  opgenomen gesprekken derhalve onrechtmatig verkregen. Het hof
  verwerpt het verweer:

  dat weliswaar het afluisteren en opnemen van het in de nabijheid
  van een nog open telefoonverbinding gevoerde gesprek van verdachte
  en zijn medeverdachten niet begrepen worden onder de in artikel
  125g Sv gegeven bevoegdheid, doch, nu het aldus toevallen van
  bewijsmateriaal aan verbalisanten geheel door toedoen van verdachte
  en zijn medeverdachten is geschied en betrekking had op een ernstig
  strafbaar feit, kan niet gezegd worden dat het op deze wijze
  verkregen bewijs als onrechtmatig verkregen moet worden
  beschouwd..

  Hoge Raad:
  Aldus heeft het hof het verweer verworpen op gronden welke die
  beslissing kunnen dragen, met dien verstande dat de ernst van het
  beraamde feit bij de beoordeling van het verweer niet van invloed
  kan zijn. Noot Van Veen: merk op dat de informatie die aldus
  verzameld mocht worden, betrekking had op nog niet gepleegde
  strafbare feiten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken