• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • persbericht Identificatieplichtkrant

  Ruim 40.000 identiteitscontroles in 2005 en 2006 in Nederland
  Niets te verbergen….
  In de periode 2005 en 2006 heeft Buro Jansen & Janssen onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID). Tijdens het onderzoek zijn er verhalen van mensen verzameld, vragen in diverse gemeenteraden gesteld en is er met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie van politie en justitie boven tafel gehaald.
  lees meer

  Iets te verbergen?

  In ons onderzoek hebben wij passief en actief verhalen van mensen verzameld. In totaal zijn dat er rond de 500 geworden en nog steeds bellen en schrijven mensen ons hun ervaringen. Is dit veel? In het licht van het aantal boetes dat in het kader van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht wordt uitgeschreven, zo rond de 100.000, is 500 weinig. Wij kunnen dan ook geen harde conclusies trekken. De verhalen die in deze krant zijn opgenomen zijn exemplarisch voor de klachten die mensen bij ons hebben gemeld. In de loop van ons onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar dat betrekkelijk weinig mensen klagen. Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen. Bij een dubbele bekeuring is het duidelijk dat er een overtreding is begaan waarvoor een burger wordt aangehouden. Op het moment dat je door rood licht fietst en wordt aangehouden is de kans groot dat je tegen twee boetes aanloopt als je geen legitimatie bij je hebt of wilt tonen. lees meer

  Krant Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

  Buro Jansen & Janssen heeft een infozine geschreven over de resultaten van haar onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de WUID. Het tijdschrift verschijnt gratis in een oplage van 100.000. In dit infozine komen de geschiedenis van de identificatieplicht, de toekomst, persoonlijke verhalen, de wet en de resultaten van onze zoektocht naar duidelijkheid over de uitvoering van de wet aan bod. Exemplaren zijn aan te vragen bij Buro Jansen & Janssen.

  Persbericht krant WUID

  In de periode 2005 en 2006 heeft Buro Jansen & Janssen onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID). Tijdens het onderzoek zijn er verhalen van mensen verzameld, vragen in diverse gemeenteraden gesteld en is er met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie van politie en justitie boven tafel gehaald.

  Iets te verbergen?

  In ons onderzoek hebben wij passief en actief verhalen van mensen verzameld. In totaal zijn dat er rond de 500 geworden en nog steeds bellen en schrijven mensen ons hun ervaringen. Is dit veel? In het licht van het aantal boetes dat in het kader van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht wordt uitgeschreven, zo rond de 100.000, is 500 weinig. Wij kunnen dan ook geen harde conclusies trekken. De verhalen die in deze krant zijn opgenomen zijn exemplarisch voor de klachten die mensen bij ons hebben gemeld. In de loop van ons onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar dat betrekkelijk weinig mensen klagen. Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen. Bij een dubbele bekeuring is het duidelijk dat er een overtreding is begaan waarvoor een burger wordt aangehouden. Op het moment dat je door rood licht fietst en wordt aangehouden is de kans groot dat je tegen twee boetes aanloopt als je geen legitimatie bij je hebt of wilt tonen.

  Resultaten onderzoek identificatieplicht

  Is dit veel? In het licht van het aantal boetes dat in het kader van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht wordt uitgeschreven, zo rond de 100.000, is 500 weinig. Wij kunnen dan ook geen harde conclusies trekken. De verhalen die in deze krant zijn opgenomen zijn exemplarisch voor de klachten die mensen bij ons hebben gemeld. In de loop van ons onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar dat betrekkelijk weinig mensen klagen. Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen. Bij een dubbele bekeuring is het duidelijk dat er een overtreding is begaan waarvoor een burger wordt aangehouden. Op het moment dat je door rood licht fietst en wordt aangehouden is de kans groot dat je tegen twee boetes aanloopt als je geen legitimatie bij je hebt of wilt tonen.

  De verhalen van mensen die wij ontvingen geven echter de indruk dat er ook gebruik wordt gemaakt van de wet als daar geen aanleiding toe is. Maar is dit te controleren? Nee! Staat er in de administratie van de politie: ‘Maandag, op het plein enkele jongeren (Marokkaanse afkomst) die op een bankje voor een middelbare school in Amsterdam zaten gevraagd zich te legitimeren’. Nee! Om meer zicht op de uitvoering te krijgen hebben wij op verschillende manieren geprobeerd cijfers boven tafel te krijgen.

  lees meer

  Infozine Identificatieplicht

  Persbericht Identificatieplichtkrant
  Ruim 40.000 identiteitscontroles in 2005 en 2006 in Nederland
  Niets te verbergen….

  In de periode 2005 en 2006 heeft Buro Jansen & Janssen onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID). Tijdens het onderzoek zijn er verhalen van mensen verzameld, vragen in diverse gemeenteraden gesteld en is er met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie van politie en justitie boven tafel gehaald.

  lees meer

  Stukken verkregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur

  overzichten, cijfers, feitcodes en andere statistieken

  TRIAS resultaten 2005 2006 alleen proces-verbalen identificatieplicht

  Gegevens CJIB (alleen D517 geen dubbele bekeuringen)

  Gegevens CJIB (TRIAS bekeuringen en D517 (dubbele bekeuringen))

  Gegevens CJIB (Mulder bekeuringen en D517 (dubbele bekeuringen))

  Overzicht staande houdingen verdachten politie regio Haaglanden

  lees meer

  Oproep

  Buro Jansen & Janssen zoekt vrijwilligers die mee willen helpen een krant over de uitvoering van de identificatieplicht te verspreiden. Over ongeveer twee weken zal deze krant in een oplage van 100.000 exemplaren verschijnen. Wie wil de krant in een stad, dorp of wijk verspreiden? Mail ons dan even op: info@burojansen.nl

  Thema identificatieplicht

   

  Dragen of tonen (deel 3)

  ‘Of het gedragen wordt, interesseert mij niet’ (Minister Donner)

  Bij de provinciale-staten-verkiezingen kwam het even ter sprake voordat Wilders zijn mantra over moslims, paspoorten en blond worden afstak. Wat is het nut van de Eerste Kamer. Stoere woorden aan de ene kant om hem af te schaffen en weloverwogen woorden aan de andere kant om hem te behouden. Al met al is de conclusie in de handelingen in de Tweede en Eerste Kamer over de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht vlees noch vis.
  Bij kamerlid Rosenthal van de VVD is de plaat blijven hangen op algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht en bij kamerlid Westerveld van de PvdA is duidelijk te zien hoe die partij worstelt met het accepteren van het wetsvoorstel.
  Ieder weldenkend mens zou op basis van al wat de kamerleden te berde brengen zeggen; niet invoeren, maar Westerveld blijft zoeken naar een mogelijkheid om mee te doen met de ‘grote jongens’ (Rosenthal en Wagemaker van het CDA). U weet nog wel mevrouw Westerveld, hoofddocente sociaal recht, van het goede voorkomen en de knipoog als je geen identiteitsbewijs wilt of kunt tonen (tonen of dragen deel 2).
  lees meer

  Dragen of tonen (deel 3)

  ‘Of het gedragen wordt, interesseert mij niet’ (Minister Donner)

  Bij de provinciale-staten-verkiezingen kwam het even ter sprake voordat Wilders zijn mantra over moslims, paspoorten en blond worden afstak. Wat is het nut van de Eerste Kamer. Stoere woorden aan de ene kant om hem af te schaffen en weloverwogen woorden aan de andere kant om hem te behouden. Al met al is de conclusie in de handelingen in de Tweede en Eerste Kamer over de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht vlees noch vis.
  Bij kamerlid Rosenthal van de VVD is de plaat blijven hangen op algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht en bij kamerlid Westerveld van de PvdA is duidelijk te zien hoe die partij worstelt met het accepteren van het wetsvoorstel.
  Ieder weldenkend mens zou op basis van al wat de kamerleden te berde brengen zeggen; niet invoeren, maar Westerveld blijft zoeken naar een mogelijkheid om mee te doen met de ‘grote jongens’ (Rosenthal en Wagemaker van het CDA). U weet nog wel mevrouw Westerveld, hoofddocente sociaal recht, van het goede voorkomen en de knipoog als je geen identiteitsbewijs wilt of kunt tonen (tonen of dragen deel 2).

  Tonen of Dragen (deel 1)

  Wat past er bij spuiten of slikken? Dragen of tonen natuurlijk! Of is het tonen of dragen. Iedere gebruiker heeft het meegemaakt. Ergens in Amsterdam wandel je niets vermoedend door het rode licht. Zonnetje schijnt en als je om je heen kijkt zie je overal mensen kriskras over straat wandelen. Aan de overkant gekomen duikt daar plots vanachter een lantaarnpaal een bromsnor op. Nee niet een met snor, maar zo’n jonge agent die net van de politie academie is gekomen en de regels graag uitlegt op zijn Verdonkiaans: ‘regels zijn regels’. ‘U heeft net een verkeersovertreding begaan,’ wordt er fijntjes opgemerkt. Je kijkt om je heen je afvragend of jij degene bent die het onderwerp is. ‘Overtreding?’ Wandelen door rood is zoiets als fietsen over de stoep. Elke zich Amsterdammer noemende persoon doet het.

  lees meer

  Preventief bekeuren (dragen of tonen deel 2)

  Tonen of Dragen (deel 2)

  In het eerste artikel over tonen of dragen voor spuit 11, kwartaalblad van de belangenvereniging druggebruikers, hebben we de wet en de aanwijzing uitbreiding identificatieplicht van de procureurs generaal, de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie beschreven. Conclusie van het artikel was: regels zijn regels of toch ook weer niet. Dragen zult gij of toch weer niet. Om de verwarring over zoveel duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving te bezweren besloten wij de handelingen in Tweede en Eerste Kamer, de Memorie van Toelichting en de media erop na te slaan. lees meer

  Tonen of dragen (1)

  Wat past er bij spuiten of slikken? Dragen of tonen natuurlijk! Of is het tonen of dragen. Iedere gebruiker heeft het meegemaakt. Ergens in Amsterdam wandel je niets vermoedend door het rode licht. Zonnetje schijnt en als je om je heen kijkt zie je overal mensen kriskras over straat wandelen. Aan de overkant gekomen duikt daar plots vanachter een lantaarnpaal een bromsnor op. Nee niet een met snor, maar zo’n jonge agent die net van de politie academie is gekomen en de regels graag uitlegt op zijn Verdonkiaans: ‘regels zijn regels’. ‘U heeft net een verkeersovertreding begaan,’ wordt er fijntjes opgemerkt. Je kijkt om je heen je afvragend of jij degene bent die het onderwerp is. ‘Overtreding?’ Wandelen door rood is zoiets als fietsen over de stoep. Elke zich Amsterdammer noemende persoon doet het. Maar in tijden van terrorisme is elke daad die tegen de regels indruist gevaarlijk, dus wordt je op de bon geslingerd.

  Preventief bekeuren

  Tonen of Dragen (deel 2)

  In het eerste artikel over tonen of dragen voor spuit 11, kwartaalblad van de belangenvereniging druggebruikers, hebben we de wet en de aanwijzing uitbreiding identificatieplicht van de procureurs generaal, de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie beschreven. Conclusie van het artikel was: regels zijn regels of toch ook weer niet. Dragen zult gij of toch weer niet. Om de verwarring over zoveel duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving te bezweren besloten wij de handelingen in Tweede en Eerste Kamer, de Memorie van Toelichting en de media erop na te slaan.

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>