• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • U wobt dus u bent extremist

  Niet een artikel maar een brief. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur is een jaarverslag boven tafel gekomen waarin mensen die gebruik maken van de Wob ingedeeld worden in twee groepen. Verkeersovertreders en extremisten. Aangezien Buro Jansen & Janssen niet regelmatig verzoekt tot het openbaar maken van de ijk gegevens van flitspalen (gegevens die gewoon openbaar zouden moeten zijn), maar wel naar het optreden van de politie langs snelwegen, bij preventief fouilleren, bij ontruimingen van gekraakte panden, demonstraties, acties acht Jansen & Janssen het aannemelijk dat het bureau ingedeeld wordt bij de extremisten. Naar aanleiding van deze conclusie is de onderstaande brief aan enkele bestuursorganen gestuur.

  het jaarverslag met de passage (2009)
  interregionale bezwaar commissie jaarverslag
  jaarverslag kennemerland 2008
  jaarverslag kennemerland 2007
  Onderzoek WOB universiteit van Groningen
  Zwartboek WOB

  Deep Search – recensie

  A Publication of Word-Information Institute
  Konrad Becker/ Felix Stalder [eds.] Studienverlag & Transaction Publishers, 2009.
  ISBN 978-3-7065-4795-6

  Information is useless if it cannot be found and it is not a coincidence that a search engine like Google has turned into one of the most significant companies of the new century. These engines are never just practical tools to deal with information overload. Such cognitive technologies embed political philosophy in seemingly neutral code.
  Konrad Becker, Felix Stalder, editors of Deep Search

  When taking leave from the many new people I meet, often they ask me if I am on Facebook, or they tell me to Google them. I reply that I am not on Facebook. What, not on Facebook? is the usual response. When I start to explain about privacy issues or that I want my search to be unique and not recommended, an expression of shock appears on their faces. If I continue and ask them whether they care that their data is sold to third parties and their search recommended I am warranted the retort: I have nothing to hide so I think its OK and there is more security. For those of us who still want to have some control over how we search, find information, experience the internet, and would like to understand legislation that will be able to clarify and protect our rights as citizens, Deep Search (2009) is still a relevant book. Even more so since December 4, 2009, when Google announced, ‘personalised search for everyone’, combining Page Rank and personalization, altering relevance and how we find and consume information.

  Kant, terrorisme en intentiewetgeving

  In het kader van het vak Recht, ethiek en politiek heb ik mij verdiept in de rechtsleer van Immanuel Kant. Daarbij raakte ik onder de indruk van de grondigheid waarmee Kant zijn rechtsleer verbindt met de vrijheidsidee. In dit essay wil ik zijn rechtsleer uiteenzetten en toepassen op het Nederlands recht. In eerste instantie wilde ik de toepassing doen op het strafrechtsysteem dat gehanteerd wordt in de film Minority Report (2002), waar voorspelling van misdrijven door helderzienden gebruikt wordt als rechtmatige basis voor strafrechtelijke vervolging. In die film worden personen vervolgd die deze misdrijven nog niet hebben begaan. Na verder onderzoek bleek echter dat een toekomstscenario zoals in Minority Report wordt geschetst veel dichterbij is dan de naïeve burger zou denken, namelijk in het Nederlands intentiestrafrecht. In dit essay zet ik uiteen dat al lijkt dit intentiestrafrecht de vrijheid tot doel te hebben, het in werkelijkheid de fundamenten onze vrije samenleving ernstig bedreigt.

  De rechtsleer van Kant, terrorisme en intentiewetg

    nieuwere artikelen >>