• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Organisatie

  Volledige inhoudsopgave

  Wat precies het beleid is van de BVD en hoe deze dienst de
  zaken aanpakt, zal voorlopig moeizaam te achterhalen blijven.
  Over hoe de dienst in hoofdlijnen georganiseerd is, bestaat iets
  meer openheid. Aan de hand van de jaarverslagen, uitspraken
  van ministers, personeelsadvertenties en (sporadische) inter-views
  met BVD’ers valt er in grote lijnen wel een organisatie-schets
  te maken. Uitgebreide organisatieschema’s, .nancile
  jaarverslagen enzovoort, bij elke andere overheidsinstelling
  gewoon op te vragen, zijn voor de BVD nog een brug te ver.
  Sinds 29 mei 2002 is de naam van de Binnenlandse
  Veiligheids Dienst veranderd in Algemene Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst, de AIVD. De dienst valt onder verantwoor-ding
  van de minister van Binnenlandse Zaken.

  lees meer

  Gebruikte afkortingen

  Volledige inhoudsopgave

  ATBT afdeling Anti Terrorisme en Bijzonder Taken
  (KLPD)
  ADB Anti Discriminatie Bureau Friesland
  AIVD Algemene Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst
  angst Anti Nucleair Genootschap Stil
  Tegeno=ensief
  bt Bijzondere Taken (politie)
  aci Advies Commissie Inlichtingen
  (Raad van Hoofdcommissarissen)
  ALF Animal Liberation Front
  BBVA Bomen en Bossen voor Alles (.ctief)
  BBZ Bureau Bijzondere Zaken (ind)
  bd Bijzondere Dienst (marechaussee)
  BEB Directoraat Generaal Buitenlandse
  Economische Betrekkingen
  (Economische Zaken)

  lees meer

  Aantekeningen

  Volledige inhoudsopgave

  Noten bij hoofdstuk 4, Handhaving van de openbare orde

  1. Th. A. J. Mulder, Informatievergaring en handhaving
  openbare orde,
  Nijmegen mei 1988.
  2. R. F. W. Paulis, Informatie-inwinning in het kader van
  openbare ordehandhaving, verantwoordelijkheden,
  bevoegdheden, methoden en normering,
  Nijmegen 1997.
  3. Voor een uitgebreidere weergave zie: persbericht van
  het OBIV, 30 april 2001; Activist 007, speciale uitgave
  van Activist 024, nr 38, april 2001; Ravage, nr 6,
  27 april 2001.
  4 Kamerstukken TK 1998-1999, 26269, nrs 4-5,
  p. 132 (onder 3.8.2-).
  5. Kamerstukken TK 2000-2001, 25877, nr 14, p. 28.
  6. Kamerstukken TK 2000-2001, 25877, nr 58, p. 15 en
  nr 59, pp. 16-17.

  lees meer

  Over de auteurs

  Volledige inhoudsopgave

  Over de auteurs:

  Wil van der Schans
  Erik Timmerman
  Willem Wagenaar
  Werken voor Buro Jansen & Janssen, dat onderzoek doet naar
  politie, justitie en inlichtingendiensten.
  www. burojansen. nl
  Buro Jansen & Janssen
  Postbus 10591
  1001 en Amsterdam
  Tel / Fax: 020-6123202
  info@ burojansen. nl

  lees meer

  Op Terroristenjacht

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  “De tijd van wachten is voorbij, iedereen zal nu iets moeten doen. Wie niet voor ons is, is tegen ons”. Woorden die president Bush sprak op 11 november 2001, twee maanden na de aanslagen, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Een nieuwe wereldorde is aangebroken, de vijand is het terrorisme, de vriend iedereen die dat bestrijd.
  Wie die vijand is bepaald de VS. Momenteel Osama Bin Laden en zijn Al Quaeda netwerk, maar ook terroristen in Indonesië, de Filippijnen, en Yemen en de landen die ze ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Syrië en Irak, worden door de VS als doel in de nieuwe oorlog beschouwd.
  De contouren van die nieuwe oorlog tekenen zich langzaam maar zeker af. Naast de hete oorlog in Afghanistan staat een nieuwe koude oorlog voor deur. Zo is in Groot-Brittannië de noodtoestand inmiddels afgekondigd, in Duitsland het systeem van Rasterfahndung ingezet, in Frankrijk de bevoegdheden van de politie uitgebreid en bereidt de Europese Commissie speciale terrorisme wetgeving voor. Ook in Nederland is er een fiks pakket maatregelen gepresenteerd om terrorisme te bestrijden.
  Het tempo waarin alle maatregelen worden genomen doet het ergste vrezen. Ruimte voor kritiek is er amper en over de gevolgen van de maatregelen wordt niet gediscussieerd. Gevolgen die het hardst aan zullen komen bij migranten en vluchtelingen. Ook activisten kunnen in de toekomst gemakkelijker geassocieerd worden met terrorisme.

  lees meer

    nieuwere artikelen >>