• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • buro Jansen & Janssen Europol site

  Artikelen over

  Europol
  Vluchtelingenbeleid
  Openbaarheid

  Orginele Documenten

  Jaarverslagen Europol
  Begrotingen
  Officiële stukken
  Informatisering

  “Een zeldzame bron
  over Europol op het Web”

  Buro Jansen & Janssen presenteert op deze site een verzameling documenten die in de meeste Europese landen geheim zijn, en in Nederland zeer moeilijk te krijgen. Het zijn stukken van voorbereidende werkgroepen van de Europese Unie met grote plannen ten aanzien van Europol.Europol gaat de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit bestrijden. Het verdrag is door de nationale parlementen nog steeds niet geratificeerd, maar de Drugs Unit van Europol is al jaren geleden van start gegaan. Nu nog zijn de activiteiten beperkt tot het verzamelen en uitwisselen van informatie, maar hoe zal de toekomst van Europol eruit zien?

  Daarnaast zijn op deze speciale Europol-site een aantal kritische artikelen over Europol te vinden, geschreven door buro Jansen & Janssen aangevuld met informatieve stukken van anderen.

  • Wat mag Europol nu? Wat zijn de plannen voor de toekomst?
  • Wat voor informatie wordt er uitgewisseld op het Europol kantoor in Den Haag?
  • Mogen de rechercheurs nu wel achtervolgen, afluisteren of huiszoekingen verrichten – of niet?
  • Wie beslist er over de taken van Europol?
  • En heeft het Nederlandse parlement eigenlijk wel iets in te brengen?

  In 1998 moet het Europol verdrag door de verschillende parlementen geratificeerd zijn. Een diskussie over het mandaat en de taken van Europol is nauwelijks gevoerd. En nu, halverwege 1997, liggen er alweer plannen voor de uitbreiding van Europol. Krijgen we een Europese FBI?

  De Europol-site van buro Jansen & Janssen, voor wie vraagtekens heeft bij vergaande Europese politiesamenwerking.

   

  Artikelen

  Toen Europol naar Den Haag kwam
  april 1994, Maurice Wessling.

  Europol: de stand van zaken, de toekomst
  april 1997, Wil van der Schans.

  Sluipend Europol
  april 1997, Wil van der Schans.

  Het Europees asiel- en immigratiebeleid anno 1997
  Geheime besluitvorming op de Eurotop in Amsterdam,
  april 1997, Wil van der Schans
  .

  Sluipwegen naar Europa
  juni 1996, Jelle van Buuren.

  Rapport over geheimhouding? Sorry… dat is geheim
  februari 1997, Eveline Lubbers.

  Documenten over Europol

  Europolverdrag
  <<Akte van de Raad van 26 juli 1995 tot de vaststelling van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot de oprichting van een een Europese Politiedienst>>
  De volledige tekst van het Europolverdrag.

  Protocol betreffende de beslissingsbevoegdheid van het Europese Hof van Justitie, betreffende Europol
  <<Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, C299 9 oktober 1996>> – 23 juli 1996
  Er is lang gepraat over de rol van het Europese Hof van Justitie, uiteindelijk is die er bekaaid vanaf gekomen. De tekst van het definitieve Protocol.

  Voorstellen naar aanleiding van de uitbreiding van het EDU- mandaat tot mensenhandel
  aan Comité K.4, dd 30 oktober 1996
  <<11083/96 LIMITE EUROPOL 56>>
  In juni 1996 werd mensenhandel toegevoegd aan het takenpakket van EDU. In deze voorstellen doet Europol uit de doeken hoe ze dat gaan aanpakken.

  Jaarverslag EDU over 1995
  aan stuurgroep II, 15 maart 1996
  <<5647/96 LIMITE EUROPOL 19>>
  EDU blijkt toch al veel meer te doen dan we denken. Coördinatie, drugs doorvoeren – en Nederland staat hoog op de lijst van informatie-aanvragen…

  Jaarverslag EDU over 1996
  aan Comité K4, 19 maart 1997
  <<6711/97 LIMITE EUROPOL 14>>
  Hoe werd de uitbreiding richting illegale immigratienetwerken opgepikt, en hoe staat het met het LOGO project?

  EDU werkprogramma 1997
  aan Coreper/de Raad, 5 november 1996
  <<11085/1/96 REV 1 LIMITE EUROPOL>>
  Wat staat er dit jaar op de rails? De voorbereidingen voor de periode na de ratificatie lopen gestaag door.

  Europol-drugseenheid – ontwerpbegroting voor 1997
  aan Coreper;, 26 februari 1998
  <<5739/1/98 REV LIMITE EUROPOL 18>>
  Wat doet Europol zo al in het jaar van inwerkingtreding?

  Europol-drugseenheid – werkprogamma 1998
  aan K4 Comité, 8 mei 1996
  <<6937/1/96 REV LIMITE EUROPOL 27>>
  Van EDU naar Europol, maar wat kost zo’n dienst nu eigenlijk?

  Visie op de toekomst van Europol
  de groep Europol, 17 januari 1997
  <<5107/1/97 REV 1 LIMITE EUROPOL 3>>
  Een blik op de toekomst. Wat wil Europol zelf? Toch meer executieve bevoegdheden?

  Ontwerp actieplan tegen de georganiseerde misdaad van de Groep op Hoog Niveau
  de Groep op Hoog Niveau, 27 februari 1997
  <<6276/97/ LIMITE JAI 7>>
  Plannen op Hoog Niveau. De in december 1996 opgerichte Groep presenteerde half april een actieplan. Europol krijgt hierin een grote rol. Zogenaamde task forces moeten de criminaliteit gaan bestrijden.

  Voorstellen van de IGC-conferentie over Europol
  Secretariaat Conference of the representives of the Governments of the Europian Union, 20 maart 1997
  <<Conf/2500/96 add.1 LIMITE>>
  Ook de IGC-onderhandelaren zien een grote rol voor Europol weggelegd. In juni in Amsterdam moet dit opgenomen worden in een nieuw Verdrag van de Europese Unie.

  De opzet van kenniscentra
  Groep Drugs en georganiseerde Criminaliteit, 11 februari 1997
  <<5716/97 LIMITE ENFOPOL 21>>
  De rol van Europol wordt steeds groter. Coördinatie, uitwisseling van gegevens, wat wordt er allemaal verzameld?

  Het Europol Computer syteem
  aan Comité K4, 30 oktober 1996
  <<11084/96 LIMITE EUROPOL 57>>
  Registratie en uitwisseling van gegevens wordt zeer belangrijk bij Europol. Hoe gaat dat nu eigenlijk werken?

  Ontwerp reglement voor de analysebestanden
  aan Comité K4, 21 februari 1997
  <<6100/97 LIMITE EUROPOL 10>>
  Wie dacht dat Europol echt alleen maar gegevens ging uitwisselen moet hier maar eens een kijkje nemen. Onderzoeksgerichte analyse en operationele ondersteuning van opsporingsteams, dat klinkt behoorlijk actief.

  Aanpak van de cocaïnesmokkel vanuit Latijns-Amerika
  werkgroep Drugs en georganiseerde criminaliteit en de werkgroep Douanesamenwerking, 21 januari 1997
  <<5366/97 LIMITE ENFOPOL 10>>

  Aanbevelingen Europol inzake heroïnehandel
  aan Comité K4
  <<6305/97 ENFOPOL 42 LIMITE>>
  Twee voorstellen voor het aanpakken van de toevoer van deze witte poeders uit verre streken.

  De voorrechten en immuniteiten van Europol
  << 5106/2/97 REV 2 LIMITE >>
  Europol had het zo gedacht: alle leden, hun werk en hun archieven vrijgesteld van rechtsvervolging, beslaglegging, belasting enzovoort.

  Advies van de Juridische Dienst
  << 5560/97 LIMITE >>
  De Juridische Dienst van de Europese Unie heeft een paar kleine vraagjes bij het voorstel van Europol voor immuniteit.

  Links

  Voor wie verder wil lezen, een aantal links met informatie over Europol.

  Statewatch
  Engels burgerrechten-bulletin met on-line databank. Zeer veel informatie over Europa, Schengen en politionele samenwerking.

  Journalisten vs. the Council of the European Union
  Deze site is gewijd aan het conflict dat het Zweedse blad ‘Journalisten’ heeft met de EU over openbaarheid van officiële documenten.

  Datenschutz in der Europäischen Union

  Groen Links
  Groen Links heeft een pagina over de toekomst van de EU met een deel over Europol en Schengen.

  Polizeiliche Online-Informationssysteme
  Uitgebreide site over politionele informatiesystemen met relevante delen over Europa.

  Non-papers
  Groen Links Euro-parlementariër Nel van Dijk presenteerd op deze site een aantal geheime non-papers over de onderhandelingen voor de aanstaande top in Amsterdam.

  EU-FBI: global tapping system
  Statewatch-rapport over de samenwerking tussen de FBI en de Europese Unie. In het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad wil men het liefst iedereen afluisteren. Big Brother is dichterbij dan je denkt.

  Leiden Law Library’s Bookmarks
  De rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden heeft alle openbare bronnen waar belangrijke EU-documenten te vinden zijn op een rij gezet. Een fantastische bron voor onderzoekers.

  Naar een Ander Europa
  Het Platform ‘Naar een ander Europa’ organiseert tijdens de Eurotop een ‘Top van onderop’.