• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Hoe werkt inzage?

  We beperken ons hier tot registraties van de politie en inlichtingendiensten.
  De registers van politie en inlichtingendiensten vallen niet onder de Wet Persoonsregistraties, maar hebben beide een eigen wet. Voor de politie is dat de Wet politiegegevens, voor de inlichtingendiensten geldt de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.

  De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft het volgende over de inzage bij onder andere politie.

  Recht op inzage

  Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek.

  Vraagt iemand om inzage, dan moet de organisatie diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

  of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
  om welke gegevens het gaat;
  wat het doel is van het gebruik;
  aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;
  wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.
  Reikwijdte inzagerecht
  Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

  Gebruikt een organisatie persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje? Dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht. Maar slaat de organisatie de aantekeningen vervolgens op in een dossier of verstrekt de organisatie deze aan anderen? Dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze aantekeningen.

  Wetgeving

  Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

   

  Hoe werkt de hier beschreven procedure

  Stap 1

  Een inzage verzoek moet je schriftelijk indienen.
  klik hier als je inzage wilt doen bij de politie.
  klik hier als je inzage wilt doen bij de inlichtingendienst.

  Stap 2

  Er zijn verschillende termijnen waarop politie en inlichtingendienst antwoord moeten geven op je verzoek.
  Voor inzage bij de politie geldt een termijn van 28 dagen.
  Voor inzage bij de AIVD geldt een termijn van 3 maanden.

  Stap 3

  Als de politie of de inlichtingendienst geen inzage geeft in je dossier wat doe je dan.
  Klagen over het weigeren van inzage door de politie.
  Bezwaar tegen de weigering tot inzage door de inlichtingendienst.

   

  Het opvragen van je eigen AIVD of MIVD dossier – Een beknopte handleiding door juridisch adviseur Roger Vleugels (Word document)

   

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de volgende voorbeeldbrieven:

  Voorbeeldbrieven

  Vraagt u zich af welke gegevens een organisatie allemaal van u heeft opgeslagen? Of wilt u geen aan u geadresseerde reclame meer ontvangen? Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens op internet te publiceren, maar heeft u nu spijt? De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u een aantal privacyrechten.

  U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. Of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Ook kunt u uw toestemming voor de publicatie van uw gegevens intrekken.

  Om u te helpen bij het uitoefenen van uw privacyrechten, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voorbeeldbrieven gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.

  Let op: u kunt de brief digitaal invullen. Ziet u geen invulvelden, kies dan Adobe Reader als programma om de pdf te openen.

  Politie

  Meer informatie: Politie

  Europol

  Meer informatie: Europol en Eurojust

  Schengen Informatiesysteem II (SIS II)

  Meer informatie: Europese informatiesystemen

   

   

  Mocht de website niet duidelijk zijn of is het antwoord van de politie of de AIVD niet duidelijk dan kun je ons altijd bellen of mailen.

  Buro Jansen & Janssen
  www.burojansen.nl
  info@burojansen.nl
  telefoon 020 6123202