• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 4.7 Casus

  4.7 Casus

  4.7.1 Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende
  middelenzaak waarin een

  kroongetuigeregeling wordt gehanteerd.

  Feiten en omstandigheden

  In de jaren tachtig voert Kobus L., bijgenaamd De Kamper, het
  bewind over een organisatie die handelt in zowel soft- als
  harddrugs. Hij is de onbetwiste leider en financier van alle
  projecten en laat zijn gezag
  regelmatig gelden, waarbij geen geweld wordt geschuwd. Hij opereert
  vanuit een woonwagenkamp. Met zijn vrouw beheert L. verschillende
  bedrijven die dienen als dekmantel voor de illegale praktijken.
  Tussen deze bedrijven worden goederenstromen op gang gebracht
  waaronder zich verdovende middelen bevinden. Kobus L. heeft de
  beschikking over vele dekmantelfirma’s en koeriers. Dit is
  ondermeer het geval omdat hij regelmatig mensen er weer boven op
  helpt nadat die in ernstige financile problemen zijn geraakt. Deze
  geldelijke ondersteuning kan worden terugverdiend door hand- en
  spandiensten te verlenen aan Kobus L. Hij regelt zijn zaken
  hoofdzakelijk vanuit de keuken van zijn woning. Tijdens zijn
  afwezigheid neemt zijn zoon Bertus L. de zaken waar.

  Lambert S. is de compagnon van Kobus L. Hij verzorgt met name de
  financile kant van de illegale operaties, zoals het opzetten van
  witwasconstructies via Luxemburg, Engeland, Gibraltar en
  Oostenrijk. Een getuige verklaart hierover het volgende:

  Lambert S. en Ine Q. (Kobus’ vrouw) kwamen aan met een man die
  zijn zakken vol had gepropt met geld. Het ging om 1,25 miljoen
  gulden. Zij gaan dan naar de bank in Luxemburg. Op het moment dat
  de bank vragen gaat stellen over de herkomst van het geld treedt Q.
  naar voren. Zij tekende bij de bank voor de herkomst van het geld,
  dit na haar paspoort aan de bankmedewerker te hebben getoond. Zij
  bevestigde daarbij meerdere malen dat het haar geld was.
  Noot

  Naast de kernleden Kobus L. en Lambert S. bestaat de organisatie
  uit wisselende leden. Een aantal van deze handlangers komt uit het
  kampers-circuit. Zij runnen bijvoorbeeld dekmantelfirma’s of
  vervoeren verdovende middelen met speciaal voor dit doel
  aangeschafte auto’s. Noot Ook worden regelmatig
  vrachtauto’s van respectabele autoverhuurmaatschappijen gehuurd
  waarmee de verdovende middelen vervoerd worden. Noot De
  vrouwen binnen de groep vervullen over het algemeen de rol van
  intermediair en meldkamer. Zij leggen de verbindingen tussen de
  diverse personen tijdens de operaties. Noot De
  bedrijfsvoering wordt ondersteund door diverse adviseurs. Zo maakt
  een notaris akte op van een gepretendeerde overeenkomst van
  geldlening, waardoor hij medewerking verleent aan een
  witwasconstructie. Noot

  N. wil vervolgens dat de geldleenovereenkomst meer status krijgt
  en derhalve laat men een notaris een notarile akte met betrekking
  tot een en ander opmaken. Noot
  Bovendien wordt er ook gebruik gemaakt van de diensten van een
  advocaat uit Dordrecht, die o.a. witwasconstructies op hun
  juridische aspecten bekijkt Noot, een belastingadviseur,
  een accountant Noot en een medewerker van het Marokkaans
  consulaat. Noot Een Belgische politieman wordt gevraagd
  om een veroordeling van Kobus uit 1991 aldaar uit de computer te
  halen.

  (…) dat dhr. L. iets te maken had met omkoping. Zijn
  veroordeling ter zake van export in Belgi van soft- en harddrugs
  moest uit de computer. Noot
  Ook worden verschillende douanefunctionarissen omgekocht, waaronder
  een Marokkaanse: Frans had een Marokkaanse douane-ambtenaar
  omgekocht. Hij kon de auto de grens overbrengen als deze man dienst
  had. Frans vertelde mij dat hij deze man geld gaf, zodat hij geen
  problemen kreeg met de papieren van de auto. Noot

  Tevens wordt gebruik gemaakt van valse paspoorten en
  rijbewijzen. Zo heeft Kobus L. een vals rijbewijs met zijn pasfoto
  op de naam van Bertus K. Noot
  De handel in verdovende middelen verloopt via landen als Suriname,
  Marokko, Nigeria, India, Frankrijk en Roemeni. In principe bemoeit
  Kobus zich niet met operationele zaken. Totdat een grote klapper
  gemaakt kan worden. Zo wordt hij gesignaleerd in Suriname alwaar
  hij contact heeft met de voormalige legertop over een grote partij
  cocane.

  Kobus L. vertelde dat hij drie dagen besprekingen had gevoerd
  met de militairen, onder andere met Iwan Graanoogst, over het
  afnemen van cocane. Kobus L. vertelde mij dat de militairen
  afwilden van de kleine jongens, die maar hoeveelheden van 100 kilo
  cocane afnamen en alleen met de grote jongens zoals Kobus L., zaken
  wilden doen. Noot

  Vervolgens komt, verstopt in bundels hout, een partij van 357
  kilo cocane aan in de Rotterdamse haven in mei 1991. Het politieel
  en justitieel onderzoek
  De partij van 357 kilo wordt in Breda in beslag genomen door de
  politie. Er wordt een onderzoek ingesteld, waarbij verschillende
  personen worden aangehouden. Naar aanleiding van dit onderzoek,
  geplaatst naast reeds aanwezige CID-informatie over Kobus L.,
  inhoudende dat hij onder meer verantwoordelijk zou zijn voor een
  tiental liquidaties wordt besloten tot een vooronderzoek dat
  resulteert in een gerechtelijke vooronderzoek
  op Kobus L. dat geopend wordt in september 1991. Later worden ook
  twee strafrechtelijke financile onderzoeken geopend op Kobus L. en
  Lambert S.
  Een multidisciplinair team dat bestaat uit personeel van de
  Regionale RechercheDienst (RRD) van de regiopolitie Rotterdam
  Rijnmond, de belastingdienst en de FIOD, rechercheert tot in het
  voorjaar 1995 op de criminele organisatie. Hierbij wordt een groot
  aantal telefoongesprekken van zowel autotelefoonverkeer als gewone
  telefoons en faxen afgetapt. Dit zijn in totaal 88.424 gesprekken.
  Verder wordt een groot aantal personen gehoord, te weten 94,
  waarvan 62 als verdachte. Uiteindelijk staan 11 hiervan terecht.
  Ook worden huiszoekingen verricht. Noot Zowel tactisch
  als CID-matig worden opsporingsmethoden ingezet. Zo worden vijf
  videocamera’s op vier verschillende lokaties geplaatst. De keuze
  voor bepaalde lokaties wordt ondermeer bepaald naar aanleiding van
  RCID-informatie. Noot De zaakofficier van justitie geeft
  aan dat contra-observatie activiteiten soms nopen tot de plaatsing
  van deze videocamera’s. Zo moet in opdracht van Kobus L. een auto
  gevolgd worden die reeds vijf maal langs het huis van Kobus L.
  heeft gereden en Ineke Q. moet kentekens noteren van auto’s die bij
  of rond het kamp rijden. Noot Tot de contra-activiteiten
  hoort ook het achterhalen van priv-gegevens van een ambtenaar die
  financieel onderzoek doet naar de criminele organisatie.
  Noot Naast het feit dat de positie van camera’s onder
  meer is bepaald door CID-informatie over lokaties, blijkt dat meer
  structureel gebruik is gemaakt van informanten. De teamleider stelt
  dat er inderdaad RCID-informatie is gebruikt. Van der Spoel,
  raadsman in deze zaak, zegt in zijn openbaar verhoor over de
  moeilijkheden voor de verdediging met het gesloten CID-traject het
  volgende:

  De heer Vos :
  Hoe prepareert u zich als advocaat op de kennelijke
  onevenwichtigheid die u vaststelt inzake CID-informatie? Maakt u
  gebruik van ongebruikelijke methoden om toch een vinger achter de
  waarheid te krijgen? Bent u bereid een beroep te doen op
  priv-detectives?
  De heer Van der Spoel:
  Dat is een ontwikkeling die zich de komende tijd wel eens
  zou kunnen gaan aftekenen. In CID-kringen zit ook vaak het
  observatietraject. Men observeert langdurig en legt maar
  mondjesmaat rekening en verantwoording af van die

  observaties. In de Laundry-zaak ben ik zelf met een fototoestel
  op pad gegaan naar bepaalde objecten om precies te zien of de
  beweringen in het dossier gedekt konden worden door de

  observaties. Hoe ziet een woning eruit? Hoe kun je er naar
  binnen kijken? Waarvandaan kan dat gebeurd zijn? Bij een loods werd
  op een gegeven moment gesteld: wij hebben geconstateerd dat zich in
  de loods een bus bevond. Dan ga je naar die loods toe om te zien of
  je er inderdaad van buitenaf in kunt kijken.

  Noot

  Een andere gehanteerde opsporingsmethode is het peilbaken. Er wordt
  een peilzender geplakt op een bus in Polen, die geprepareerd is ten
  behoeve van een hasjtransport. De hashish zou in Marokko worden
  geladen en naar Nederland worden gebracht. De officier van justitie
  zegt hierover:

  De peilzender heeft zijn werk echter niet hoeven te doen omdat
  de bus niet meer uit Polen is vertrokken (uiteraard met
  uitzondering voor het terughalen van de bus door justitie naar
  Nederland). Noot Over het gebruik van
  afluisterapparatuur zegt de raadsman Van der Spoel tijdens het
  openbaar verhoor: Tijdens de behandeling van de Laundry zaak zijn
  er in de pers bepaalde uitlatingen gedaan door een zekere Max
  Wijnschenk. (..) Hij verklaarde als techneut werkzaam te zijn
  geweest bij de politie in Rotterdam. Volgens hem was in de Laundry
  zaak niet alleen gebruik gemaakt van een videocamera, maar ook van
  microfoons. Noot Ter terechtzitting verklaart de
  teamleider dat dit niet gebeurd is.

  Het requisitoir spreekt ook nog over het uitrechercheren van
  reisbewegingen van betrokkenen naar en van Suriname en Marokko.
  Noot Een aantal observatieteams wordt ingezet. Zo worden
  smokkelauto’s geobserveerd die met drugs verstopt in de benzinetank
  of in het reservewiel naar Marokko rijden. Ook wordt, na controle,
  een transport naar Roemeni onder observatie afgeleverd. De controle
  geschiedt in de haven van Antwerpen. Hier worden twee Nigeriaanse
  containers, gevuld met maszakken en bestemd voor Roemeni, aan
  controle onderworpen. De dienstdoende ambtenaar beschrijft dit als
  volgt:

  Wij gaan over tot controle van container (..), waarbij wij de
  ingestapelde zakken ontladen. Ongeveer in het midden van de lading
  maszakken bemerken wij een aantal zakken welke van uitzicht en
  zoals achteraf blijkt in gewicht, opmerkelijk verschillend zijn.
  Wij gaan aansluitend over tot doorgedreven nazicht en kunnen
  vaststellen dat betreffende zakken, elk op hun beurt, een aantal
  pakken inhouden.(…) Uit de volledige lading van container (..)
  kunnen wij 35 zakken recupereren welke pakken inhouden. Op basis
  van een gemiddeld gewicht van twee kilogram per pak, inhoudende
  marihuana, kunnen wij besluiten dat het brutogewicht van de
  verdovende middelen te situeren valt om en nabij 1050 kilogram. Na
  controle worden de zakken mas, alsmede de zakken waarin verdovende
  middelen zitten, herladen in de respectieve container, dit met
  uitzondering van een pak marihuana, hetwelk als monster werd
  overhandigd aan de leden van het Laundry-team. (..) Op 21 juni 1993
  worden beide containers opgehaald en aan boord geplaatst van het
  m.s. Caransebes, varende onder
  Roemeense vlag. Noot
  Niet alleen de partij naar Roemeni maar ook een partij, die in een
  camper vervoerd wordt naar Parijs, wordt met toestemming van de
  Franse autoriteiten gecontroleerd afgeleverd. Wegens tijdsdruk
  kunnen de Belgische autoriteiten niet in kennis worden gesteld.
  Noot Deze partij is in Frankrijk in beslag genomen.

  Kroongetuige

  In dit onderzoek wordt de nog vrij uitzonderlijke
  opsporingsmethode van de kroongetuige ingezet. Betrokkene, genaamd
  Helio Stewart, voormalig huisvriend en bodyguard van Kobus L.,
  wordt in augustus 1993 aangehouden in verband met de invoer van 860
  kilo hennep uit Nigeria. Hij verklaart dat hij tegenwoordig vaak
  met een pistool, dat hij ooit van Kobus L. gekregen heeft, op zak
  loopt omdat hij zich door hem bedreigd voelt. Noot De Groot, naast
  Van Wijk eveneens officier in deze zaak, zegt tijdens zijn openbaar
  verhoor hierover:

  De heer De Groot:
  Hij gaf erbij aan dat hij vreesde voor zijn leven en dat het
  een kwestie was van: f hij Stewart zou meneer L. doodschieten, dan
  wel mijnheer L. zou hem doodschieten. Hij vond het wat dat betreft
  een praktische oplossing, als ik het zo mag formuleren, dat meneer
  L. door de politie zou worden opgepakt en voor een tijdje achter de
  tralies zou worden geborgen. (…) Nu wij twee jaar met dat
  onderzoek tegen die meneer L. bezig zijn en natuurlijk wel een stuk
  zijn opgeschoten, maar nog niet precies weten hoe het is, is het
  van belang om te kijken of wij met behulp van deze kroongetuige
  avant la lettre verder zouden kunnen komen.

  Noot

  Tijdens verschillende verhoren met Stewart wordt duidelijk dat hij
  deel uitmaakt van de criminele organisatie van Kobus L. en dat zijn
  leven in gevaar komt als hij hierover verklaart. Hij verzoekt
  vervolgens om een regeling te treffen. Na ampel overleg tot aan het
  niveau van de procureur-generaal besluit het OM hem een deal aan te
  bieden. De deal is dat hij in ruil voor verklaringen naar waarheid
  en een bevestiging hiervan bij de rechter-commissaris en voor de
  rechter ter terechtzitting, niet vervolgd zal worden. Deze
  toezegging betreft zijn betrokkenheid bij de zaken die nu aan uw
  rechtbank zijn voorgelegd aldus de zaaksofficier, met uitzondering
  van liquidaties of geweld. Noot Tevens vraagt Stewart om
  bescherming van zijn persoon en zijn gezin.

  De heer Vos:
  U had ook al met hem gesproken over een
  getuigenbeschermingsregeling. Hoe past dat in het verhaal?
  De heer De Groot:
  Wij hadden in beginsel met hem daarover gesproken. Hij
  stelde daar op dat moment, toen hij door de raadkamer werd
  losgelaten uit gevangenhouding, eigenlijk geen prijs op. Zijn
  inschatting was dat het pas een probleem zou opleveren op het
  moment dat wij zouden overgaan tot de aanhouding van meneer L.

  Noot

  Vervolgens legt Stewart in het najaar van 1993 vele belastende
  verklaringen af over Kobus L. Dit komt echter abrupt tot een einde
  door de liquidatie van Helio Stewart op 6 december 1993 in
  Schiedam. Zijn inmiddels afgelegde verklaringen worden als bewijs
  ter terechtzitting gebruikt.

  Overigens wordt er ook een overeenkomst bereikt met een andere
  verdachte, Frans de B. Afgesproken wordt dat in zijn richting geen
  actieve opsporing zal plaatsvinden Noot, in ruil voor
  verklaringen over hashish en cocanetransporten van Kobus L. Later
  wordt Frans de B. in Marokko opgepakt. Zijn eerder afgelegde
  verklaringen worden eveneens in rechte gebruikt.

  Een derde deal loopt op niets uit omdat de verdachte/getuige
  zich niet aan de afspraken houdt. De eerste poging tot aanhouding
  van Kobus L. mislukt. Hij ontsnapt en is spoorloos. Er wordt naar
  hem gezocht met behulp van cameraplaatsingen en er worden diverse
  experimenten in samenwerking met de PTT gedaan teneinde de ATF van
  Kobus L. te traceren. Noot Op 21 juli 1994 wordt Kobus
  L. alsnog aangehouden. Het onderzoek wordt in het voorjaar van 1995
  afgerond.

  Het onderzoek ter terechtzitting

  De rechtbank doet op 14 juni 1995 uitspraak in de zaak Kobus L.
  Zij acht bewezen dat Kobus leiding heeft gegeven aan een criminele
  organisatie, valsheid in geschrifte heeft doen plegen en geld heeft
  witgewassen. Hiertoe heeft de verdachte onder meer tezamen met
  anderen 357 kilo cocane ingevoerd, alsmede twee partijen van drie
  en twee kilo cocane en 10.000 pillen MDMA uitgevoerd, en een poging
  gedaan tot invoer van marihuana. Daarnaast zijn bij de verdachte in
  diens woning en auto, vuurwapens en munitie aangetroffen. Noot
  Omstreden in deze zaak zijn de deals met criminelen, wier
  verklaringen gebruikt zijn door de rechtbank
  voor de bewezenverklaring. De officier van Justitie Van Wijk
  betoogt dat er slechts een deal getroffen is met wijlen de heer
  Stewart. De toezegging aan Frans de B. zou geen deal zijn.
  Noot Van der Spoel, raadsman in deze zaak, zegt in zijn
  openbaar verhoor hierover:

  Bij de tweede getuige wordt er bijvoorbeeld gesproken over
  niet-actieve opsporing en door het OM wordt betwist dat dit een
  deal zou zijn. Maar ja, een betere deal kan ik mij nauwelijks
  voorstellen: als men niet actief wordt opgespoord, zal men ook niet
  strafrechtelijk worden vervolgd. Noot Verder is de
  verdediging van mening dat er vier deals zijn getroffen waaronder
  die met Helio Stewart en Frans de B. De rechtbank zegt
  hierover:

  De rechtbank gaat ervan uit dat zogenaamde deals tussen
  verdachten/getuigen, te weten onderscheidenlijk Stewart en De B.
  enerzijds, en vertegenwoordigers van het justitieel apparaat
  anderzijds, tot stand zijn gekomen. Noot

  In weerwil van de opstelling van het OM gaat de rechtbank dus
  uit van twee deals. De verdediging zegt tevens dat er gehandeld is
  zonder wettelijke basis. Dit zou moeten leiden tot
  niet-ontvankelijkheid van het OM, dan wel bewijsuitsluiting. De
  rechtbank is van mening dat het middel proportioneel en subsidiair
  ingezet is. De verklaringen van deze twee verdachten/getuigen zijn
  door de rechtbank voor het bewijs gebruikt: De rechtbank heeft
  hierbij in aanmerking genomen dat de bewezenverklaring niet in
  overwegende mate berust op een van deze verklaringen en dat deze
  verklaringen van Stewart en De B. (…) onderling in grote mate
  overeenstemmen en elkaar versterken, terwijl zij voorts in hoge
  mate steun vinden in ander gebezigd bewijsmateriaal.
  Noot

  Kobus L. wordt veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en
  een geldboete van een miljoen gulden. De zaak loopt op dit moment
  in hoger beroep bij het hof.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken