• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 9.4 Gecontroleerde aflevering

  9.4 Gecontroleerde aflevering

  9.4.1 Casus

  (Mede-)plegen van strafbare feiten

  De methode van de gecontroleerde aflevering is een bijzondere
  vorm van projectmatige infiltratie. De risico’s van politile
  corruptie die met deze methode zijn verbonden, zijn derhalve voor
  een deel al aan de orde geweest in de paragrafen 9.2 (informanten)
  en 9.3 (infiltratie). Bij het runnen van informanten en bij
  infiltratie is voortdurend een belangrijke overweging, hoe groot de
  betrokkenheid van de politie kan zijn bij het ontplooien van
  criminele activiteiten. Dit geldt met name voor vormen van
  gecontroleerde aflevering, zo blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande
  casus. Dit voorbeeld laat ook zien wat een en ander betekent in
  termen van corruptie-risico’s.

  Casus 10. Om meer zicht te krijgen op de lokatie van een
  aantal amfetamine/XTC-laboratoria, is in een politie-regio de
  methode van de pseudo-verkoop gebruikt. Die methode hield onder
  andere in dat medewerkers van de desbetreffende regionale criminele
  inlichtingendienst (RCID) in het buitenland, met medeweten van de
  plaatselijke autoriteiten, zelf grondstoffen ter vervaardiging van
  amfetamine/X.T.C. aankochten. Vervolgens werden de aldus verkregen
  grondstoffen door een informant/infiltrant geleverd aan
  verschillende criminele groeperingen. Hierbij was sprake van een
  zogenaamde gecontroleerde aflevering. Het geld dat de RCID-ers
  gebruikten voor het aankopen van de grondstoffen werd vooraf
  betaald door de informant/infiltrant. Hierdoor beschikte de RCID
  regelmatig langere tijd over het geld van de informant/infiltrant
  en over met diens geld vooruit betaalde grondstoffen. Alhoewel ten
  aanzien hiervan geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, was de
  boekhouding die hierover werd bijgehouden summier en werd deze
  bijna niet gecontroleerd. Uit het rijksrecherche-onderzoek dat naar
  onder andere deze methode is ingesteld, blijkt dat maar weinig van
  de leveringen resultaat hebben opgeleverd omdat er lang niet altijd
  een observatie-team beschikbaar was om de leveringen te volgen. De
  Rijksrecherche merkt hierover op dat men zich niet aan de indruk
  kan onttrekken dat dit in een aantal gevallen te maken had met de
  regie die volgens hen meer bij de informant dan bij de RCID lag.
  Het blijkt bovendien dat de verantwoordelijke officieren van
  justitie over deze methode onvoldoende zijn ingelicht.

  Handel in dek-ladingen
  Voor de methode van de gecontroleerde aflevering is het soms
  noodzakelijk om gebruik te maken van complexe, onoverzichtelijke
  netwerken met informanten en (andere) criminele contacten. Dat dit
  in de praktijk op een groot aantal verschillende manieren
  gelegenheid kan bieden aan politile corruptie is in het hoofdstuk
  over de Delta-methode (hoofdstuk 7) aan de orde geweest.

  9.4.2 Interpretatie

  De zaak van de pseudo-verkoop (casus 10) was voor de
  Rijksrecherche aanleiding om ook het functioneren van de
  desbetreffende RCID te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt onder
  meer het volgende. De RCID is niet volgens de geldende CID-regeling
  georganiseerd en de interne leiding is onduidelijk. Bovendien is er
  sprake van onvoldoende gestructureerd en inhoudelijk overleg met de
  CID-officier van justitie. De officier van justitie is onjuist
  ingelicht over de opsporingsmethode die de aanleiding voor het
  onderzoek vormde. De Rijksrecherche concludeert onder meer dat met
  de methode van de pseudo-verkoop weinig kritisch is omgegaan en dat
  de betrokken RCID-ambtenaren te weinig grip op de zaak hadden. Er
  wordt volgens de Rijksrecherche ook te weinig aan interne
  verslaglegging en vastlegging van afspraken gedaan.

  9.4.3 Corruptie-gevoeligheid gecontroleerde aflevering: enkele
  voorlopige conclusies

  Ten aanzien van de methode van de gecontroleerde aflevering en
  de risico’s van politile corruptie die deze methode mogelijk met
  zich brengt, kunnen de volgende voorlopige conclusies worden
  geformuleerd: 1. Bij het gecontroleerd afleveren bestaat het risico
  dat de politie (mede-)dader wordt van strafbare feiten. 2. Bij deze
  methode is het opsporingsapparaat vaak in grote mate afhankelijk
  van informanten/infiltranten. Hierdoor kan de
  afhankelijkheidsrelatie tussen beiden omslaan.

  3. Bij gecontroleerde aflevering gaan vaak grote hoeveelheden
  drugs en drugsgeld om, die gelet op de context moeilijk of niet te
  registreren en te controleren zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken