• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – AH Oosterbeek/Jehova’s Getuigen

  AH Oosterbeek/Jehova’s Getuigen

  Rechtbank Arnhem 18 april 1995, nr. 05/075.090/92
  (Artt. 8, 9 EVRM, 6 Grondwet, 123 Sv (inmiddels vervangen door
  art. 12 Algemene Wet op het binnentreden)) Verdachte wordt
  tenlastegelegd meerdere overvallen te hebben gepleegd, waaronder de
  overval op het
  Albert Heijn filiaal te Oosterbeek in mei
  1990. Daarbij zijn twee personen met behulp van een riot-gun om het
  leven gebracht en is een persoon zwaar gewond geraakt (zie voor een
  uitgebreide beschrijving van feiten en omstandigheden hoofdstuk
  5
  Infiltratie).

  Rechtsvraag:
  Met betrekking tot het infiltratietraject (verbalisant A-807 deed
  zich voor als medeaanhanger van
  Jehova’s Getuigen wist
  zodoende in contact te komen met de verdachte en met hem te spreken
  over zijn criminele verleden, red.)
  voert de raadsman aan dat
  hij niet kan controleren of in casu de ontvankelijkheid van het
  openbaar ministerie in het geding is. De infiltratie zou in strijd
  zijn gekomen met het recht op vrije belijding, individueel of in
  gemeenschap met anderen, van zijn godsdienst. De
  infiltrant/pseudokoper zou in elk geval als getuige gehoord moeten
  worden. De audio- en video-opnamen zijn in strijd met art. 8 EVRM
  (recht op privacy), met een verwijzing naar de zaak Edwards betoogt
  de raadsman dat de in het kader van de infiltratie gemaakte banden
  aan het dossier hadden moeten worden toegevoegd (gelijk de
  Richtlijn infiltratie van de procureurs-generaal).

  De rechtbank oordeelt naar aanleiding van het verzoek de
  infiltrant op de getuigenlijst te plaatsen en de video- en
  audiobanden aan het dossier toe te voegen:
  Na het verhoor van (…), zulks ook met betrekking tot de positie
  van A-807 en de risico’s van zijn verhoor als getuige, en na lezing
  van de processen-verbaal inzake de infiltratie, acht de rechtbank
  niet aannemelijk geworden dat zich tijdens de infiltratie
  wezenlijke onrechtmatigheden hebben voorgedaan. (…) Voorts moet
  worden bedacht dat het bij de infiltratie verzamelde materiaal door
  de rechtbank niet tot het bewijs zal worden gebruikt en dat de
  vraag of er sprake is van onregelmatigheden slechts de
  ontvankelijkheid van het openbaar ministerie zou kunnen raken.
  (…) Nader onderzoek naar de gang van zaken tijdens de infiltratie
  acht de rechtbank dan ook overbodig, en door het achterwege blijven
  daarvan kan de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging
  worden geschaad. A-807 zal niet op de lijst van de getuigen worden
  geplaatst en de video- en audiobanden zullen om dezelfde redenen
  niet aan het dossier worden toegevoegd. De rechtbank met betrekking
  tot verweer dat de infiltratie in strijd was met het recht op
  godsdienst(uitoefening): Door het optreden van de infiltrant A-807
  is de waarborg van genoemd artikel 12 Algemene wet op het
  binnentreden (een rustig en ongestoord verloop van een
  godsdienstuitoefening) en de in artikel 6 van de Grondwet
  neergelegde vrijheid van godsdienst niet geschonden.

  De rechtbank over privacy en het maken van video-opnamen:
  Artikel 8 EVRM staat er – anders dan de raadsman kennelijk meent –
  niet aan in de weg dat in het kader van een onderzoek naar zware
  strafbare feiten als de onderhavige video-opnamen worden gemaakt in
  een door de politie gehuurde caravan c.q. kamer.

  Verdachte wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf,
  dit in weerwil van het rapport (advies) van de psycholoog en de
  zenuwarts, verbonden aan het Pieter Baan Centrum te
  Utrecht.Gecontroleerde aflevering, pseudoverkoop en frontstore


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken