• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Ambtelijk bevel

  Ambtelijk bevel

  HR 3 mei 1988, NJ 1989, 165 en NJB 1988 (33), nr. 240, p. 1207
  e.v.
  (Artt. 43 Sr en 2 lid 1 onder b Opiumwet)
  Met de informatie dat verdachte een aanbod had gedaan op zeer korte
  termijn elke gewenste hoeveelheid amfetamine te kunnen leveren en
  dat hij te kennen had gegeven al vijf jaar in de business te
  zitten, ging een
  informant (nummer 32) naar de politie.
  Daaruit vloeide een vertrouwensaankoop van 1 kilo en een tweede
  definitieve aankoop van een grotere hoeveelheid door de

  burger-infiltrant (informant) voort.
  Rechtsvragen:

  Was de voortzetting van de pseudokoopmethode leidende tot een
  tweede aankoop in strijd met het beginsel van subsidiariteit en dus
  onrechtmatig? En het onvoldoende gronden verwerpen van het verweer
  dat i.c. de opsporing door middel van een burger-informant of wel
  een
  informant niet zijnde opsporingsambtenaar had
  plaatsgevonden.

  Ten aanzien van de toetsing aan proportionaliteit en
  subsidiariteit overwoog het hof dat de aard van het feit, ten
  aanzien waarvan verdenking was ontstaan – amfetaminehandel door
  verdachte op grote schaal – de toepassing van de gevolgde methode
  rechtvaardigde en andere meer gebruikelijke opsporingstechnieken,
  gelet op de ervaringen ten aanzien van verdachte in het verleden,
  onvoldoende effectief geacht konden worden. Het hof toetste
  derhalve expliciet aan de eisen van respectievelijk
  proportionaliteit en subsidiariteit. Op basis van toestemming van
  de officier van justitie voor het in bezit nemen door nr. 32
  (informant/infiltrant) van een al afgesproken (en be-onderhandelde
  prijs en kwaliteit) monster amfetamine en het feit dat
  monsterneming bij een serieuze onderhandeling gebruikelijk is (feit
  van algemene bekendheid), besluit het hof dat nr. 32 verdachte niet
  had gebracht tot andere handelingen dan waarop zijn opzet reeds was
  gericht (Tallon-criterium). Uit de bewijsmiddelen (8.2.3.1/2) leidt
  het hof af dat verdachte zich vanaf het begin van de
  onderhandelingen heeft gepresenteerd als iemand die steeds op korte
  termijn over grote hoeveelheden amfetamine zou kunnen beschikken en
  die daarvoor een regelmatige afzet zocht zodat de pseudokoop en
  tweede koop niet onrechtmatig zijn. De gevolgde methode van
  vooraankoop van 1 kg amfetamine, gevolgd door een tweede aankoop
  van een grotere omvang werd door het hof niet onrechtmatig
  bevonden. De Hoge Raad oordeelt met betrekking tot het plegen van
  strafbare feiten door een burger-infiltrant/informant: Het middel
  miskent dat het in art. 43 Sr bevoegde gezag niet bevoegd kan zijn
  tot het bevelen van een strafbaar feit dat niet (reeds uit andere
  hoofde) gerechtvaardigd is. Uit die bepaling kan niet worden
  afgeleid dat een rechtmatig begaan van een onder normale
  omstandigheden verboden handeling ten dienste van de opsporing van
  een verboden handeling in verdovende middelen slechts voorbehouden
  kan zijn aan opsporingsambtenaren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken