• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Ldi tegen Zwitserland

  Ldi tegen Zwitserland

  EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 m.nt. EAA
  Op 15 maart 1984 informeerde de Duitse politie haar collega’s van
  het kanton Bern, dat een landgenoot in

  gevangenschap 200.000 Zwitserse francs had gevraagd voor de
  aankoop van ongeveer 5 kilogram cocane in Zwitserland. Hierop
  startte de
  rechter-commissaris te Laufen een gerechtelijk
  vooronderzoek. Met toestemming van het Obergericht van het kanton
  Bern en op grond van het Berner Wetboek van Strafvordering beval
  de
  rechter-commissaris de telefoon van de klager af te
  luisteren. Daarnaast besloten de politie te Laufen en een speciale
  drugseenheid, dat een bedigd ambtenaar van de politie van het
  kanton Bern zich zou voordoen als een potentile koper van de cocane
  onder de verzonnen naam Toni. Zij handelden met toestemming van de
  leiding van de kantonale politie en brachten de

  rechter-commissaris te Laufen op de hoogte van hun plan.
  Rechtsvraag:

  Was het aftappen van de telefoon gecombineerd met de
  manipulatie door de undercover agent een inbreuk op Ldi’s recht op
  eerbiediging van zijn privleven in de zin van art. 8 EVRM? Het
  Europees Hof voor de Rechten van de Mens (.39): There is no doubt
  that the telephone interception was an interference with Mr Ldi’s
  private life and correspondence. Such an interference is not a
  breach of this Convention if it complies with the requirements of
  para. 2 of Art. 8. On this point the Court is in agreement with the
  Commission. The measure in question was based on Art. 171b and 171c
  of the Berne Code of Criminal Procedure, which apply – as the
  Federal Court found – even to the preliminary stage of an
  investigation, where there is good reason to believe that criminal
  offences are about to be committed. Moreover, it was aimed at the
  prevention of crime, and the Court has no doubt whatever as to its
  necessity in a democratic society. On the other hand the Court
  agrees with the Government that in the present case the use of an
  undercover agent did not, either alone or in combination with the
  telephone interception, affect private life within the meaning of
  Art. 8. Toni’s actions took place within the context of a real deal
  relating to 5 kg of cocaine. The cantonal authorities, who had been
  warned by German police, selected a sworn officer to infiltrate
  what they thought was a large network of traffickers intending to
  dispose of that quantity of drugs to Switzerland. The aim of the
  operation was to arrest the dealers when the drugs were handed
  over. Toni thereupon contacted the applicant, who said he was
  prepared to sell him 2 kg cocaine, worth 200.000 Swiss francs. Mr
  Ldi must therefore have been aware from then on that he was ingaged
  in a criminal act punishable under Art. (..) and that consequently
  he was running the risk of encountering an undercover police
  officer whose task would in fact be to expose him.

  In short, there was no violation of Art. 8.
  In verband met Ldi’s mogelijkheid getuigen te horen en de beweerde
  schending van art. 6 lid 1 en 3 onder d EVRM overweegt het Europese
  Hof als volgt: In het algemeen vereisen de leden 3 onder d en 1 van
  art. 6 EVRM dat de gedaagde een adequate en behoorlijke gelegenheid
  wordt geboden om een getuige charge te ondervragen en te betwisten,
  ofwel op het moment dat deze zijn verklaring aflegt, ofwel in een
  later stadium van de procedure. I.c. konden of wilden de

  rechter-commissaris noch de rechters ter zitting een
  undercoveragent genaamd Toni als getuige horen (teneinde zijn
  anonimiteit te handhaven en de opsporingsmethoden niet op tafel te
  leggen) en een confrontatie uitvoeren die het mogelijk zou maken de
  verklaringen van Toni tegenover de beweringen van Ldi te zetten;
  bovendien kregen Ldi noch zijn raadsman gedurende enig moment
  tijdens de procedure de mogelijkheid om Toni te ondervragen en
  twijfel te opperen omtrent zijn geloofwaardigheid, hoewel dat
  mogelijk was geweest op een manier dat de veiligheid van Toni en
  zijn inzetbaarheid als undercoveragent bij toekomstige acties
  zouden zijn gewaarborgd. De rechten van de verdachte werden zodanig
  beperkt dat dat de klager geen eerlijk proces had. I.c. was er een
  schending van art. 6 lid 1 juncto 3 sub d EVRM.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken