• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Coral Sea

  Coral Sea

  HR 26 april 1994, NJ 1994, 736
  (Artt. 3 onder b Opiumwet, 457 lid 1 aanhef onder 2 Sv
  (herzieningsomstandigheid))
  De veroordeelde verdachte (P.S.)
  vraagt herziening aan van de uitspraak van het gerechtshof
  Amsterdam van 28 april 1992 omdat hij meent dat het onderzoek in
  deze zaak is aangevangen op basis van een vals informantendossier
  (D 20) van de douane, valse informatie verstrekt door diezelfde
  douane aan de FIOD en een vals proces-verbaal (43/91) bevattende
  valse informatie-formulieren. Ter staving van deze stelling is een
  afschrift van een proces-verbaal van de Rijksrecherche bij de
  aanvrage tot herziening gevoegd. Zeer verkorte inhoud hiervan:
  Argwaan ontstond omdat betaling van een boete van f. 15.000 direct
  kon plaatsvinden, terwijl de kraanmachinist daarentegen onvoldoende
  betaling had ontvangen voor door hem verricht werk.
  Douaneambtenaren gaan daarop de gangen na van de bemanningsleden
  van de Coral Sea (schip), de inschrijving (van een van hen) in een
  hotel onder een valse naam, door tussenkomst personeel hotel in
  zijn tas uit kluis gesnuffeld (zat een groot geld bedrag in). Om
  toch de douanerecherche te kunnen inschakelen – daar was haast bij
  want de tas zou de volgende dag worden opgehaald – werd besloten
  een informant in te voeren die zogenaamd in het begin van het
  onderzoek de tip zou hebben gegeven dat een schip verdovende
  middelen in Amsterdam zou worden overgeladen en dat daarbij een
  groep Beverwijkse criminelen betrokken was. Ook zou deze informant
  de tip hebben gegeven dat in een hotel in Haarlem de kassier van
  deze groep zat met een paar ton, verband houdend met handel in
  verdovende middelen.

  Inschakeling van de douanerecherche leidde tot aanhouding van
  JPB en PJL. In het verdere onderzoek kwam naar voren dat met het
  desbetreffende schip, een klein jaar geleden, een partij van 15.000
  kg hashish was afgezet op de kust van Canada. Die lading is
  destijds in beslag genomen. Verzoeker, P.S., heeft niets te maken
  met de invoer in Nederland, maar is veroordeeld wegens zijn
  betrokkenheid bij het transport van hashish naar Canada.

  Conclusie A-G mr Fokkens:
  Adviseerde in eerste conclusie tegen een herziening n deze zaak,
  want er is wel inbreuk op de rechten B en/of L, maar geen enkele
  aanwijzing dat enig recht van verzoeker daarbij in het geding was.
  Getwijfeld wordt aan de juistheid van de stelling dat het tegen hem
  gebruikte bewijsmateriaal als vrucht van het gewraakte optreden te
  beschouwen is (geen enkele indicatie dat verklaringen slechts zijn
  gegeven dankzij confrontatie). Nadere conclusie:

  Tot hoe ver werkt aanvankelijk onrechtmatig handelen door? Bij
  nader inzien toch voldoende redenen om de rechter te laten
  onderzoeken of er tussen de onrechtmatige opsporing en het latere
  onderzoek tegen verzoeker een zodanig verband bestaat, dat ook in
  deze zaak de officier van justitie niet-ontvankelijkheid moet
  worden verklaard of vrijspraak moet volgen.

  Hoge Raad (samengevat):
  Door dit proces-verbaal van het zogenaamde informantendossier is
  valse informatie aan de rechter voorgelegd. Het proces-verbaal van
  de Rijksrecherche geeft steun aan de stelling dat de
  bewezenverklaring in onderhavige zaak in belangrijke mate berust op
  bewijsmiddelen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. De Hoge
  Raad heeft het ernstige vermoeden dat het Hof, indien daarvan op de
  hoogte, niet tot een veroordeling zou zijn gekomen doch de officier
  van justitie niet-ontvankelijk zou hebben verklaard dan wel
  aanvrager zou hebben vrijgesproken. De Hoge Raad verwijst de zaak
  naar het gerechtshof ‘s-Gravenhage teneinde opnieuw behandeld en
  afgedaan te worden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken