• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Foto’s Zeedijk

  Foto’s Zeedijk

  HR 25 juni 1985, NJ 1986, 109 m.nt ThWvV
  (Art. 2 lid 1 onder b Opiumwet)
  I.c. gaat het om het gebruik van foto’s die tijdens de observatie
  van een pand door een politiefotograaf zijn gemaakt. De politie
  vermoedde namelijk dat in dit pand gehandeld werd in verdovende
  middelen. Op die foto’s komen personen voor die zich in of bij dat
  pand hebben opgehouden. De foto’s zijn gebruikt in het
  opsporingsonderzoek tegen een aantal verdachten.

  Rechtsvraag:
  Verweer in eerste aanleg en in hoger beroep: Dat een groot aantal
  foto’s is genomen van mensen, die regelmatig op de Zeedijk te
  Amsterdam ter hoogte van (..), welke foto’s bij het verder
  ingestelde onderzoek zijn gebruikt ter herkenning; dat de
  gefotografeerde personen niet als verdachten konden worden
  aangemerkt; dat immers het enkel zich op een verdachte plaats
  bevinden nog geen verdenking met zich meebrengt; dat mitsdien deze
  foto’s en het daarmee verkregen bewijs onrechtmatig zijn verkregen
  en daarom niet tot het bewijsmateriaal kunnen dienen.

  Hof: Overwegend, dat het hof dit verweer verwerpt omdat niet
  valt in te zien waarom van een reeks in het kader van een
  opsporingsonderzoek op de plaats van dat onderzoek gemaakte foto’s
  van personen alleen voor het bewijs gebruikt mogen worden die
  waarop personen staan tegen wie ten tijde van het fotograferen
  reeds de verdenking bestond dat zij zich aan een strafbaar feit
  hadden schuldig gemaakt. HR: Aldus heeft het hof het verweer op
  goede grond terecht verworpen. (Zie in gelijke zin HR 13 oktober
  1992, NJ 1993, 223 m.nt Sch)


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken