• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Inlichtingen PTT

  Inlichtingen PTT

  HR 8 november 1994, (nr. 97.639) NJB 27 januari 1995, nr. 15 p.
  54-55
  (Artt. 11 lid 3 Wet Persoonsregistratie en 6 en 8 EVRM)
  1. Het verstrekken van inlichtingen over telefoonnummers en
  tenaamstellingen van telefoonaansluitingen valt niet onder bereik
  van art. 125f (oud) Sv en levert een inbreuk op de privacy (art 8
  EVRM). Hoge Raad:

  Ook voor zover het middel bedoelt te betogen dat het verstrekken
  van inlichtingen over telefoonnummers en tennaamstellingen van
  telefoonaansluitingen moet gelden als inbreuk op het private life
  in de zin van het eerste lid van art. 8 EVRM welke niet is in
  accordance with the law and (…) necessary (…) in the interests
  of (…) public safety or (…) for the prevention of disorder or
  crime (…) in de zin van het tweede lid van art. 8 EVRM, en om die
  reden onrechtmatig is, faalt het, Ingevolge art. 11 tweede lid van
  de Wet Persoonsregistraties (WPR) kan de PTT de gevraagde
  inlichtingen verschaffen indien daartoe een dringende en gewichtige
  reden bestaat. ‘s Hofs oordeel dat een redelijke verdenking dat een
  misdrijf als is voorzien in de Opiumwet is gepleegd zodanig
  dringende en gewichtige reden oplevert en het verschaffen van de
  bedoelde inlichtingen rechtvaardigt, is juist.

  2. Verweer: Printgegevens kunnen alleen verschaft worden over
  het verleden, de vordering is erop gericht die situaties
  administratief te vereenvoudigen door een verzoek te doen voor een
  bepaalde periode en deze te verlengen.

  Hoge Raad:
  Het verweer stoelt op de opvatting dat onder een vordering als
  bedoeld in art. 125f (oud) SV niet mede is begrepen een vordering
  tot het verstrekken van inlichtingen ter zake van het in dat
  artikel bedoelde verkeer, dat heeft plaatsgevonden nadat genoemde
  vordering is gedaan. Die opvatting vindt echter geen steun in de
  tekst van meer genoemde bepaling noch in de geschiedenis van de
  totstandkoming daarvan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken