• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Leander

  Leander

  EHRM 26 maart 1987, NJCM-bulletin 13-2 (1988) p. 148-166
  (Artt. (6,) 8, 10 en 13 EVRM + 13 Besluit Veiligheidsonderzoeken
  Zweden (uitvoeringsinstructie: een geheim KB))

  De klacht van Leander kwam er in hoofdzaak op neer dat hem, naar
  Zweeds recht onvoldoende mogelijkheden werden geboden zich teweer
  te stellen tegen de te zijnen aanzien uitgesproken verdenking een
  verhoogd veiligheidsrisico te zijn. Leander wenste in aanmerking te
  komen voor een (tijdelijke) aanstelling in openbare dienst bij het
  marine-museum. Het betrof een vertrouwensfunctie omdat uit de
  hoofde van die functie ook (mogelijk beperkt) toegang zou zijn tot
  een aantal magazijnen en historische objecten op de naastgelegen
  marinebasis. Het veiligheidsonderzoek omvatte onder meer onderzoek
  van gegevens uit een geheim politieregister van de Nationale
  politie raad. Het opnemen van gegevens over Leander geschiedde
  hoofdzakelijk op grond van een geheim KB uit 1973, een
  instructiebesluit ter uitvoering van het Besluit
  Veiligheidsonderzoeken 1969. Voor registratie van gegevens en
  verstrekking daarvan zouden in genoemd KB allerlei garanties zijn
  ingebouwd ter verzekering van de juistheid. Leander vermoedde dat
  zijn verleden (dat is zijn vroegere lidmaatschap van de Zweedse
  communistische partij, het deel uitmaken van een links-liberaal
  tijdschrift, het tijdens zijn diensttijd actief zijn in de
  soldatenvakbond en de Zweedse bond voor bouwarbeiders en het maken
  van enkele reizen naar Oostbloklanden) de negatieve uitkomst van
  het veiligheidsonderzoek had bepaald.

  Het Europees Hof beantwoord de volgende vragen:
  A. Whether there was any interference with an Art. 8 right?
  It was uncontested that the secret police-register contained
  information relating to Mr. Leander’s private life. Both the
  storing and the release of such information, which were coupled
  with a refusal to allow Mr. Leander an opportunity to refute it,
  amounted to an interference with his right to respect to private
  life as guaranteed bij Art. 8 .1.

  B. Whether the interference was justified?
  1. Legitimate aim? Yes, protection of national security.
  2. In accordance with law?
  a. General principles: Interference must have some basis in
  domestic law. Accessible to the individual concerned and its
  consequences for him foreseeable. Special context of secret
  controls of staff in sectors affecting national security cannot be
  the same as in many other fields. Nevertheless (…) the law has to
  be sufficiently clear in its terms to give them an adequate
  indication as to the circumstances in which and the conditions on
  which the public authorities are empowered to resort to this kind
  of secret and potentially dangerous interference with private life
  (.67, p. 32).

  b. Application in the present case: The interference had a valid
  basis in domestic law, namely (Besluit Veiligheidsonderzoeken
  1969)
  Accessable/foreseeable? Ordinance does confer a wide discretion on
  the National Police Board as to what information may be entered in
  the register. Limited by law (welke info mag worden opgeslagen): No
  entry is allowed merely for the reason that a person, by belonging
  to an organisation or by other means, has expressed a political
  opinion. Information necessary for the special police service and
  to be intended to serve the purpose of preventing or detecting
  offences against national security, etc. Ordinance contains
  explicit and delailed provisions as to what information may be
  handed out, the authorities to which information may be
  communicated, the circumstances in which such communication may
  take place and the procedure to be followed by the National Police
  Board when taking decisions to release information. Therefore in
  accordance with law.

  3. Necessary in a democratic society in the interest of national
  security? Pressing social need, proportionate to the legitimate
  aim.
  In these circumstances, the court accepts that the margin of
  appreciation available to the respondant State in assessing the
  pressing social need in the present case, and in particular in
  choosing the means for achieving the legitimate aim of protecting
  national security, was a wide one. (…) there exist adequate and
  effective guarantees against abuse. (…) the Government invoked
  twelve different safeguards… (zie p. 151-152). Waarbij vooral
  door het Hof grote waarde werd gehecht aan: de aanwezigheid van
  parlementarirs in de Nationale politie raad (met vetorechten) en
  het toezicht van de kant van de Justitiekanselier, de Ombudsman en
  de vaste kamer commissie voor Justitie.

  The interference to which Mr. Leander was subjected cannot
  therefore be said to have been disproportionate to the legitimate
  aim pursued.
  Ook de verweren met betrekking tot de schending van art. 10 EVRM
  (vrijheid van meningsuiting) en art. 13 (effective remedie) slagen
  niet.
  Voor de volledige uitspraak: zie publications of the European Court
  of Human Rights, Serie A, Vol. 116, 26 maart 1987, Straatsburg
  1987.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken