• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Niemietz

  Niemietz

  Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 december 1992, NJ
  1993, 400 m.nt. EJD (Artikel 8 EVRM)
  Tegen Klaus Wegener werd in januari 1986 in Mnchen een procedure
  gestart wegens belediging. In een brief aan de rechtbank van
  Freising, ondertekend door ene Klaus W., werd namelijk de
  handelwijze van een rechter, tijdens een proces tegen een werkgever
  die uit overtuiging had geweigerd voor zijn werknemers
  kerkbelasting af te dragen, ondemocratisch en terroristisch
  genoemd. In het kader van dit onderzoek was een huiszoekingsbevel
  uitgevaardigd dat betrekking had op het kantoor van de advocaat
  Niemietz. Niemietz was een aantal jaren voorzitter geweest van de
  Antiklerikaler Arbeitskreis, een werkgroep van de Freiburgse partij
  Bunte Liste, waaraan Klaus Wegener verbonden was geweest (de
  voornoemde brief was blijkens het onderschrift geschreven in naam
  van Antiklerikale Arbeitskreis geschreven). Tot eind 1985 werd de
  post voor de Bunte Liste, naar het kantoor van Niemietz (klager in
  dit geding) gestuurd. Door middel van deze huiszoeking hoopten de
  autoriteiten meer over Wegener te weten te komen.

  Rechtsvraag:
  Was de huiszoeking in strijd met het recht op privacy, art. 8
  EVRM?
  Het Europese Hof:
  A. Was there an interference ?
  The court does not consider it possible or necassary to attempt an
  exhaustive definition of the notion of private life. However, it
  would be too restrictive to limit the notion to an Inner circle in
  which the individual may live his own personal life as he chooses
  and to exclude therefrom entirely the outside world not encpmpassed
  within that circle. Respect for private life must also comprise to
  a certain degree the right to establish and develop relationships
  with other human beings. There appears, furthermore, to be no
  reason of
  principle why this understanding of the notion of private life
  should be taken to exclude activities of a professional or business
  nature since it is, after all, in the course of their working lives
  that the majority of people have a significant, if not the
  greatest, opportunity of developing relationships with the outside
  world. (…) Algemene overweging (31): More generally, to interpret
  the words private life and home as including certain professional
  or business activities or premises would be consonant with the
  essential object and purpose of Art. 8, namely to protect the
  individual against arbitrary interference bij the public
  authorities. Omstandigheden: Warrant issued a search for, and a
  seizure of, documents – without qualification or limitation.
  Examination of four cabinets with data concerning clients as well
  as six individual files. Conclusie: An interference with his rights
  under Art. 8.

  B. Was the interference in accordance with law?
  It was based on suspicion rather than facts and so did not meet the
  conditions laid down by Art. 103 Code of Criminal Procedure and
  since it was intended to circumvent the legal provisions
  safeguarding professional secrecy.

  C. Did the interference have a legimate aim or aims?
  Yes, the prevention of crime and protection of the rights of
  others.
  D. Was the interference necessary in a democratic?
  On the other hand, the warrant was drawn in broad terms, in that it
  ordered a search for and a seizure of documents, without any
  limitation, revealing the identity of the author of the offence
  letter; this point of special significance where, as in Germany,
  the search of a lawyer’s office is not accompanied by any special
  procedural safeguards, such as the presence of an independent
  observer. More importantly, having regard to the materials that
  were in fact inspected, the search impinged on professional secrecy
  to an extent that appears disproportionate in the circumstances; it
  has, in this connection, to be recalled that, where the lawyer is
  involved, an encroachment on professional secrecy may have
  repercussions on the proper administration of justice and hence on
  the rights guaranteed by Art. 6 of the Convention.

  Noot EJD: Kon men al uit het Chappell-arrest de conclusie
  trekken, dat een kantoor onder de privacy-bescherming valt, thans
  zegt het Hof ondubbelzinnig dat zakelijke activiteiten (en de
  ruimten van een individu) onder de bescherming van art. 8 EVRM. Het
  Hof komt daar langs drie wegen: 1. een groot deel van het
  individuele leven speelt zich af op het werk; 2. er is geen
  onderscheid te maken tussen priv- en zakelijke communicatie; 3.
  zakelijke activiteiten kunnen zowel op een huisadres als een
  kantooradres worden ontplooid. Twee aspecten, te weten het
  huisrecht en privacy op de werkplek worden verder in de noot nader
  belicht. Bijzonderheden: Vergelijk relationele (o.m.
  Chappell-arrest, NJ 91, 522 en Huvig en Kruslin NJ 1991, 523) en
  informationele privacy (o.m. Gaskin-zaak, NJ 91, 659).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken