• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – Omgekatte auto’s

  Omgekatte auto’s

  Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 12 juni 1992, park.nr. 037.044/92 en
  Hof ‘s-Hertogenbosch 19 december 1992, park. nr 20.001178.92
  (Artt. 311 lid 1 aanhef onder 4 j 310, 219 aanhef onder 1 j 45
  Sr en 150 j 148 lid 3 Sv)
  Op 20 december 1992 deelde de
  politie, de officier van justitie telefonisch mede, dat uit CID
  informatie was gebleken, dat in een bepaalde schuur gestolen auto’s
  waren ondergebracht om omgekat te worden (dat is het voorzien van
  een ander chassisnummer en dergelijke om weer verkocht te kunnen
  worden). De officier besloot op grond van de bepaling van de schouw
  (art. 150 Sv juncto 148 lid 3 Sv) in die schuur te gaan kijken,
  teneinde de juistheid van die informatie vast te stellen. De
  rechthebbende op die schuur werd hiervan niet op de hoogte
  gesteld.

  De bedoeling was om na vaststelling van de juistheid van die
  informatie, de schuur onder observatie te nemen teneinde eventuele
  verdachten bij het omkatten op heterdaad te kunnen betrappen. De
  auto’s bleken inderdaad gestolen te zijn, twee daarvan zelfs de
  avond tevoren. De officier van justitie maakte van de schouw
  (inkijkoperatie) – conform art. 148 lid 3 een proces-verbaal op en
  voegde dat bij het dossier. Noot De rechtbank nam dit
  proces-verbaal in haar vonnis als bewijsmiddel op en veroordeelde
  de verdachte terzake van onder meer diefstal.

  De verdachte ging in appl, overigens niet in verband met de
  inkijkoperatie, waarna het hof een zogenaamd kop en staart vonnis
  wees en de verdachte eveneens veroordeelde, maar nu echter ten
  aanzien van het subsidiair tenlastegelegde: de opzetheling van die
  auto’s.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken