• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Wijziging Voorschriften Pilot Pepperspray

  Politie krijgt veel ruimere mogelijkheden voor gebruik peperspray

  Op 4 juli startte het Pilotproject Pepperspray in de regio’s Brabant Noord, Groningen, Drenthe (district Noord Drenthe) en Rotterdam-Rijnmond. In deze gebieden mocht de politie peperspray gebruiken in bedreigende situaties. De grens om het middel in te zetten was vrij hoog gesteld. De politie mocht het gebruiken als alternatief voor het pistool. De pilot zou duren tot 1 oktober, om daarna door de Universiteit van Nijmegen geëvalueerd te worden. De afgelopen maanden is er ruim zeventig keer gebruik gemaakt van het middel. De politie is zeer tevreden over het gebruik.

  lees meer

  Politie tevreden over pepperspray – AD 12-9-2000

  Algemeen Dagblad, 12 september 2000

  Groningen – Politieregio’s die hebben geëxperimenteerd met pepperspray zijn positief over het gebruik van het nieuwe wapen. Ermee dreigen is vaak al voldoende om dronken of agressieve mensen in het gareel te krijgen. De spray is tot nu toe 71 keer als wapen ingezet, waarvan 62 keer door de Rotterdamse politie. Eind september wordt aan de hand van de ervaringen in de proefgebieden besloten of de pepperspray algemeen wordt ingevoerd.

  Pepperspray Werkt Niet – Groninger Gezinsbode 2 augustus 2000

  Groninger Gezinsbode, 2 augustus 2000

  Ondanks het toedienen van pepperspray, het nieuwste ‘wapen’ van de Groninger politie slaagde een 29-jariger stadjer er in een agente in haar arm te bijten. De agressieve man was in een hevige ruzie met zijn broer verwikkeld toen de politie arriveerde om de orde te herstellen. Drie agenten moesten er aan te pas komen om de man tot bedaren te brengèn. Twee agenten liepen door schoppen e slaan van de verdachte kneuzingen op. Een agente een bijtwond. De schermutselingen vonden plaats in de Slachthuisstraat.

   

  Pepperspray helpt niet tegen honden

  Telegraaf, maandag 7 augustus 2000

  Van onze correspondent

  OYEN – De politie in het Oost-Brabantse Oyen heeft dit weekeinde tevergeefs geprobeerd om een agressieve hond met pepperspray uit te schakelen. Al snel werd duidelijk dat het spul niet op honden werkt. De hond is daarna door de politie doodgeschoten.
  De melding die bij de politie binnenkwam was dat een Mechelse herder een man had aangevallen. Toen de politie ter plaatse kwam, trof men in de Bernhardstraat een aantal mensen aan achter een hekwerk: ze durfden de straat niet meer op omdat de hond zich heel vreemd gedroeg. Toen de agenten uit de dienstwagen wilde stappen, kwam de hond direct op hen af.
  De hond werd klemgezet met een politieauto. Het lukt echter niet om het dier te vangen of met pepperspray uit te schakelen, waarna de hond met een gericht schot werd afgemaakt.

  Eerste Dief gepakt met Pepperspray – Telegraaf 11-7-2000

  Telegraaf, dinsdag 11 juli 2000

  Van onze correspondent

  GRONINGEN – Groningse agenten hebben een inbreker overmeesterd door hem pepperspray in het gezicht te spuiten. Het is in Groningen het eerste ‘pepperspray-slachtoffer’ sinds vorige week de proef van start is gegaan.
  Behalve in de stad Groningen zijn agenten in Brabant, Rotterdam en Noord-Drenthe met het bijtende spul uitgerust.
  De Groningse agenten trokken het spuitwapen bij een inbraak in een schoenenzaak aan de Oude Ebbingestraat in      Groningen. Toen agenten bij de schoenenwinkel kwamen, stoof hen een man met een breekijzer in de hand tegemoet. Een van de politiemannen werd omver gelopen, de andere agent greep de inbreker vast. Omdat hij de politieman bedreigde en woest te keer ging, werd hij met pepperspray overmeesterd.
  “Het was meteen over met het geweld. De 42-jarige inbreker is in de auto gezet en behandeld met tissues met daarop een verzachtend middel. Op het politiebureau heeft hij meteen een ‘oogdouche’ gehad. Zijn kompaan (32) is even later gearresteerd”, zegt politiewoordvoerder P. Boomsma.

  Politie gaat met peperspray de straat op – Telegraaf 4-7-2000

  Persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken

  Praktijkproef met pepperspray in vier politieregios
  Een persbericht bij het onderwerp Politie

  3 juli 2000

  Vanaf vandaag starten de politieregios Brabant Noord, Groningen, Drenthe(district Noord Drenthe) en Rotterdam-Rijnmond een praktijkproef met pepperspray. Een onderzoeksteam zal in samenwerking met de universiteit van Nijmegen zoveel mogelijk gegevens verzamelen om onder meer te kunnen vaststellen of pepperspray aan de verwachtingen voldoet, of de politie veilig en effectief met het nieuwe geweldmiddel kan optreden en of de speciale opleiding voor de politiemedewerkers voldoet. Verder wordt onderzocht of de nazorg goed is geregeld. In totaal 3700 politieagenten doen aan de pilot mee die gedurende de maanden juli, augustus en september wordt gehouden.

  lees meer

  Voorschriften Pilot Pepperspray

  Uit: Staatscourant 30 juni 2000, nr. 124 / pag. 8

  7 juni 2000/Nr. EA2000/U72757
  Directie Politie

  De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,
  Gelet op artikel 15 van de Bewapeningsregeling politie;

  Besluiten:

  Artikel 1
  In deze voorschriften wordt verstaan onder:
  a. ministers: de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie;
  b. ambtenaar: een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Politiewet 1993 met een rang hoger dan die van surveillant en een aspirant voor de duur dat hij de praktijkstage volgt;
  c. pepperspray: het geweldmiddel van het merk Defence technology, type Mk-3, bestaande uit een straal vloeistof uit een spuitbus, waarmee een persoon tijdelijk onder controle kan worden gebracht;
  d. nazorgmiddel: een middel bestemd voor de nazorg, bedoeld in artikel 6, te weten:
  1º. nazorgspuitbus: de spuitbus van het merk Mace Security International, type Cool it;
  2º. nazorgtowelette: de towelette van het merk Mace Security International, type Cool it;
  3º. oogdouches: de oogdouches die voldoen aan de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde technische specificaties.
  e. slag- of steekwapen: een wapen, niet zijnde een vuurwapen, waarmee een verwonding aan een persoon kan worden toegebracht, waaronder mede een injectienaald wordt verstaan.

  lees meer

  Om te huilen – Hervormd Nederland 27 mei 2000

  Pepperspray: de rumoerige carrière van een spuitbusje

  Sebastiaan van der Lubben / Persbureau L|E|M|M|A
  Hervormd Nederland 27 mei 2000

  De politie is steeds vaker slachtoffer van geweld, zegt de politie. Daarom heeft de agent een nieuw wapen nodig: een spuitbusje met pepertraangas. Volgende maand begint in Nederland een omstreden experiment. De pepperspray wordt ingevoerd. Maar in Amerika, waar dit ‘wondermiddel’ vandaan komt, willen ze er al weer van af. Hoe is het mogelijk dat naar de kritiek van talloze deskundigen hier niet wordt geluisterd? 

  Wat als een arrestant te agressief is voor de wapenstok, maar nog lang niet rijp voor een kogel in zijn been? Dan gaapt er een gat tussen beide wapens dat moet worden opgevuld, zeggen politici en politiekopstukken. En ook koningin Beatrix, zoals onlangs in de Volkskrant uitlekte na een gesprek van het staatshoofd met enkele Kamerleden.
  Volgende maand start daarom bij drie politiekorpsen een experiment met het uit Amerika overgewaaide pepperspray. Het is een uiterst agressief traangas uit een spuitbus, dat de grootste bruut snikkend op zijn knieën dwingt. De werkzame stof, een concentraat van cayennepeper, laat ogen tranen, veroorzaakt een brandend gevoel op de huid en ontneemt de arrestant de adem. Onwillige wetsovertreders zijn binnen luttele seconden gereduceerd tot een kleuter die net op de broek heeft gehad.
  Het pepertraangas heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke carrière gemaakt. Dertig jaar geleden gebruikten Amerikaanse kampeerders het tegen opdringerige beren. Postbodes gingen het gebruiken tegen blaffende – en bijtende – honden. Onder invloed van de vrouwenbeweging werd de spuitbus een gewaardeerd zelfverdedigingsmiddel tegen aanranders.

  lees meer

  Oplossing tegen Peperspray

  MUIS ZONDER PEPPER-SPRAY-GEN KAN OPROER KRAAIEN

  NRC Handelsblad 15 april 2000

  Muizen waarin het gen voor de hittegevoelige vinelloïdereceptor (VR1) is uitgeschakeld, hebben geen last van flink gepeperd drinkwater of een injectie van peperextract in hun achterpoot. Ook reageren ze nauwelijks als ze op een hete ondergrond worden gezet of als onderzoekers hun staart in heet water dopen. De belangrijste ontdekking is echter dat deze muizen ook minder pijn ervaren van door beschadigen of ontstekingen gezwollen weefsel. De onderzoekers die de muizen zonder de vinelloïdereceptor maakten denken dat een stofje dat de VR1-receptor  blokkeert een belangrijke pijnstiller kan zijn bij zeurende interne pijnen.
  (Science, 14 april)

  lees meer

  Vervroegde Invoering

  Brief van Minister Peper over vervroegde invoering Peperspray

  26345 Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002

  nr. 30 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  ‘s-Gravenhage,  19 januari 2000

  Op 9 november j.l. heeft uw Kamer een motie van het lid Scheltema-de Nie aanvaard (26345, nr. 24). Daarin wordt kort gezegd verzocht te komen tot versnelling van het invoeringsproces van pepper spray. Een motie van het lid Rietkerk om pepper spray reeds per medio 2000 in te voeren, is aangehouden. In het naar aanleiding van de motie gevoerde debat heb ik  toegezegd te zullen aangeven op welke wijze de gewenste versnelling kan worden bereikt.

  Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie worden onderstaand de stand van zaken en de voornaamste genomen maatregelen met betrekking tot dit onderwerp, weergegeven.

  lees meer

  Brief van Minister De Vries d.d.6 april 2000

  Brief van Minister De Vries d.d.6 april 2000

  Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

  De voorzitter van de Tweede Kamer

  der Staten-Generaal

  Postbus 20018

  2500 EA Den Haag

  Onderwerp
  Informatie ten behoeve van algemeen overleg op 12 april 2000  Datum 6 april 2000

  Ons kenmerk
  EA2000/U63409

  Onderdeel
  directie Politie
  In deze brief stel ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, vooruitlopend op het algemeen overleg dat de vaste kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Justitie hebben gepland voor 12 april a.s., op de hoogte van een aantal zaken dat van belang is voor een adequate behandeling van de geagendeerde onderwerpen.

  lees meer

  Astmapatiënten geen doelgroep

  Politie ziet geen gevaar voor astmapatiënten omdat ze geen “doelgroep” zijn

  In het Algemeen Dagblad van 8 april wordt ACP-voorzitter Vogel geciteerd. Hij ziet geen enkel gevaar voor astmapatiënten bij het gebruik van peperspray, aangezien astmapatiënten geen “doelgroep” van de politie zijn. Astmapatiënten veroorzaken namelijk geen problemen.

  lees meer

  Pepperspray in Seattle

  picture from InTheseTimes

  Tear Gas And Pepper Spray Can Be Deadly

  by Terry Allen published in In These Times , March 9, 2000

  The tons of tear gas and pepper spray munitions Seattle police used on demonstrators and bystanders alike at the anti-WTO demonstrations last December contained chemicals implicated in lung problems, eye damage and even death. Contrary to conventional wisdom, the effects of these chemical weapons are not always confined to 15 or so minutes of intense pain and incapacitation. According to manufacturers’ documents, military research and medical literature, each of these agents carries short- and long-term health risks; various formulations contain potential carcinogens.

  lees meer

  Astma Fonds vreest pepperspray

  Parool 4 maart 2000

  (Van een verslaggever)

  AMSTERDAM –  Het Astma Fonds is bezorgd, over de invoering van pepperspray bij de politie. Het vindt dat het middel onevenredig grote schade toebrengt aan mensen met een luchtwegaandoening. “Dat kan tot de dood gaan, zegt hoofd patiëntenzorg T. Rolle. Dat is misschien enigszins theoretisch, maar in hectische omstandigheden is niet ondenkbaar dat de zorg niet op tijd is.

  Het Astma Fonds heeft al eerder bedenkingen geuit, maar is echt gealarmeerd nu het Leids Universitair Medisch Centrum toch geen proef zal uitvoeren met de spray op cara-patiënten.

  lees meer

  Peperspray is ‘kijk es we doen iets’-middel

  Karin Dekker

  Trouw, 24 februari 2000, opinie-pagina

  Een proef waarbij drieduizend agent worden uitgerust met peperspray, dreigt door te gaan ondanks kwalijke effecten op carapatienten. Het zou veel beter zijn agenten meer te trainen hoe met allerlei geweldssituaties om te gaan, dan ze weer een nieuw middel te geven.

  Tot vorig was er nauwelijks draagvlak voor de peperspray. Niet in de Tweede Kamer, niet bij politiebonden en ook schillende beraden van korpsbeheerders, commissarissen en hoofdofficieren. In de zomer van 1999 besloot het kabinet desondanks om medio 2001 met peperspray te beginnen. Als belangrijkste reden werd het ‘gat’ tussen wapenstok en vuurwapen genoemd. Door dat op te vullen wordt de veiligheid van de agent vergroot, aldus politieminister Peper.

  lees meer

  Onmiddelijk op de knieën

  Louis Cornelisse

  Trouw, 24 februari 2000

  Tussen wapenstok en vuurwapen ligt de peperspray. Het alternatief tussen klap en kogel is minder ideaal dan op het eerste gezicht lijkt. Vandaag praat de Tweede Kamer over de invoering.

  Nog voordat het parlement een besluit heeft genomen, wordt al druk geoefend met de peperspray. De regio’s Rotterdam-Rijnmond, Groningen en Brabant zijn aangewezen als proefkorpsen. Zegt de politiek ‘ja’, dan kunnen de drieduizend frontliners zó de straat op. Met aan de koppel, tussen de Walther P 5, de boeien, de wapenstok en de mobilofoon, het spuitbusje met peperspray.
  De Rotterdamse instructeur Arie Ponsen kan bijna niet wachten. In de Korpskrant steekt hij de loftrompet over de peperspray: ‘Het unieke van, dit (gewelds-)middel is, dat het geen letsel veroorzaakt.’ De trainer is niet onder de indruk van de 32 gevallen in de Verenigde Staten, waarbij wordt vermoed dat de verdachte (mede) is overleden aan de dosis bloeddrukverhogende nevel. Er is slechts één zaak echt bewezen, weet Ponsen. Die arrestant had allerlei longafwijkingen.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>