• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Sluipend Europol

  De Groene Amsterdammer van 16 april 1997

  door Wil van der Schans

  Europol wordt toch de Europese FBI waar Helmut Kohl van droomt. Uit nieuwe documenten blijkt dat Brussel bezig is de Europolitie van nieuwe mandaten en bevoegdheden te voorzien. De nationale politiek staat met een mond vol tanden.

  NOORDWIJK 5 en 6 februari 1997. In Hotel Huis ter Duyn krijgt minister Sorgdrager een historische kus van haar Franse collega Toubon. De ruzie tussen Nederland en Frankrijk over de harmonisering van het drugsbeleid wordt hier liefdevol bijgelegd. Terwijl de voltallige internationale pers uitgebreid verslag doet van deze galante gebeurtenis, wordt op de tweede verdieping van Huis ter Duyn driftig doorvergaderd. Onder voorzitterschap van directeur-generaal Vreemdelingenbeleid en Internationale Zaken J. Demmink van het ministerie van Justitie bespreekt ‘de Groep op Hoog Niveau’, de zogeheten High Level group, het Europees actieplan voor de georganiseerde misdaad.

  lees meer

  De geheime politie van Europa

  ‘De directeur van Europol wordt de onderkoning van Europa!’

  ‘Dit is de geheime politie van Europa’ constateert prof. mr. G. Mols, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Maastricht. Hij heeft net een vertrouwelijke nota ter voorbereiding van het Verdrag van Amsterdam gelezen, het ‘Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol’.
  Het Nederlands voorzitterschap stelt voor Europol vrij te stellen van rechtsvervolging. ‘Een vreemd document’ vindt de hoogleraar, ‘dit kan absoluut niet.’ lees meer

  Sluipend Europol

  De Groene Amsterdammer van 16 april 1997

  Europol wordt toch de Europese FBI waar Helmut Kohl van droomt. Uit nieuwe documenten blijkt dat Brussel bezig is de Europolitie van nieuwe mandaten en bevoegdheden te voorzien. De nationale politiek staat met een mond vol tanden. lees meer

  De geheime politie van Europa

  ‘De directeur van Europol wordt de onderkoning van Europa!’

  Gepubliceerd in Politie Magazine, januari 1998

  ‘Dit is de geheime politie van Europa’ constateert prof. mr. G. Mols, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Maastricht. Hij heeft net een vertrouwelijke nota ter voorbereiding van het Verdrag van Amsterdam gelezen, het ‘Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol’.

  Het Nederlands voorzitterschap stelt voor Europol vrij te stellen van rechtsvervolging. ‘Een vreemd document’ vindt de hoogleraar, ‘dit kan absoluut niet.’

  lees meer

  Vergelijking verkiezingsprogramma’s veiligheid

  Veiligheid geen item in verkiezingen

  Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de Vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

  lees meer

  Even Limburg bellen

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  Pionieren in de grensregio
  Bij Europese politiesamenwerking gaat de meeste aandacht uit naar de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit. Maar er bestaan ook andere vormen van grensoverschrijdende politiesamenwerking. Bijvoorbeeld in de grensregio’s, waar burgers uit verschillende landen voortdurend bij elkaar over de vloer komen en politie en justitie gedwongen zijn de handen ineen te slaan. De politieke aandacht voor deze grensoverschrijdende vormen van alledaagse politiezorg is echter mini¬maal. lees meer

  Gegevensuitwisseling en Terrorismebestrijding

  Rapport van de werkgroep wetgeving informatie-uitwisseling,

  Actiepunt 43 van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid

  lees meer

  Bijlage VI – 3.2 Organisatie CID

  3.2 Organisatie CID

  3.2.1 Taak

  Taakomschrijving CID

  lees meer

  Jaarverslag EDU over 1995

  EUROPOL-DRUGSEENHEID

  Activiteiten van de Europol-Drugseenheid van 1 januari tot en met 31 december 1995

  Tweede jaarlijks voortgangsverslag

  Inleiding

  In 1995, het tweede jaar van het bestaan van de Europese Drugseenheid (hierna “EDE”), is de dagelijkse uitwisseling van inlichtingen tussen de Lid-Staten via EDE zowel kwantitatief als kwalitatief blijven toenemen, maar hebben zich ook zeer belangrijke politieke ontwikkelingen voorgedaan. Door het Gemeenschappelijk Optreden, dat op 20 maart 1995 is ingegaan, werd het mandaat aanmerkelijk gewijzigd en aangevuld. Met de ondertekening van de Europol Overeenkomst door de Permanente Vertegenwoordigers van de 15 Lid-Staten in juli te Brussel werd een zeer belangrijke stap naar bekrachtiging van de Overeenkomst gezet. EDE was en blijft intens betrokken bij de uitvoering van het beleid dat uiteengezet is in het door de Europese Raad van Madrid (15-16 december 1995) goedgekeurde document CORDROGUE 69.

  lees meer

    nieuwere artikelen >>