• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Ruimte voor het Recht

  Vrijheid van betoging is een recht dat sinds 1983 in de Grondwet vastligt. In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft Buro Jansen & Janssen onderzocht hoe de gemeente Den Haag dit recht vorm geeft.
  In het eerste hoofdstuk van bijgaand rapport wordt de onderzoeksaanpak omschreven. In het tweede hoofdstuk komt de algemene regelgeving aan bod. Welke wetten zijn van toepassing? De twee daarop volgende hoofdstukken gaan in op specifieke onderdelen van de wet- en regelgeving.
  Na toetsing van de praktijk aan de bestaande regelgeving volgen onze conclusies. Gaat de gemeente Den Haag op de juiste wijze om met het recht op betoging of juist niet?Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij. Welke voorstellen kunnen gedaan worden om de situatie te verbeteren.

  Verantwoording
  Het recht op demonstreren: de wet
  Niet aangemelde demonstraties (regelgeving, statistieken en voorbeelden)
  Aangemelde demonstraties (regelgeving, statistieken en voorbeelden)
  Conclusies
  Aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij
  Managementsamenvatting
  Bijlage 2 veel voorkomende ‘afspraken en maatregelen’ uit de kennisgevingsformulieren van 2000 – 2005