• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Resultaten

  Buro Jansen & Janssen doet onderzoek naar preventief fouilleren in Nederland. Volgens de overheid is het fouilleren van burgers in zogenaamde risico gebieden noodzakelijk om Nederland veiliger te maken, maar is dat ook zo?

  Om meer zicht te krijgen op het effect en de uitvoering van preventief fouilleren doet Buro Jansen & Janssen onderzoek. Wij verzamelen ervaringen van burgers middels interviews, telefonische enquêtes en toegestuurde verhalen. Ook wordt getracht met de Wet op de Openbaarheid van Bestuur relevante gegevens van de overheid boven tafel te krijgen. Mensen kunnen hun ervaringen met preventief fouilleren bij ons kwijt. Dit kan ook anoniem. In de loop van 2009 zullen de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd.

  Hier de verschillende stukken die via de Wob zijn binnengekomen.

  Eindhoven: Preventief fouilleren onder politieke druk verhult slecht beleid

  In Eindhoven wilde men ook graag fouilleren. Burgemeester Welschen van de PvdA deed het voorwerk en zijn opvolger Sakkers van de VVD voerde het uit. Een relatie tussen nut en noodzaak, tussen doel en middel, tussen uitvoering en effect, tussen problematiek en proportionaliteit lijkt niet de interesse van bestuurders en uitvoerders te hebben gehad. Als het mag, moet het ook gebeuren, is het adagium. Burgers juichen de maatregel toe en dus maakt het niet uit dat het fouilleren plaatsvindt onder politieke druk en eigenlijk een averechts effect heeft. De politie is zichtbaar op straat en dat een handvol onschuldige niet-verdachte mensen hun zakmes, moet inleveren is niet interessant. Weer een ‘groot aantal wapens’ van straat gehaald en een signaal gegeven aan de samenleving dat de beheersdriehoek geen wapens duldt.

  De verschillende documenten

  algemene stukken politie Brabant Zuid-Oost
  eerste fouilleer actie in Eindhoven
  tweede fouilleer actie in Eindhoven
  derde fouilleer actie in Eindhoven
  stukken van de gemeente Eindhoven
  stukken parket Den bosh

  Utrecht: Vier jaar Fouilleren, wapenbezit neemt toe

  Onvolledig informeren van publiek en politiek, geen juiste weergave van de cijfers en het forceren van een positief resultaat. Fouilleren was volgens de gezagsdriehoek in Utrecht succesvol, hoewel er in de Evaluatie preventief fouilleren 2007 wel wordt opgemerkt dat de effectiviteit niet is vast te stellen. Onderzoek van Buro Jansen & Janssen toont aan dat in twee van de drie risk areas de maatregel averechts werkte, dat er voor het risicogebied binnenstad door verandering van de omvang van het gebied en onduidelijke cijfers geen conclusies zijn te trekken en dat het aantal wapens per inwoner van Utrecht in de vier jaar dat er is gefouilleerd is toegenomen.

  De verschillende documenten

  Documenten van de regiopolitie Utrecht
  Processen verbaal regiopolitie Utrecht
  Nagekomen stukken regiopolitie Utrecht
  Documenten gemeente Utrecht

  Ochtendgloren: nachtelijke politionele phishing

  Bestrijding van de criminaliteit door het afsluiten van snelwegen lijkt een uitvloeisel van de aanpak van nodale controle en informatiegestuurde politie. De redenering is eenvoudig. Boeven en andere slechteriken in de woorden van overheidsfunctionarissen gebruiken snelwegen als aan- en afvoerroutes van criminele waar. Door de snelweg af te sluiten en iedereen te controleren wordt de criminaliteit bestreden. Deze ongerichte controle acties gericht tegen niet verdachte burgers lijken proeftuinen voor het samenwerken van tientallen opsporingsdiensten en meer dan honderd functionarissen. Het denken binnen het opsporingsapparaat is duidelijk gekanteld. Iedereen is verdachte op de rijkswegen. Het Kwaad beweegt zich. In het verleden vooral in het oosten van het land, waar de operatie Ochtendgloren zijn oorsprong kent, maar de laatste jaren ook in het westen en zuiden, waar inmiddels vergelijkbare operaties onder de naam Avondlicht worden gehouden.

  De verschillende documenten

  wob documenten van het KLPD
  wob documenten regiopolitie Twente
  wob documenten regiopolitie IJsselland
  wob documenten regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
  wob documenten regiopolitie Gelderland Zuid
  wob documenten parket Almelo
  wob documenten parket Zutphen
  wob documenten parket Zwolle Lelystad
  wob documenten KLPD na bezwaar openbaar gemaakt
  wob documenten Ministerie van Binnenlandse Zaken p
  wob documenten gemeente Rijssen-Holten
  wob documenten gemeente Voorst

  Diverse Gemeenten (I)

  Onderzoek naar aanleiding van stukken verkregen middels de Wob

  In het onderzoek zijn de volgende regio’s, parketten en gemeenten bekeken: regiopolitie Zuid Holland Zuid en verschillende gemeenten in die regio, Parket Dordrecht, Regiopolitie Flevoland en de gemeenten in die regio, gemeenten in de regio Haaglanden, regiopolitie Noord Holland Noord en alleen de gemeente Den Helder, Parket Alkmaar en alleen de gemeente Den Helder, regiopolitie Zaanstreek Waterland en verschillende gemeenten in die regio, regiopolitie Limburg Noord en verschillende gemeenten in die regio en parket Roermond.

  De stukken voor diverse gemeenten (I):

  documenten parket Limburg Noord
  documenten Parket Dordrecht
  documenten regiopolitie Noord Holland Noord
  documenten regiopolitie Limburg Noord
  documenten regiopolitie Zuid Holland Zuid
  documenten Den Helder
  documenten Almere
  documenten Papendrecht
  documenten Leidschendam Voorburg
  documenten Purmerend
  documenten Pijnacker Nootdorp
  documenten Zoetermeer

  Den Haag

  De Cijfers uit Den Haag:

  Cijfers uit de verslagen op een rij
  Cijfers van de jaarveslagen nader bekeken
  Geweldsdelicten noodgebied Hoefkade belicht
  Cijfers van het fouilleren op een rij
  Voorwerpen tellen van de foto’s

  De stukken uit Den Haag:

  Verslagen van de lokale driehoek
  Evalua_blankties preventief fouilleren
  Draaiboeken fouilleren in Den Haag
  Stukken over de aanwijzing van de risicogebieden
  Commissie van toezicht en advies stukken
  Politie intranet stukken
  Enkele journaals
  Enkele Processen verbaal

  Amsterdam (eerste deel)

  De cijfers:

  overzicht van de periodes en van de gebruikte literatuur
  preventief fouilleren resultaten Zuidoost en binnenstad
  ‘wapenincidenten’ in Amsterdam Zuidoost
  ‘wapenincidenten’ Amsterdamse binnenstad
  ‘wapenincidenten’ stad Amsterdam
  ‘wapenincidenten’stad Amsterdam zonder vrg’s
  ‘wapenincidenten’ politie regio AmsterdamAmstelland
  ‘wapenincidenten’ politieregio zonder vrg’s
  CBS cijfers WWM criminaliteit Amsterdam
  CBS cijfers geweldscriminaliteit Amsterdam

  Voor meer informatie
  Buro Jansen & Janssen
  info@burojansen.nl
  telefoon 020 6123202